Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2007 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 1993 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 - 2010 Özel Bahar Hastanesi / Uzman Hekim
 • 2007 - 2008 Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Uzman Hekim
 • 1999 - 2002 Orhaneli Merkez Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
 • 1996 - 1999 Yenidoğan Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
 • 1994 - 1996 Çamardı Merkez Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
MEMBERSHIPS
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Hastane Enfeksiyonu ve Kontrolü Derneği
 • Viral Hepatit Savaşım Derneği
 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
PUBLICATIONS
 • Van yöresindeki gebelerde asemptomatik bakteriüri prevalansı. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(4):224-27.
 • İdrar kültürlerinden izole edilen Gram negatif bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2010. (poster sunum)
 • Klinik örneklerden izole edilen Gram negatif çomaklarda genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz sıklığı. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2010. (poster sunum)
 • Metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve vankomisin dirençli enterokok suşlarının in vitro linezolid duyarlılığı. Mikrobiyoloji Bülteni, 2009;43:639-643.
 • Van ilindeki kadınlarda Hepatit B, Hepatit C ve HIV seroprevalansı. Van Tıp Dergisi 2009; 16(4): 128-30.
 • Üreme çağındaki kadınlarda genital Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum prevalansı. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2009. (sözlü sunum)
 • Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesi nozokomiyal enfeksiyonları. XIV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2009. (poster sunum)
 • Alt solunum yolu örneklerinden üretilen Aspergillus türlerinin, in vitro antifungal duyarlılığının microdilüsyon ve E test yöntemleriyle araştırılması 5. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 2007. (sözlü sunum)
 • Çocuklarda round pnömoni: Dört olgu sunumu. 4. Ulusal çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2005. (poster sunum)
 • İnaktif HbsAg taşıyıcısı olan bir olguda akut viral hepatit A enfeksiyonu sonrasında gelişen HbsAg klirensi. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2005. (sözlü sunum)
 • The Susceptibility of vancomycin resistant enterococcus isolates to various antibiotics at Uludag University Hospital, Bursa, Turkey. Microbiologia Balkanica 2003, 3rd Balkan Conference of Microbiology. (poster sunum)
 • Use of E test method for the detection of metallo-beta lactamase in multidrug resistant Gram negative pathogens. Microbiologia Balkanica 2003, 3rd Balkan Conference of Microbiology. (poster sunum)
TOP
How can we help you?