Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1999 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı / Profesör
 • 1994 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı / Doçent
 • 1990 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 1989 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
 • 1984 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2001 - 2007 Unimed Radyoloji Merkezi
 • 1986 - 2010 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı
MEMBERSHIPS
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
PUBLICATIONS
 • Oddi''s sphincter Balloon dilation for removal of stone:a 6 year experience. Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe September 26- 30, 1999, Prague, Czech Republic. Sadıkoğlu MY. Annual Meeting and Postgraduate Course
 • Acute superior mesenteric vein thrombosis: an unusual cause of lower gastrointestinal bleeding. Medical Journal of Ege University 1999; 9(2): 51-53. Özgüç H, Ercan A, Sadıkoğlu MY, Tokyay R.
 • Abdominal abselerin perkütan tedavisi. TRD1998;33(4) :562-566. Sadıkoğlu MY, Erdoğan C, Demirhan N, Tuncel E.
 • Percutaneous treatment of malignant biliary obstruction with metallic stents: effects of obstruction level. Annual Meeting and Postgraduate Course Cardiovascular and interventional Radiological Society of Europe September 27-October 1, 1998, Venice, Italy Sadıkoğlu MY, Parlak M, Tuncel E.
 • Pankreas psödokistlerinin perkutan drenajı. TRD 1998; 33(4):557-561. Sadıkoğlu MY, Demirhan N, Erdoğan C, Tuncel E.
 • Pankreas lezyonlarının tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri. XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 12-16 Eylül 1998, İstanbul. Yerci Ö, Gürel S, Dolar E, Nak SG, Sadıkoğlu MY, Adım ŞB, Gülten M, Memik F.
 • Transtorasik akciğer biyopsileri sonrası gelişen pnömotoraksın takibi. TRD 1998; 33(4):580-584. Topal U, Sadıkoğlu MY, Tuncel E.
 • Percutaneous treatment of hydatid cysts in unusual location. Annual Meeting and Postgraduate Course Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe September 27- October1, 1998, Venice, Italy Sadıkoğlu MY, Kılıçturgay S, Tuncel E.
 • Percutaneous treatment of hydatid liver cysts. European Congress of Radiology March 2-7, 1997, Vienna, Austria Sadıkoğlu MY, Savcı G, Parlak M, Kılıçturgay S, Tuncel E.
TOP
How can we help you?