Yazı İçeriği

İdrarda kan neden olur?

İdrarda kan gelmesi yaşa ve cinsiyete göre değişir

İdrarda kan görülmesi Check-up’ta tesadüfen ortaya çıkabilir

İdrarda kan önemli hastalıkların işareti olabilir

İdrarda kan bazen gözle görülebilir. İdrar pembe veya kırmızıya dönük rengiyle kanamayı ele verir. Bazen de gözle görülemeyip sadece tahlillerde ortaya çıkar. İster görülsün ister görülmesin idrarda kanama dikkate alınmalı. İdrarda kan görülür görülmez en kısa sürede bir hekime başvurulmalıdır. İdrarda kanama acil bir durumdur. Çok önemli hastalıkların habercisi olabileceğinden ihmale gelmez.


İdrarda kan neden olur?

Özellikle ailesinde taş veya tümör olanlar daha fazla risk altındadır. Mutlaka check-up yaptırıp idrar incelemesi yapılması şart. Sigara da ciddi bir tehdittir. Sigara özellikle idrar yollarının her bölgesinde kansere sebep olarak idrarda kanamaya yol açabilir.

İdrarda kan gelmesi yaşa ve cinsiyete göre değişir

İdrarda kanama yaşa ve cinsiyete göre farklı nedenlerden kaynaklanabilir. 40 yaş üzeri kadın ve erkeklerde en sık neden enfeksiyon olurken, yaş ile birlikte tümör görülme oranı artar. Böbrek, mesane ve prostat tümörleri kanlı idrar yapabilir. Sigaranın ise bu tümörlerin en sık nedeni olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuş. Pıhtılı ve ağrısız hematüri (kanlı idrar) mesane tümörlerinin tipik özelliğidir. İyi huylu prostat büyümesi ve taş hastalığı da idrarda kanamaya yol açabilir. Bu yaş grubunda önemli bir neden de kan sulandırıcı ilaçlardır. Bu tip kanamalar ilaç doz ayarlamaları ile tedavi edilebilir. 40 yaş altındaki kadın ve erkeklerde ise idrarda kanamaya en çok enfeksiyon ve böbrek taşları yol açar. Kadınlarda bu bulgular erkeklere göre daha sık görülür. Kalp ve böbrek yetmezliğinden tümörlere, kan hastalıklarından damar bozuklukları, vajinal kanama ve prostat enfeksiyonlarına, apandisitten diyabet, gut hastalığı ve kazalara hatta aşırı egzersiz-fitness’a dek birçok neden de nadir de olsa idrarda kanamaya yol açabilir. Bazı zamanlarda idrarda kanamaya idrarda yanma, sızlama ve zorlanma da eşlik edebilirken bazı zamanlarda hiçbir şikayete yol açmadan hatta gözle bile görülemeden kanama gerçekleşebilir.

İdrarda kan görülmesi Check-up’ta tesadüfen ortaya çıkabilir

İdrardaki kan gözle görülebildiği gibi, gözle görülemeyip ancak tahlillerde ortaya çıkar. Nadiren idrar renginde koyuluk ile teşhis konsa da, idrar tahlilinde görülen kanama genelde check-up nedeni ile tesadüfen ortaya çıkar. Yani şikayet olmadan. Buna mikroskobik hematüri denir. Özellikle taş ve tümörlerin erken teşhisi için çok önemlidir. Mutlaka ultrasonografi ve/veya tomografi ile böbrek, idrar yolları ve mesane değerlendirilmelidir. Altta yatan nedenler uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.