Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2013 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2006 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2015 Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Mecburi Hizmet
 • 2006 - 2009 İstanbul Gaziosmanpaşa Mevlana Sağlık Ocağı / Mecburi Hizmet
MEMBERSHIPS
 • Çorum Tabip Odası
PUBLICATIONS
 • "Enfeksiyözmononükleoz tanısı alan hastaların değerlendirilmesi" (Evaluation of patientsdiagnosedwithinfectiousmononucleosis), PamMed J 2014;7(3):210-213 Murat Çağlar, Yasemin Işık Balcı, Aziz Polat, Nural Cevahir, Şefika Çölgeçen.
 • "Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri" PauMed J. 2014;7(1): 53-56. Murat Çağlar, Yasemin Işık Balcı, Aziz Polat
 • Could serum pentraxin 3 levelsandIgMdeposition in skin biopsiespredictsubsequentrenalinvolvement in childrenwithHenoch-Schönleinpurpura? Pediatr Nephrol. 2014 Dec. Selçuk Yüksel, Murat Çağlar, Havva Evrengül, Tülay Becerir, Emre Tepeli, Ahmet Ergin, Esin Avcı Çiçek, Hülya Aybek, Nagihan Yalçın, Neşe Çallı Demirkan
 • Relation of ageandsexwithcarotidintimamediathickness in healthy children. Turk J MedSci 2014; 44(3): 422-426. Ali Koçyiğit, Mustafa Doğan, İsmail Yılmaz, Murat Çağlar, Celile Hatipoğlu, Figen Koçyiğit, Duygu Herek, Nevzat Karabulut.
 • Evaluation of Glucose Metabolism in Hepatitis Serology Negative Beta Thalassemia Major Patients. KuwaitMedicalJournal 2013;45(2):113-117. Yasemin Işık Balci, Serap Semiz, Kazım Küçüktaşcı, Abdullah Karaca, Murat Çağlar, Özgür Sevinç.
 • Primaryhypogonadism in a casewith XLAG syndrome. J Pediatr EndocrinolMetab. 2012;25(11-12):1161-1163. Özdemir ÖM, Çağlar M, Koçyiğit A, Dündar NO, Sangün Ö, Dündar B.
 • "Direct antiglobulin test (Coombs'') positive autoimmune hemolyticanemia induced by Epstein-Barr virus infectious mononucleosis in two children" Journal of InfectiousDiseasesandImmunity, Vol.3(1)14-16, January 2011. Mehmet Akin, ÖzlemŞahin, KazimKüçüktaşcı, Burçin Kaya, ErsinGözkeser, Murat Çağlar and Firat Erdoğan
TOP
How can we help you?