Yazı İçeriği

Kanser belirtileri için batın ultrasonu çektirin

PSA testi kanser tedavisinde hayat kurtarıyor

Mesane kanseri ultrason, tomografi ve MR ile saptanıyor

Prostat kanserinde erken teşhis: PSA testi

Prostat, testis, mesane ve böbrek kanserleri… Bu kanser türleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de erkekler için önemli bir sağlık sorunudur. Erkek kanserleri geç kalındığında üreme ve cinsel sağlığı tehdit eder, en önemlisi ise kişinin hayatına bile mal olabilir. Ancak tıp dünyası bu hastalık türlerine karşı çaresiz değil. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemlerde hızla yaşanan gelişmeler sayesinde ileri evre kanserlerde bile kişinin hayatı kurtulabilir veya uzun yaşam süreleri sağlanabilir. Ancak yine de erken tanı ve tedavi tüm türlerde olduğu gibi, erkeklerdeki oluşumlarda da yaşamsal önem taşır.


Kanser belirtileri için batın ultrasonu çektirin

Erkeklerdeki olası kanserlerin erken teşhisi için her erkeğin 40 yaşından itibaren, her 2-3 yılda bir batın ultrasonografisi çektirmesi çok önemli. Erkeklerin aksatmamaları gereken bir başka önemli tanı yöntemi ise PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi. Bu test de yaklaşık olarak her 6 erkekten 1’inde görülen prostat kanserinde yaşam kurtarır. Bu nedenle risk faktörü olmayan her erkeğin hiçbir sağlık yakınması olmasa bile 45 yaşından itibaren, ailesinde prostat kanseri olanların ise 40 yaşından itibaren her yıl PSA testi yaptırmaları gerekir.

PSA testi kanser tedavisinde hayat kurtarıyor

Erkeklere özgü rahatsızlıklar arasında başta prostat kanseri yer alır. Cilt oluşumlarından sonra erkeklerde en sık görülen 2. kanser türü olup, yine erkeklerde kanserden yaşam kaybında da 2. sırada bulunur. Prostat kanseri erken evrelerde belirti vermez. Ancak ileri evrelerde kemiklere yayıldığında veya idrar yolunu tıkayacak duruma geldiğinde ağrı, idrar yapmada zorluk, akım hızında azalma ve sık idrara gitme gibi şikayetler oluşturur. Özellikle kolesterolden zengin beslenme prostat kanseri için risk oluşturur. PSA (Prostat Spesifik Antijen) kan düzeyi ölçümü ve parmakla rektal muayene prostat vakalarında erken tanı konmasını sağlar. Erken tanı konulan kişilerde cerrahi tedavi ile şifa bulma oranı oldukça yüksek rakamlarda seyreder. Yaş ve tümörün evresine göre radyoterapi ve hormon tedavisi de uygulanır. Robotik cerrahi gelişmiş ülkelerde açık cerrahinin yerini almış durumda. Erkeklerde görülen diğer bir tür olan ileri evre testis tümörlerinde de cerrahi ve kemoterapi tedavileriyle kişilerin neredeyse tamamına yakını tedavi edilebilir.

Mesane kanseri ultrason, tomografi ve MR ile saptanıyor

Mesane oluşumları erkeklerde görülebilen ürolojik kanser türlerinden biridir. Özellikle idrarda kanama ile kendini gösterir veya başka bir nedenle çekilen bir ultrason, tomografi veya MR ile tesadüfen saptanır. Erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla görülür. En önemli risk faktörü ise sigara içilmesidir. Bunun yanı sıra kimyasal atıkların bulunduğu ortamda çalışmak (lastik, kauçuk ve boya sanayii gibi) da risk oluşturur. Her iki nedenden dolayı bu tip kanser türü erkekleri daha fazla tehdit eder. Başta idrarda kanama olmak üzere, idrar yaparken yanma, sızılı idrar yapma ve belde ağrı kişileri hekime götüren belirtileri oluşturur. Ancak mesane oluşumları da genellikle tesadüfen çekilen batın ultrasonografi ile de tespit edilebilir. Mesane oluşumlarının çoğu yüzeysel olup, endoskopik, yani kapalı ameliyatla temizlenebilir ve gereken kişilerde ek tedaviler uygulanabilir. Ancak derin tabakalara geçmiş durumlarda mesaneyi tamamen çıkartmak ve/veya kemoterapi ile radyoterapi uygulamak gerekebilir.