Yazı İçeriği

Tutarlı olun

Konuşma gecikmesi varsa

Çocuğunuzla hep aynı dilde konuşun

Eğer evinizde iki dil aynı anda konuşuluyorsa çocuğunuzla hangi dilde konuşmalısınız? Çocuk iki dili de duyarak büyürse daha mı faydalı olur? Yoksa anadilde konuşmak mı en doğrusu?

Okul öncesi dönemde çocukların farklı iki dile maruz kalması ve bu süreçte iki dile maruz kalan çocuklarla tek dil öğrenen çocukların dil kazanım süreçlerindeki farklılıkları, birden fazla dile maruziyetin kavram kargaşına yol açıp açmadığı gibi hususlar üzerinde bir çok araştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmalara göre; iki lisanın konuşulduğu ev ortamı, her iki dilin konuşulmaya başlanmasında geçici gecikmeye yol açabilir. Ancak, çocuklar genellikle 5 yaşından önce iki dili de ustaca konuşabilir.


Tutarlı olun

Ebeveynlerin çocuklarıyla rahat ve yakın iletişim kurmaları açısından anadillerini kullanmaları önemli. Burada vurgulanan en önemli husus tutarlılıktır. Anne babaların çocuklarıyla iletişim kurarken tutarlı bir tutum takınmaları ve onlarla konuşurken hep aynı dili konuşmaya özen göstermeleri gerekir. Çocuğun dil kazanımı becerisi anne baba ve çocuk arasında kurulan sağlıklı iletişim ile artar. Ebeveyn çocuğuyla tutarlı olarak aynı dili konuştuğu, yakın, sıcak ilişki kurduğu sürece çocuk; kullanılan dilleri ayırt edebilir, kiminle hangi dilin konuşulduğu hususu netleşerek farklı dil konuşan ebeveyniyle de rahatça özdeşim kurar.

Konuşma gecikmesi varsa

Eğer çocukta konuşma gecikmesi ve/veya iletişim sorunları varsa farklı yaklaşımlar uygulanabilir. Bu gibi durumlarda ortak ve tek dil kullanımı, anne babanın çocukla bu dil üzerinden iletişim kurmaları önerilebilir.

Konuşma gecikmesi yaşayan çocukların üç yaşına kadar ana dili kullanabilir hale gelmesine öncelik verilmelidir. Çocuk yaşına uygun dil gelişimi seviyesini yakaladıktan sonra ikinci dille tanıştırılması daha ideal olandır. Çocukların bir dili ana dil olarak kullanmaları için çok erken yaşlarda maruziyet kural değildir. Genel anlamda, çocuğun 10 yaşından önce yeni bir dile başlıyor olması her iki dili de çok iyi konuşma şansı verir.