Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
 • 1981 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1975 Ted Ankara Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2001 Acıbadem Kadıköy Hastanesi
 • 2000 - 2001 Sevgi Millennium Hospital / Tıbbi Direktörlüğü
 • 1990 - 1996 CIRSE / Türkiye Ulusal Delegeliği
 • 1993 - 1995 Sevgi Hastanesi / Radyoloji Bölüm Başkanlığı
 • 1991 - 1993 Sistem Tıbbi Görüntüleme Merkezi Genel Müdürlüğü
 • 1987 - 1991 Gazi Üniv. Tıp Fakültesi / Fakülte Kurulu Üyeliği, Radyoloji Anabilim Dalı
 • 1982 - 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Radyoloji Derneği (Kurucu Üyelik)
 • Türk Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği (Kurucu Üyelik)
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 • Türk Nöroradyoloji Derneği
 • Tıp Bilişimi Derneği
 • European Society of Radiology (ESR)
 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)
 • Society of Cardiovascular and Interventional Radiology (SCVIR)
 • American Roentgen Ray Society
 • Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Dr. Hatice Özcanlı Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Bilim Ödülü Seçici Kurul Bşk.
 • Sevgi Yatırım Holding, Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
 • Sevgi Özel Sağlık Hizmetleri AŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
 • Bilgi Yönetim Sistemleri AŞ, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Sevgi Dış Ticaret AŞ, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • SEBİT AŞ, Yönetim Kurulu Üyeliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Gamma Knife Radiosurgery for Arteriovenous Malformations: Clinical Series of 199 Patients TURKISH NEUROSURGERY, cilt.27, sa.2, ss.301-308, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Arslan I., Tezcanli E., Yilmaz M., Cizmeli O., Sengoz M., Peker S.
 • Preoperative embolization in the management of a non-functioning mediastinal paraganglioma TÜRK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, ss.U41-1144 2013 SCI İndekslerine Giren Dergi Dogusoy I., Yapici F., Cizmeli M. O. , Demirbag H., Yildirim M.
 • Is there a role for BLADE acquisition in T2-weighted breast MRI? ACTA RADIOLOGICA, cilt.51, sa.10, ss.1078-1085, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Ozcan U. A. , Dincer A., Yildiz M. E. , ÇİNKO M., Cizmeli M. O.
 • Dural Arteriovenöz Fistül (DAVF) Tedavisinde Kombine Yaklaşım: Süperselektif Embolizasyon ve Gamma Knife Radyocerrahisi. Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.162-166, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Yıldız M., Peker S., Çizmeli M. O. , Pamir M. N.
 • It is not Always Non-HFE Hemochromatosis in Turkey. European Journal Of Internal Medicine, cilt.20, sa.1, ss.37, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Saruç M., Altiok E., Saygılı Ö., İnce Ü., Çizmeli M. O. , Cakmakci M., Tözün A. N.
 • Acute Ischemic Infarction Defined by a Region of Multiple Hypointense Vessels on Gradient-Echo T2*MR Imaging at 3T AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY, cilt.30, sa.6, ss.1227-1232, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Kaya D., Dincer A., Yildiz M. E. , Cizmeli M. O. , Erzen C.
 • Coronary artery evaluation in Kawasaki disease by dual source multi-detector CT coronary angiography in children ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.8, sa.2, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Gelmez S., Saygili A., Tutar E., Cizmeli M. O.
 • Treatment of breast abscesses with ultrasound-guided aspiration and irrigation in the emergency setting Emergency Radiology, cilt.15, sa.2, ss.105-108, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Ozseker B., Ozcan U. A., Rasa K., Cizmeli O. M.
 • An unusual cause of small bowel obstruction: CT diagnosis of dried apricots Emergency Radiology, cilt.14, sa.6, ss.417-419, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Ozcan U. A. , Yilmaz S., Akansel S., Cizmeli M. O. , Ertem M.
 • Fetal Sulcal Development and Migration: Details and Subtle Changes on MRI Archives Of Gynecology And Obstetrics, cilt.275, sa.1, ss.20, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Ozcan U.A. U., Damlacık A., Çizmeli M. O.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI