Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2013 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Öğretim Üyesi / Profesör
 • 2007 Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Bşk, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Doktor
 • 2007 Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 2005 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi
 • 2001 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2001 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi / Araştırma Görevlisi
 • 1993 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2014 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2013 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı / Doçent Doktor
 • 2010 - 2012 İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Öğretim Üyesi / Doçent Doktor
MEMBERSHIPS
 • Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği
 • Türk Pediatri Derneği
 • Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği
 • Klinik Enteral, Parenteral Nutrisyon Derneği
 • European Society of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition
PUBLICATIONS
 • Screening of celiac disease in children with alopecia areata. Indian J Dermatol. 2014;59:317 Ertekin V, Tosun MS, Erdem T.
 • Hepatoportal Sclerosis in Childhood: Descriptive Analysis of 12 Patients. J Korean Med Sci.2013; 28: 150711 Cantez MS, Gerenli N, Ertekin V, Güllüoğlu M, Durmaz Ö
 • Findings of 104 Patients with Percutaneous Endoscopic Gastrostomy. Türk Pediatri Arşivi, 2013; 210-14 Cantez MS, Gerenli N, Ertekin V, Durmaz Ö.
 • İnfantil kolik Türkiye klinikleri Pediatri Dergisi, Özel sayı, 8(1), 69-74, 2012 Ertekin V, Cantez MS, Tosun MS.
 • Çocuklarda otoimmun hepatit tanı ve tedavi. Cilt:4, Sayı:2, 21-26, 2012 Erdemir G, Tosun MS, Ertekin V.
 • Çölyak hastalığı. Klinik Tıp Pediatri, 3:1, 7-9, 2011 Ertekin V.
 • Ailevi Akdeniz ateşi tanısı alan çocuk ve ergenlerin psikiyatrik yönleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 54: 204-210, (2011) Fidan T, Ertekin V, Sürücü İ
 • Fonksiyonel barsak hastalıklarında beslenme. Sendrom, 23:56-59, 2011 Ertekin V, Tosun MS.
 • Celiac Disease in childhood: Evaluation of 140 Patients. 41:2, 154-157, 2009 Ertekin V, Altınkaynak S, Selimoglu MA
 • Epidemiological factors affecting hepatitis A seroprevalence in childhood in a developing country. Euroasian Journal of Medicine, 40:25-28, 2008 Altınkaynak S, Selimoglu MA, Ertekin V, Kılıçaslan B.
TOP
How can we help you?