Yazı İçeriği

Deriden Yapılan Alerji Testleri

Kandan Yapılan Alerji Testleri

Alerji Testi Nedir?

Alerji testi; alerji nedeninin bulunmasında kullanılan, deriden ve kandan yapılan ölçümlerden oluşan testlerdir.  Yaygın kullanılan alerji testleri şunlardır:

  • Prick testi (Deriden),
  • İntradermal test (Deriden)
  • İmmunglobulin E (IgE) (Kandan)
  • IeE antikor testi (Kandan)
  • Radyoallaergosobent (RAST) testi (Kandan)

İşte alerji testleri hakkında bilmeniz gerekenler...


Deriden Yapılan Alerji Testleri

Prick testi: Bu alerji testi, alerji belirtilerinin görülmediği ve alerjenin tam olarak bilinmediği durumlarda yapılır. Genelllikle saman nezlezi (alerjik rinit), egzama, kurdeşen ve gıda alerjisi tanısında bu testten yararlanılır. Prick testi sırasında, deriye alerjen sıvı dökülür ve özel iğnelerle alerjen deriye enjekte edilir. Genellikle en çok alerjiye neden olan polen, ev tozu, hayvan tüyleri, gıda gibi alerjenler uygulanır. Alerjen enfekte edildikten sonra 10-15 dakika beklenir ve derideki belirtilere göre değerlendirme yapılır. Prick testle en çok ev tozu akarlarına karşı alerji görülür.

İntradermal test: Bu alerji testi, prick testi gibi alerjenin tam olarak bilinmediği durumlarda yapılır. Ancak İntradermal testin uygulanışı farklıdır. Bu alerji testinde alerjenler, özel iğneler ile prick testine göre derinin daha derin kısmına enjekte edilir. Genellikle prick testinde alerji yaptığı düşünülen alerjene karşı bir durum gözlenmediğinde daha kesin sonuçlar elde etmek için kullanılır. İntradermal testin sonuçları 15-20 dakika beklendikten sonra değerlendirilebilir.

Kandan Yapılan Alerji Testleri

Alerji teşhisi için yapılan kan testleri, genellikle çocuklarda, ağır deri hassaslığı gösteren ve deri testinin uygulanamadığı ya da uygulanmasının zor olduğu kişilerde uygulanır. Kandan yapılan alerji testleri, deri testleri kadar duyarlı değillerdir.

Vücudun alerjenlere tepki olarak oluşturduğu immunglobulin E (IgE) antikorunun kandaki düzeyini ölçen kan testi, alerji teşhisinde en çok kullanılan kan testi türüdür. Genellikle astım hastası olan kişilerde Immunglobulin E (IgE) düzeylerinin fazla olduğu görülür.

Kandan yapılan alerji testlerinden biri de spesifik IeE antikor testidir. Bu test, kişide belirli bir alerjene ya da maddeye karşı alerji belirtileri gözlemlenirse yapılır.

Kan testlerinden olan Radyoallaergosobent (RAST) testi ise kişide daha detaylı alerji incelemesinin gerektiği durumlarda yapılır.

Gıda alerjisi için yapılan alerji testlerinde ise kesin tanı için kişide alerjiye neden olduğu düşünülen gıdalar kademeli olarak verilir ve belirtilerin ölçüldüğü, besin yükleme testi yapılır. Besin yükleme testi, ağır reaksiyon geçmişi olan kişilere yapılmamalıdır. Alerjik astımın teşhisinde ise en çok spirometre cihazı ile yapılan solunum fonksiyon testi uygulanır.