Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2006 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2001 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Doktor
 • 1998 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1993 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1987 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2015 Hisar Intercontinental Hospital / Profesör Doktor
 • 2007 - 2013 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör Doktor
 • 2006 - 2007 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör Doktor
 • 2001 - 2005 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Doktor
 • 1998 - 1998 The Hospital for Sick Children, Pediatric Cardiovascular Surgery, Toronto, Kanada
 • 1998 - 1998 Toronto General Hospital, Division of Cardiac Surgery Toronto, Kanada
 • 1993 - 1996 İzmir Atatürk Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 1992 - 1992 The Royal Melbourne Hospital, Cardiothoracic Surgery Unit, Melbourne, Avusturalya
 • 1987 - 1993 İzmir Atatürk Devlet Hastanesi / Asistan Doktor
PUBLICATIONS
 • Huge left atrial pseudoaneurysm in a 5-month-old baby presented with supraventricular tachycardia. Acta Cardiologica Sinica 2015 Karabulut C, Türköz R, sarıtaş B, Çelik S, Elkıran Ö.
 • Easy Fenestration Technique for Extracardiac Fontan Operation. World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery. 2015 Oct;6(4):551-2 Türköz R, Çelik M, Palaoğlu E, Baysal A.
 • Evaluation of coronary artery-saphenous vein composite grafts: the aortic no-touch technique. Tex Heart Inst J. 2014 Feb;41(1):26-32. Coskun I, Colkesen Y, Demirturk OS, Tunel HA, Turkoz R, Gulcan O.
 • The effect of modified ultrafiltration duration on pulmonary functions and hemodynamics in newborns and infants following arterial switch operation. Pediatr Crit Care Med. 2014 Sep;15(7):600-7. Türköz A, Tunçay E, Balci ŞT, Can MG, Altun D, Türköz R, Ündar A.
 • The use of "aortic plication" for coronary malperfusions in the arterial switch operation. Ann Thorac Surg. 2014 Jul;98(1):353-4. Türköz R, Çelik M, Palaoğlu E, Cındık N.
 • Perioperatif ultrafiltrasyonun açık kalp ameliyatı yapılan diyalize bağımlı hastalarda ameliyat sonrası sonuçları üzerine etkileri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(3):603-609. İ Coşkun, Y Çölkesen, OS Demirtürk, HA Tünel, Ö Gülcan, R Türköz
 • Periferik Emboliye Yol Açan, Hızlı Büyüyen ve Tekrarlayan Tümör; Miksomalar Gerçekten ''Selim'' midir? Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2013;25(2):109-11. E Özker, B Sarıtaş, C Vuran, Ö Gülmez, R Türköz.
 • Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen masif pulmoner embolide uygulanan tromboaspirasyon. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(1):167-170. E Özker, AB Sarıtaş, B Gümüş, C Vuran, R Türköz.
 • Konjenital Kalp Cerrahisi Geçiren Pediyatrik Olguda Gelişen Pulmoner Hipertansif Kriz. GKDA Derg 19(4):214-217, 2013 D Altun, ŞT Balcı, E Özker, B Sarıtaş, C Ayabakan, R Türköz, A Türköz.
 • Williams sendromlu hastaların kardiyak patolojileri ve klinik izlemi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):1027-1031. Ö Sarısoy, C Ayabakan, K Tokel, B Sarıtaş, C Vuran, E Özker, R Türköz.
TOP
How can we help you?