Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1986 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2003 - 2005 Bakırköy Çamlık Hastanesi
 • 2002 - 2003 Internatioanal Hospital / Acil Servis Sorumlusu
 • 2000 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi / Acil Servis Direktörü
 • 1997 - 2000 S.B.Haseki Hastanesi Fatih Kamu Sağlığı Merkezi / Başhekim
 • 1991 - 1997 S.B.Haseki Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • LIONS CLUB
 • İSTANBUL TABİP ODASI
 • GAZİANTEP EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
PUBLICATIONS
 • Behçet Hastalığında dalak büyüklüğü sıklığının araştırılması. Soysal M, Yazıcı H, Denizci U, Çakır N, Günaydın İ, Dede H, Hamuryudan V, Yurdakul S, Alhan S, Altuğ A. A.Ü.Tıp Fak.Behçet Günleri;2-3 Haziran 1989;Ankara, 1989:49.
 • Karaciğer amip absesinin tanı ve takibinde ultrasonografinin yeri. Denizci U, Altuğ A, Soysal M. ANKEM Dergisi 1990;4(2):295
 • İntrotümoral hemoraji ile seyreden bir feokromositoma olgusu. Gündoğdu S, Soysal M, Üzğm F, Özyeğin A, Aksoy F, Hatemi H, Urgancıoğlu İ. Klinik Gelişim 1991;4:1398-1402.
 • Akut miyokard infarktüsünde ventrikül septum rüptürü Poturoğlu Ş, Yiğit N, Soysal M, Feyizoğlu H, Kuyubaşı Z. VIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi;27 Eylül - 1 Ekim 1992 ;İstanbul, 1992:11.
 • Esansiyel hipertansiyon tedavisinde amlodipin ve isridipin ''in etkinliğinin karşılaştırılması. Eskioğlu Ö, Soysal M, Yılmaz M, Feyizoğlu H, Kuyubaşı Z. XIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi;29 Eylül - 3Ekim 1997;İzmir, 1997:355.
 • Kalp Hastalığı olan hastalarda kalp dışı cerrahi girişim. Soysal M, Sölemez H, Kuyubaşı Z. T Klin Kardiyoloji 1994;7:114-20.
 • Akut Miyokard infarktüsü ve plazma fibrinojen düzeyi. Soysal M. Türk Kardiyoloji Derneği Arş 1995;23:141-2.
 • Dalak büyüklüğünü belirlemede palpasyon yönteminin değeri. Denizci U, Soysal M, Hatip İ, Yazıcı H, Işın N. Klinik Gelişim 1996;9:4092-7.
 • Akut miyokard infarktüsünde sol ventrikülmural trombüs oluşumunun azaltılması(Editöre mektup) Soysal M. T Klin Kardiyoloji 1993;6:318-9.
TOP
How can we help you?