Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2017 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD / Profesör
 • 2011 Tokat GOP Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD / Doçent
 • 2009 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerjik Hastalıklar
 • 1997 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi / Göğüs Hastalıkları Uzmanı
 • 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2019 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıklan AD / Öğretim Üyesi
 • 2012 - 2012 Scripps Clinic/San Diego- Division of Allergy, Asthma and Immunology/Visiting faculty
 • 2005 - 2008 Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Erişkin Allerji Ünitesi/ Yan dal eğitimi
 • 2004 - 2004 Massachusetts General Hospital/Harvard/Boston-Pulmonary Department / Visiting faculty
 • 2002 - 2013 Tokat GOP Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklan AD / Öğretim Üyesi - Anabilim Dalı Başkanı
 • 1997 - 2002 Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi / Uzman Hekim
 • 1992 - 1997 Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi / Göğüs Hastalıkları ve Tbc Asistanı
MEMBERSHIPS
 • Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Demeği
 • Toraks Demeği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Demeği
 • European Academy of Allergology and Clinical Immunology European Respiratory Society
PUBLICATIONS
 • The TUPEG Study Investigators. Should Low-Molecular-Weight Heparin be Preferred Över Unffactionated Heparin After Thrombolysis for Severity Pulmonary Embolism? Clin Appl Thromb Hemost. 2016;22(4):395-9. Senturk A, Uçar EY, Berk S, Ozlu T, Altmsoy B, Dabak G, Çakır E, Kadıoğlu EE, Sen HS, Özsu S
 • TUPEG Study Investigators. Combination and comparison of two models in prognosis of pulmonary embolism: results from TUrkey Pulmonary Embolsim Group TUPEG study Thromb Res. 2014 Jun;133(6):1006-10. Özsu S, Ozlu T, Sentürk A, Uçar EY, Kırkıl G, Kadıoğlu EE, Altmsoy B, Saylan B, Selimoğlu HŞ, Dabak G, Tutar N, Uysal A
 • Drug allergy in tertiary çare in Turkey:results of a national survey. The ADAPT study: adult drug allergy perception in Turkey. Allergol Immunopathol (Madr). 2014 Nov-Dec;42(6):573-9. Çelik GE, Karakaya G, Öztürk AB, Gelincik A, Abadoğlu O, Sin A, Damadoğlu E, Yılmaz İ, Demirtürk M, Dursun B, Özdemir SK, Çelikel S, Değirmenci P
 • An investigation into the prevalance of paratracheal air cysts revealed on multidtector computed tomography JRSM Open.2014 Mar 12;5(4): 1-2 Sade R, Yuksekkaya R, Celikyay F, Yilmaz A, Celikel S, Yuksekkaya M.
 • Use of nasal inspiratory flow rates in the mesurement of aspirin-induced respiratory reactions Ann Allergy Asthma Immunol. 2013 Oct;lll(4):252-5. Celikel S, Stevenson D, Erkorkmaz U, White AA.
 • Cysteinyl leukotrienes in exhaled breath condensate of smoking asthmatics Clin Chem Lab Med. 2013 May; 51 (5): 1069-73 Çelik D, Doruk S, Koseoglu HI, Şahin S, Celikel S, Erkorkmaz U..
 • Procalcitonin: Is it a predictor of noninvasive positive pressure ventilation necessity in acute chronic obstructive pulmonary disease exacerbation? J Res Med Sci. 2012 Nov;17(ll):1047-51 Pazarli AC, Koseoglu HI, Doruk S, Şahin S, Etikan I, Celikel S, Berktas B.
 • Oxidative stress levels in exhaled breath condensate associated with COPD and smoking Respir Çare. 2012 Mar;57(3):413-9. Inonu H, Doruk S, Şahin S, Erkorkmaz U, Çelik D, Celikel S, Seyfıkli Z.
 • Kardiyak cerrahinin erken ve geç pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi: üç yıllık takip sonuçları Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(2): 144-150. İnönü H, Naseri E, Çelikel S, Pazarlı AC, Etikan î
 • Asthma and allergic diseases in school children from 1992 to 2007 with incidence data J Asthma. 2010 Dec;47(10):l 128-35. Epub 2010 Nov 1. Demir AU, Celikel S, Karakaya G, Kalyoncu AF.
TOP
How can we help you?