Yazı İçeriği

Hormon, endokrin bezlerde üretilir

Hormonlar, metabolizmaların bünyedeki bazı faaliyetleri denetim altında tutmak için ürettikleri salgılardır. 'İç salgı' olarak da adlandırılırlar. Bir hücre veya hücre grubu ile diğer hücreler arasındaki kimyasal mesajcı moleküllerdir. İç salgı bezlerinde (endokrin bezler) üretilirler ve kana salınırlar. Kanda dolaşarak hedef dokulara ulaşan hormonlar burada özel reseptörlere bağlanarak etkilerini gösterirler.