Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2011 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
 • 2003 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2015 İstanbul Cerrahi Nişantaşı Hastanesi
 • 2011 - 2013 Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi / Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
MEMBERSHIPS
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
PUBLICATIONS
 • The evaluation of saphenofemoral insufficiency in primary adult varicocele J Androl. 2011 Mar-Apr;32(2):151-4. doi:10.2164/jandrol.109.009258.Epub 2010 Mar 4. Koyuncu H, Ergenoglu M, Yencilek F, Gulcan N, Tasdelen N, Yencilek E, Sarica K.
 • Intralobar Bronchopulmonary Sequestration: A Case Report and Review of the Literature Yeditepe Medical Journal 2009;10:182-185 (Olgu Sunumu) Gurses B, Soydan N, Tasdelen N, Kilickesmez O, Ercan S, Gurmen A N
 • Comparison of the Diagnostic Values of Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging in the Soft Tissue Pathologies of the Knee Joint Yeditepe Medical Journal 2008;(5):1-7 Kilickesmez O, Yetimoglu B, Soydan N, Tasdelen N, Gurses B, Surer B, Gurmen N.
 • Do we need both static and dynamic US to evaluate developmental dislocation of the hip? 8-11 Ekim 2008. ISMUS Congress, 2008, Antalya Tasdelen N, Soydan N, İnan M.
 • Yenidoğan kalça instanilite taramasinda dinamik ultrasonografi: Retrospektif çalişma 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Ekim 2008, Antalya Taşdelen N, Soydan N, İnan M.
 • Mesane ve prostate tümörlerinde kantitatif difüzyon görüntüleme 29. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2008 (Seçilmiş bildiri) Kılıçkesmez Ö, Tasdelen N, Cihangiroglu M, Cimilli T, Yetimoglu B, Soydan N, Gurmen N.
 • Nuck kanalı hidroseli: Ultrasonografik ayırıcı tanı Yeditepe Tıp Dergisi 2007;1:47-49. Gürses B, Kabakcı N, Sözübir S, Yetimoğlu B, Soydan N, Kovanlıkaya A, Bulut M, Kovanlıkaya İ.
 • Appendiks epididim torsiyonu: olgu sunumu Yeditepe Tıp Dergisi 2007;3:11-13. Gurses B, Kabakcı N, Soydan N, Yencilek F, Akşit HZ, Cihangiroglu MM.
 • Testiküler mikrolitiaziz zemininde gelişen granülomatöz enfeksiyon: Olgu sunumu 28. Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 2007, Antalya Gürses B, Soydan N, Kabakcı N, Özkan F, Öbek C, Akşit HZ, Cihangiroğlu M.
 • Pediatrik olguda künt travmaya bağlı duodenal hematom: Radyolojik tanı ve takip 28. Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 2007, Antalya Gurses B, Soydan N, Kabakcı N, Elemen L, Akşit HZ, Cihangiroğlu M.
TOP
How can we help you?