Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1992 Ataköy Lisesi
EXPERIENCE
 • 2004 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2003 - 2004 İstanbul Vatan Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Türk Pediatri Kurumu
PUBLICATIONS
 • Tedavi Edilebilen Bir Mental Gerilik Nedeni: Kretenizm, İki Vaka Sunumu. 26. Pediatri Günleri Kongresi, 20-22 Nisan, İstanbul, S:276. 2004 Ö. Altay, E. Ünüvar, F. Baş, F. Oğuz, M. Sıdal
 • Süt çocukluğu dönemi febril konvülziyonları. Çocuk Dergisi 3 (4): 262-267, 2003 Ö. Yücel, B. Tatlı, N. Aydınlı, M. Çalışkan, M. Özmen
 • Doğumsal metabolik hastalıklar ve hipoglisemi. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran, Kapadokya, s: 441. 2003 Ö. Yücel, T. Baykal, G. Hüner, M. Demirkol
 • Hastaneye yatış ile kazanılan aşılama. Çocuk Dergisi 3 (1): 27-32, 2003 Ö. Altay, A. Somer, A. Kılıç, I. Yalçın, N. Salman, S. Diri, G. Gökçay
 • Febril konvülsiyonda prospektif izlem. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran, Kapadokya, s: 429. 2003 Ö. Yücel, B. Tatlı, N. Aydınlı, M. Çalışkan, M. Özmen
 • Doğumsal Metobolik Hastalıklar ve Hipoglisemi. Yücel Ö, Baykal T, Hüner G, Demirkol M. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran, Kapadokya, S:441.2003
 • İstanbul Üniversitesi Genel Pediatri Polikliniği?nde 1992-2001 döneminde en sık ilk 10 hastalık ve yıllara göre değişimleri. 46. Milli Pediatri Kongresi, 15-19 Ekim, Mersin, s: 223. 2002 Ö. Altay, E. Ünüvar, F. Oğuz, M. Sıdal
 • İlk 6 ayda yalnız anne sütü ile beslenmenin enfeksiyonlar ve anemi sıklığı üzerine etkisi. 46. Milli Pediatri Kongresi, 15-19 Ekim, Mersin, s: 177. 2002 A. Kılıç, H.E. Vehid, Ö. Altay, H. Kaya, G. Gökçay
 • Bir olgu nedeniyle Down sendromu ve supraklaviküler Tüberküloz lenfadeniti. 46. Milli Pediatri Kongresi, 15-19 Ekim, Mersin, s: 238. 2002 Ö. Altay, A. Ünüvar, A.Somer, L. Ağaoğlu
TOP
How can we help you?