Yazı İçeriği

Aplastik anemi tanısı

Aplastik anemi tedavisi

Aplastik anemi belirtileri

Aplastik anemi, kemik iliğinde bulunan hematopoetik kök hücrelerin (olgunlaşmamış genç hücreler) az sayıda bulunmasından dolayı yeterli kan üretilememesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Toksik (zehir) alımı, doğumsal kaynaklı, fazla miktarda radyasyona maruz kalma, hamilelik, doku hastalıkları, viral enfeksiyonlar gibi faktörler aplastik anemiye neden olabilir. Aplastik anemi belirtileri şöyle sıralanabilir…

•Halsizlik

•Yorgunluk

•Çarpıntı

•Ciltte morluklar

•Lökosit sayısının azalmasına bağlı ateş ve enfeksiyon

•Nefes darlığı


Aplastik anemi tanısı

Aplastik anemi tanısı

•Kan sayımı

•Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi

•Genetik testler

•Biyokimyasal ve serolojik testler

Aplastik anemi tedavisi

•İmmünsüpresif ilaç tedavisi

•Kemik iliği (kök hücre) nakli