Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
 • 1981 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1975 Ted Ankara Koleji
EXPERIENCE
 • 2001 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2001 Sevgi Millennium Hospital / Tıbbi Direktörlüğü
 • 1993 - 1995 Sevgi Hastanesi / Radyoloji Bölüm Başkanlığı
 • 1991 - 1993 Sistem Tıbbi Görüntüleme Merkezi Genel Müdürlüğü
 • 1990 - 1996 CIRSE / Türkiye Ulusal Delegeliği
 • 1987 - 1991 Gazi Üniv. Tıp Fakültesi / Fakülte Kurulu Üyeliği, Radyoloji Anabilim Dalı
 • 1982 - 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
MEMBERSHIPS
 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Radyoloji Derneği (Kurucu Üyelik)
 • Türk Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği (Kurucu Üyelik)
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 • Türk Nöroradyoloji Derneği
 • Tıp Bilişimi Derneği
 • European Society of Radiology (ESR)
 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)
 • Society of Cardiovascular and Interventional Radiology (SCVIR)
 • American Roentgen Ray Society
 • Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Dr. Hatice Özcanlı Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Bilim Ödülü Seçici Kurul Bşk.
 • Sevgi Yatırım Holding, Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
 • Sevgi Özel Sağlık Hizmetleri AŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
 • Bilgi Yönetim Sistemleri AŞ, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Sevgi Dış Ticaret AŞ, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • SEBİT AŞ, Yönetim Kurulu Üyeliği
PUBLICATIONS
 • Fetal Skalp Kistinin Hızlı Manyetik Rezonans Görüntülenmesi. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2002
 • İntrakranial Lezyonlarda Girişimsel Nöroradyoloji. Türk Nöroşirürji Dergisi, 1992
 • Serebrovasküler kaynaklı vertigoda DSA''nın yeri.''Vertigo and Its Treatment'' Uluslararası 8.Otolaringoloji Kongresi. Symposium Book 1990:57-59 Çizmeli M.O., Ilgıt E.
 • Acuteappendicitis with pneumoperitoneum. British Journal of Clinical Practice 1990 44:646-647. Çizmeli M.O., Durmuş O., Demirağ A., Ilgıt E.
 • Angiographic evaluation of paragangliomas of the neck. Journal of Ankara Medical School 1989, 11:2, 135-144. Çizmeli M.O., Ilgıt E.
 • Transluminal Anjioplasti. IX. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi, 1984
TOP
How can we help you?