Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2006 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1998 - 2001 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Doktor
 • 1996 - 1998 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1993 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1987 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2015 Hisar Intercontinental Hospital / Profesör Doktor
 • 2007 - 2013 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör Doktor
 • 2006 - 2007 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör Doktor
 • 2001 - 2005 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Doktor
 • 1998 The Hospital for Sick Children, Pediatric Cardiovascular Surgery,Toronto,Kanada
 • 1998 Toronto General Hospital, Division of Cardiac Surgery Toronto,Kanada
 • 1993 - 1996 İzmir Atatürk Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 1987 - 1993 İzmir Atatürk Devlet Hastanesi / Asistan Doktor
 • 1992 The Royal Melbourne Hospital,Cardiothoracic Surgery Unit,Melbourne, Avusturalya
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Huge left atrial pseudoaneurysm in a 5-month-old baby presented with supraventricular tachycardia. Acta Cardiologica Sinica 2015 Karabulut C, Türköz R, sarıtaş B, Çelik S, Elkıran Ö.
 • Easy Fenestration Technique for Extracardiac Fontan Operation. World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery. 2015 Oct;6(4):551-2 Türköz R, Çelik M, Palaoğlu E, Baysal A.
 • Evaluation of coronary artery-saphenous vein composite grafts: the aortic no-touch technique. Tex Heart Inst J. 2014 Feb;41(1):26-32. Coskun I, Colkesen Y, Demirturk OS, Tunel HA, Turkoz R, Gulcan O.
 • The effect of modified ultrafiltration duration on pulmonary functions and hemodynamics in newborns and infants following arterial switch operation. Pediatr Crit Care Med. 2014 Sep;15(7):600-7. Türköz A, Tunçay E, Balci ŞT, Can MG, Altun D, Türköz R, Ündar A.
 • The use of "aortic plication" for coronary malperfusions in the arterial switch operation. Ann Thorac Surg. 2014 Jul;98(1):353-4. Türköz R, Çelik M, Palaoğlu E, Cındık N.
 • Perioperatif ultrafiltrasyonun açık kalp ameliyatı yapılan diyalize bağımlı hastalarda ameliyat sonrası sonuçları üzerine etkileri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(3):603-609. İ Coşkun, Y Çölkesen, OS Demirtürk, HA Tünel, Ö Gülcan, R Türköz
 • Periferik Emboliye Yol Açan, Hızlı Büyüyen ve Tekrarlayan Tümör; Miksomalar Gerçekten ''Selim'' midir? Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2013;25(2):109-11. E Özker, B Sarıtaş, C Vuran, Ö Gülmez, R Türköz.
 • Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen masif pulmoner embolide uygulanan tromboaspirasyon. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(1):167-170. E Özker, AB Sarıtaş, B Gümüş, C Vuran, R Türköz.
 • Konjenital Kalp Cerrahisi Geçiren Pediyatrik Olguda Gelişen Pulmoner Hipertansif Kriz. GKDA Derg 19(4):214-217, 2013 D Altun, ŞT Balcı, E Özker, B Sarıtaş, C Ayabakan, R Türköz, A Türköz.
 • Williams sendromlu hastaların kardiyak patolojileri ve klinik izlemi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):1027-1031. Ö Sarısoy, C Ayabakan, K Tokel, B Sarıtaş, C Vuran, E Özker, R Türköz.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI