Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1997 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 1992 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2010 Medicana International Hastanesi
 • 2006 - 2009 Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Girişimsel Kardiyoloji Bölümü
 • 2005 - 2006 Çorlu Özel Şifa Hastanesi
 • 1998 - 2005 Kars Devlet Hastanesi
 • 1997 - 1998 Gümüşsuyu Asker Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Derneği
 • Avrupa Kalp Ritmi Birliği (EHRA)
 • Avrupa Kalp Yetmezliği Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği Fellow (FESC), 2007
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of hypertension prevalence and the use of renin-angiotensin-aldosterone system blockers in hospitalized patients with COVID-19 and non- COVID-19 viral pneumonia Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi, 49(4), 286-292., Doi: 10.5543/tkda.2021.87750 GÖRMEZ SELÇUK, KIRISOGLU CEYDA EREL, EKICIBASI MEHMET ERKAN, DEGIRMENCIOGLU ALEKS, PAUDEL ASHOK, AKAN GÖKÇE, ATALAR FATMAHAN, SARIGÜZEL NEVIN,
 • Comparison of early and long-term follow-up results of percutaneous mitral balloon valvuloplasty and mitral valve replacement Revista da Associação Médica Brasileira, 67(1), 58-63., Doi: 10.1590/1806-9282.67.01.20200277 USTA EMRAH, ERDIM REFIK, GÖRMEZ SELÇUK, DOGAN ALI, EZELSOY MEHMET, KAHRAMAN SERKAN, BAYRAM MUHAMMED, YAZICIOGLU NURAN
 • Impact of proactive low-molecular weight heparin therapy on outcomes in COVID-19. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 122(8), 582-589., Doi: 10.4149/BLL_2021_093 GÖRMEZ SELÇUK, KURTOGLU GÜMÜSEL HILAL, EKICIBASI MEHMET ERKAN, DEGIRMENCIOGLU ALEKS, PAUDEL ASHOK, G AKAN, ATALAR FATMAHAN, ERDIM REFIK, E EROGLU,
 • Association between renin-angiotensinaldosterone system inhibitor treatment, neutrophil-lymphocyte ratio, D-Dimer and clinical severity of COVID-19 in hospitalized patients: a multicenter, observational study Journal of Human Hypertension, 35(7), 588-597., Doi: 10.1038/s41371-020-00405-3 GÖRMEZ SELÇUK, EKICIBASI MEHMET ERKAN, DEGIRMENCIOGLU ALEKS, PAUDEL ASHOK, KURTOGLU GÜMÜSEL HILAL, E EROGLU, TANBOGA IBRAHIM HALIL, DAGDELEN SINAN,
 • Relationships between visceral/subcutaneous adipose tissue FABP4 expression and coronary atherosclerosis in patients with metabolic syndrome Cardiovascular Pathology, 46, 3-9., Doi: 10.1016/j.carpath.2019.107192 GÖRMEZ SELÇUK, ERDIM REFIK, AKAN GÖKÇE, ÇAYNAK BARIS, DURAN CIHAN, GÜNAY DEMET, SÖZER VOLKAN, ATALAR FATMAHAN
 • Mitral valve repair for ischemic mitral insufficiency an increased early postoperative risk for the elderly Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 23(2), 239-244., Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10645 ARITURK CEM,ÖKTEN EYÜP MURAT,GÜLLÜ AHMET ÜMIT,SENAY SAHIN,BUTURAK ALI,GÖRMEZ SELÇUK,TORAMAN FEVZI,KARABULUT ESREF HASAN,ALHAN HÜSEYIN CEM
 • Mediastinal adipose tissue expresses a pathogenic profile of 11-hydroxysteroid dehydrogenase Type 1 glucocorticoid receptor and CD68 in patients with coronary artery disease Cardiovascular Pathology, 22(3), 183-188., Doi: 10.1016/j.carpath.2012.07.006 ATALAR FATMAHAN,GÖRMEZ SELÇUK,ÇAYNAK BARIS,AKAN GÖKÇE,TANRIVERDI GAMZE,BILGIÇ GAZIOGLU SEMA,GÜNAY DEMET,DURAN CIHAN,BELHHAN AKPINAR,ÖZBEK UGUR,
 • The role of mediastinal adipose tissue 11-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 and glucocorticoid expression in the development of coronary atherosclerosis in obese patients with ischemic heart disease Cardiovascular Diabetology, 11(1), 115, Doi: 10.1186/1475-2840-11-115 ATALAR FATMAHAN,GÖRMEZ SELÇUK,ÇAYNAK BARIS,AKAN GÖKÇE,TANRIVERDI GAMZE,BILGIÇ GAZIOGLU SEMA,GÜNAY DEMET,DURAN CIHAN,AKPINAR BELHHAN,ÖZBEK UGUR,
 • Two Year Follow-up of Sirolimus Eluting Stents versus Paclitaxel Eluting Stents in Acute Myocardial Infarction. International Journal of Angiology, 21(01), 53-58., Doi: 10.1055/s-0032- 1302436 ERDIM REFIK,HELVACIOGLU FUNDA,GÖRMEZ SELÇUK,KANBER ÖCAL KARABAY,AYTEKIN VEDAT
 • Adipose Tissue Gene Expression of Adiponectin, Tumor Necrosis Factor and Leptin in Metabolic Syndrome Patients with Coronary Artery Disease Internal Medicine, 50(8), 805-810., Doi: 10.2169/internalmedicine.50.4753 GÖRMEZ SELÇUK,DEMIRKAN AYSE,ATALAR FATMAHAN,ÇAYNAK BARIS,ERDIM REFIK,SÖZER VOLKAN,GÜNAY DEMET,AKPINAR BELHHAN,ÖZBEK UGUR,BÜYÜKDEVRIM AHMET SEVIM

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI