Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2006 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Araştırma Hastanesi
 • 1997 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1990 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2001 - 2006 İstanbul Güngören Semt Polikliniği
 • 1998 - 2011 Özel Muayenehane
 • 1997 - 2001 İstanbul SSK Osmaniye Semt Polikliniği
 • 1992 - 1997 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 1991 - 1992 İstanbul Şile Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi
 • 1990 - 1991 Ulukışla Devlet Hastanesi
PUBLICATIONS
 • Çocukluk çağı Non- Hodgkin Lenfomalarının İmmünofenotipik sınıflamasının klinik önemi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 27, sayı 3, 2002, sayfa 88-93. Diri T, Tanyeli A, Antmen B, Bayazıt K. A, Kılınç Y.
 • Süt çocukluğu çağı ventriküler disritmi tedavisinde Profenonun etkinliği ve güvenirliği. Çocuk Dergisi Mart 2003, sayı 1, cilt 3, sayfa: 63-71. Şen Ü, Dindar A, Diri T, Adalet A, Ömeroğlu E.R, Ertuğrul T.
 • Aritmojenik sağ ventriküler displazili iki ailede klinik ve genetik bulgular. Türk Kardiyol Derneği Arş. 2003;31;88-95. Wollnik B, Diri T, Uyguner O, Şahin S, Karaaslan E, Dhanbari A, Adalet K, Ertuğrul T, Yüksel Apak M, Dindar A.
 • Çocukluk çağında Feokromasitoma (İki olgu nedeniyle). Endokronolijide Yönelişler, cilt 4, sayı3, yıl: 1996, sayfa:26-28. Yüksel B, Tuncer R, Özer G, Diri Kilimcioğlu T, Can Z.
 • Süt çocukluğu çağında antiaritmatik tedavi gerektiren supraventriküler taşikardilerin retrospektif analizi ve orta dönem prognozu. Çocuk Dergisi 2003 Erkesim R, Dindar A, Diri T, Adalet A, Ömeroğlu E.R, Ertuğrul T.
TOP
How can we help you?