Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2004 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 1998 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2004 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1999 - 2004 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
MEMBERSHIPS
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği(FESC)
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği/Perkütanöz Kardiyovasküler Girişim Grubu(EAPCI)
 • Antalya Tenis İhtisas Kulübü
 • Türk Kadiyoloji Derneği
PUBLICATIONS
 • Worm-like thrombus in left main coronary artery after cytostatic treatment. Blood Coagul Fibrinolysis. 2010 Jul;21(5):491-3.PMID: 20595825 Karavelioğlu Y, Ekicibasi E, Tanalp AC, Karapinar H, Aung SM.
 • Association of microalbuminuria and fasting insulin levels with presence and severity of coronary artery disease in non-diabetic cases. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2008 FEB; 8(1):16-21 Ekicibaşı E, Kaderli AA, Kazazoğlu AR, Özdemir B.
 • Akut anterior miyokard infarktüsünde sol ön inen arterdeki tıkanıklık yerinin saptanmasında EKG''nin değeri. Medikal Network K 2004-004 Çiçek D, Yeşilbursa D, Ekicibaşı E, Doğan E, Cordan J.
 • The correlation between heart rate variability indices and QT durations in the heart failure. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2004 Tekiner F, Gemici K, Çiçek D, Ekicibaşı E, Fazlıoğlu M, Cordan J.
 • Value of admission ECG in predicting the level of left anterior descendingcoronary artery obstruction during anterior wall acute myocardial infarction Medical Network 2004
 • 1993-2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi kardiyoloji hemodinami laboratuarında yapılan koroner anjiyografilerde koroner ektazi ve anevrizma insidansı. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi Şubat 2003 :13-16 Gemici K, Özdemir B, Ekicibaşı E, Baran İ, Yeşilbursa D, Güllülü S, Aydınlar A, Serdar A, Kazazoğlu A, Kumbay E, Cordan J .
 • The effect of Beta-blockers on exercise capacity and heart rate variability in patients with hypertrophic cardiomyopathy. BDH Bülteni 2003:1 Tekiner F, Gemici K, Baran İ, Özdemir B, Ekicibaşı E, Cordan J.
TOP
How can we help you?