Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2001 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları
 • 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2012 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2011 Klinikum Frankfurt Höchst Vitreoretinal Surgery / Visiting Fellow
 • 2008 - 2012 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Göz Kliniği Başasistanı
 • 2007 - 2008 Kayseri Asker Hastanesi
 • 2007 - 2008 Kayseri Özel Maya Göz Hastanesi
 • 2004 - 2007 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Göz Kliniği Başasistanı
 • 2003 - 2004 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • 2002 - 2003 Michigan State University Neuro-Ophthalmology / Clinical Fellow
 • 1999 - 2000 Tel-Aviv University Meir Hospital / Visiting Fellow
MEMBERSHIPS
 • TTB Ankara Tabip Odası
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği
 • TOD Nörooftalmoloji Birimi Aktif Üyesi 2004
 • TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Aktif Üyesi 2011
PUBLICATIONS
 • Bir Olgu Serisinde Arka Poler Katarakt Cerrahisi ve Cerrahinin Püf Noktaları Oftalmologiya Elmi-Praktik Jurnal 1(2):12-15 (2010) Duman S, Aslan BS, Köktekir BE, Altıparmak UE
 • The Cup-to-Disc Ratio in Idiopathic Intracranial Hypertension Is Smaller Than Normal Population J Neuroophthalmol J Neuroophthalmol. 30(3):231-4 (2010) Geddie BE, Altiparmak UE, Eggenberger E
 • A novel hand-held device for the measurement of ocular alignment Turk J Med Sci 40(4):511-514 (2010) Altıparmak UE, Karabulut E, Eggenberger E.
 • Topical Cyclosporine A for the Dry Eye Findings of Thyroid Orbitopathy Patients Eye 24(6):1044-50 (2010) Altıparmak UE, Acar DE, Ozer PA, Emec SD, Kasım R, Üstün H, Duman S.
 • The Impact Of Nd: Yag Capsulotomy On Macular Thickness Measurement By Optical Coherence Tomography Ophthalmic Surg Lasers 41(1):67-71 (2010) Altiparmak UE, Ersoz I, Koklu B, Hazirolan D, Kasim R, Duman S
 • Hava Yastığı Patlamasının Yol Açtığı Ileri Kornea Ödemi Olgusu Türkiye Klinikleri Oftalmoloji. 19(2):136-40 (2010) Acar U, Altıparmak UE, Çaylak HE, Nurözler AB, Örnek F.
 • Kliniğimizde Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde İntraoperatif Floppy İris Sendromu Sıklığı Glokom- Katarakt (5);2:79-84 (2010) Özer PA, Altıparmak UE, Ünlü N, Hazırolan D, Kasım R, Duman S
 • Pterjiyum Cerrahisinin Kornea Topografisi Bulguları Üzerine Etkisi MN Oftalmoloji 16(2):117-120 (2009) Şıngar E, Aslan Katırcıoğlu Y, Onat MM, Altıparmak UE, Budak K, Duman S.
 • Tiroid Oftalmopatili Olgularda Sigara Kullanımı Ve Konverjans Yetmezliği İnsidansı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Kabul Tarihi 14.1.2009). Ozer PA, Yalnız Z, Altıparmak UE, Kasım R, Duman S.
 • Bilateral Penetran Keratoplasti: Endikasyon ve Sonuçlar MN Oftalmoloji 16(4):245-9 (2009) Yıldız HE, Burcu A, Yalnız Z, Altıparmak UE, Yılmaz Çınar FGY, Onat M, Duman S.
TOP
How can we help you?