Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2009 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
MEMBERSHIPS
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
PUBLICATIONS
 • Effect of external cooling on Lu-177 PSMA uptake fpr parotid glands J Nucl Med. 2019 Mar: 119 Yılmaz B, Nisli S, Ergul N, Gursu RU, Acikgoz O, Çermik TP
 • Preoperative ncutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio as a ne\v prognostic factors for patients with colorectal cancer JBUON 2016; 21(5): 1153-1157. Mert Mahsuni Sevinç, Umut Rıza Gündüz, Erdem Kınacı, Asım Armağan Aydın, Savaş Bayrak. Rıza Umar Gürsu, Şeyda Gündüz
 • Transcalhcter Arlerial Embolization for Controlling Severe Blecding From Recurrent Laocally-Advanced Bıeast Cancer J Breast Health 2015: 12: 137- 40 Şefıka Aksoy, Bülent Akçe, Özgür Kılıçkesmez, Rıza Umar Gürsu, Mehmet Semih Çakır, Mehmet Ali Nazlı, Acar Aren
 • Cystic hypersecrctory duetal carcinoma of the breast mimieking mastitis Breast Case 2015: Vol: 4, No: 1, 1-3 Canan Kelten, Ceren Boyacı, Cem Leblebici, Didem Can Trablus, Mehmet Ali Nazlı, Didem Karaçetin, Umar Rıza Gürsu
 • Böbrek yetersizliğinin farklı evrelerinde karotis intima media kalınlıklarının değerlendirilmesi Türk Neph Dial Transpl 2012; 21 (3): 228-234 Meltem Gürsu, Zeki Aydın, Sami Uzun, Serhat Karadağ, Sabrı Oğullar, Adem Kiriş, Abdullah Şumnu, Emel Tatlı, Rıza Umar Gürsu, Savaş Öztürk, Rümeyza Kaz
 • Pıevalance of tuberculosis in patients on hemodialysis and peritoneal dialysis Journal of Infectious Diseases and Immunity. 2011 Oct. 15; 3 (10): 189-92. Pelin Karadağ, Meltem Gürsu, Savaş Öztürk, Serhat Karadağ, Zeki Aydın, Sami Uzun. Emel Tatli, Abdullah Sumnu, Rıza Umar Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu
 • Pulmonary and hcpatic metastasectomy in colorectal cancer. Is it worth it? Journal of Clinical Oncology; 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25. No 18S (June 20 Supplement) 2007: 14574. Gökhan Demir, Rıza Umar Gürsu, Salih Pekmezci, Kamil Kaynak
 • The effect of icodextrin and glucose-containing Solutions on insulin resistance in CAPD patients Abdullah Elçi, Yıldız Barut. Clin Ncphrol. 2006 Oct; 66 (4): 263-8. Meltem Eres Gürsu, Ali Özdemir, Berrin Yalınbaş, Rıza Uınar Giirsu, Mustafa Canbakan, Bahtışen Güven, Enes Murat Atasoyu, Abdullah Tayfun Keskin,
 • Relationship bctvveen iron replacement and hepatic funetions in hepatitis C virus-positive chronic haemodialysis paticnts Nephıology; 2005; 10, 433-7. Ali Özdemir, Berrin Yalınbaş, Umut Selamet, Meltem Eres, Berna Murat, Rıza Umar Giirsu, Yıldız Barut
 • Böbrek transplantasyonu hastalarda gastrointestinal sisteme ait komplikasyonlar Cerrahpaşa Tıp Dergisi; 2001; 32(3): 156-62. Feryal İlkova, Rıza Umar Gürsu, Arzu Giintürk, Ahmet Dobrucalı, Kadir Bal, M. Murat Tuncer, Ergun Oktay.
TOP
How can we help you?