Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1997 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 1992 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2010 Medicana International Hastanesi
 • 2006 - 2009 Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Girişimsel Kardiyoloji Bölümü
 • 2005 - 2006 Çorlu Özel Şifa Hastanesi
 • 1998 - 2005 Kars Devlet Hastanesi
 • 1997 - 1998 Gümüşsuyu Asker Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Derneği
 • Avrupa Kalp Ritmi Birliği (EHRA)
 • Avrupa Kalp Yetmezliği Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği Fellow (FESC), 2007
PUBLICATIONS
 • Treatment of patients with coronary artery disease with biodegradable polymer-coated Infinnium TM stent: Results of 1-year clinical follow-up A Single Center Experience, Indian Heart Journal 2009, May-June Vol.6 Number 3. 254-257 Aytekin V, Gormez S, Erdim R, Erdogmuş O, Civan M, Catakoglu AB, Gulbaran M, Demiroglu C.
 • "A European Randomized, Parrallel Group, Two-Arm Placebo Controlled, Double-Blind Multicenter Study of Rimonabant 20 mg Once Daily in the Treatment of Abdominally Obese Patients With Dyslipidemia With or Without Other Comorbitidies-ETERNAL-RIMON_R_00962 trial" 2009(unpublished) - Yardımcı araştırmacı
 • Sponteneous healing of spontaneous coronary artery dissection: a case report Erdim R, Gormez S, Aytekin. VJ Invasive Cardiol. 2008 Aug;20(8):E237-8
 • Treatment of saphenous vein graft lesions with paclitaxel- and sirolimus- eluting stents: Comparison of short- and long-term clinical outcomes The An otalian Journal of Cardiology S.Görmez, R. Erdim, O. Erdoğmuş, M. Civan, A.B. Çatakoğlu, M. Gülbaran, C.Demiroğlu, V.Aytekin. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2008; 8: 431-6
 • Very late thrombosis of paclitaxel-aluting stent Aytekin V, Erdim R, Gormez S, Demiroglu C. Cardiovasc Revasc Med. 2008 Oct-Dec; 9(4): 275-7
 • Koroner anjiyografinin geleceği V.Aytekin, S.Görmez. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, Cilt 3, Sayı 42, 2007
 • Global ve bölgesel sol ventrikül fonksiyonunun değerlendirilmesinde Gated Teknesyum-99m SPECT görüntüleme: Kantitatif Ekokardiyografi ile karşılaştırı lması M. Gürsürer, A. Emre, M. Aksoy, H. Gerçekoğlu, S. Görmez, K. Yeşilçimen. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2001; 29: 298-301
 • Teknesyum-99m SestaMIBI Gated SPECT ile aynı anda stres miyokard perfüzyonunun, bölgesel venrikül fonksiyonunun ve miyokard canlılığının değerlendiril mesi S. Görmez, M. Gürsürer, H. Akgöz, T. Siber, T. Doğru, K. Yeşilçimen, B. Ersek. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1997; 25: 349-353
 • AV Dual pillerin kalp hemodinamisine etkileri K.Gürkan, H. Sunay, H. Akgöz, S. Uslubaş, S. Görmez, T. Ulufer, T. Ulusoy. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1997; 25: 330-337
TOP
How can we help you?