Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1995 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2002 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi
 • 2000 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi
 • 2000 - 2000 Cleveland Clinic / Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, Clinical Fellow
 • 2000 - 2000 Cleveland Clinic
 • 1999 - 1999 Cleveland Clinic / Erişkin Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, Clinical Fellow
 • 1999 - 1999 Cleveland Clinic
 • 1997 - 1998 Maresal Cakmak Askeri Hastanesi
 • 1997 - 1998 Maresal Cakmak Askeri Hastanesi / Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Şefi
 • 1996 - 1996 Killingbeck Hospital / Cardiothoracic Surgery Department Pediatrik Kalp Cerrahisi Bölümü, Senior House Officer
 • 1996 - 1996 Killingbeck Hospital
 • 1996 - 1996 University of California-San Francisco
 • 1995 - 1996 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü / Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
 • 1995 - 1996 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
 • 1992 - 1994 Florence Nigtingale Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı
 • İstanbul Tabip Odası
PUBLICATIONS
 • Durability of stentless bioprostheses for right ventricle outflow tract reconstruction. Erek E, Yalcinbas YK, Sarioglu T; Ann Thorac Surg. 2005 Jun;79(6):2202-3; author reply 2203
 • Early results of extracardiac Fontan procedure with autologous pericardial tube conduit. Yalcinbas YK, Erek E, Salihoglu E, Sarioglu A, Sarioglu T;Thorac Cardiovasc Surg. 2005 Feb;53(1):37-40
 • Fontan Sirkülasyonu ve Modifikasyonları. Yalçınbaş Y, Sarıoğlu T; Kalp Cerrahisi, Nobel Tıp Yayınevi 2004
 • Pediatrik Kardiopulmoner Bypass ve Myokard Korunması. Yalçınbaş Y, Sarıoğlu T; Kalp Cerrahisi, Nobel Tıp Yayınevi 2004
 • Recurrent mycotic pseudoaneurysm of the aorta after coronary artery bypass. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004; 12: 52-4 Yalçınbaş YK, Erek E, Salihoğlu E, Şenyuva C, Sarıoğlu T.
 • Çocuklarda Ventrikül Destek Aygıtları ve Yapay Kalp Kalp Cerrahisi. Yalçınbaş Y, Sarıoğlu T; Kalp Cerrahisi, Nobel Tıp Yayınevi 2004
 • Acute pulmonary edema in a newborn with infracardiac type anomalous pulmonary venous return and surgical repair. Yalçınbaş YK, Erek E, Salihoğlu E, Öztürk N, Mamur G, Soybir N, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T; Turk J Pediatr. 2004 Apr-Jun;46(2):179-81
 • Konjenital kalp anomalilerinde pulmoner rekonstrüksiyon için kullanılan stentsiz biyoprotez kondüitlerin orta vadeli sonuçları. T Klin Kardiyoloji 2003 ; 16 : 71 - 76 Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Arat S, Samanlı UB, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T.
 • Fate of the stentless bioprostheses on the right side of the heart. Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Arat S, Sarıoğlu A, Samanlı UB, Sarıoğlu T; Asian Thoracic and Cardiovascular Surgery 2003 ; 11 :58 - 62
 • Pericardial collar modification for Ross procedure. Sarıoğlu T, Erek E, Yalcinbas YK, Salihoglu E, Sarioglu A, Tekin S; Cardiovascular Surgery. 2003 ;11: 229 - 230
 • Median sternotomi yoluyla aort koarktasyonu ve intrakardiyak anomalilerin tek seansta onarımı. Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Tekin S, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T; Türk Kardiyol Dern Arş 2003 ; 31 : 331 - 7
 • Mediastinit tedavisinde hemirektus flebi ve bilateral pektoral kas kaydırma tekniği. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002 ; 10:118 - 119 Yalçınbaş YK, Erek E, Salihoğlu E, Şenyuva C, Sarıoğlu T.
 • Büyük damarların transpozisyonunda arteryel switch sonrası reoperasyonlar. Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Soybir N, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T; Türk Kardiyol Dern Arş 2002 ; 30 : 544 – 8
 • Modifiye Blalock - Taussig şant operasyonu sonrası gelişen dev seroma ve cerrahi tedavisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002 ; 10: 249 - 51 Salihoğlu E, Erek E, Yalçınbaş YK, Öztürk N, Sarıoğlu T.
 • Kalp Cerrahisi Klinik Protokolü. Sarıoğlu T, Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Tekin S, Can E; İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı 2002
TOP
How can we help you?