Yazı İçeriği

Geniz kanseri nedenleri

Geniz kanseri tedavisi…

Geniz kanseri belirtileri

Geniz; burnun gerisinde, yutağın en üst kısmında, kafa tabanında yer alan, önde burun boşluğuna, aşağıda boğaza, yanlarda östaki tüpü aracılığıyla orta kulağa açılım gösteren bir boşluktur. Geniz kanseri, diğer kulak burun boğaz hastalıkları ile benzer şikayetleri göstermesi ve kişinin doktora geç başvurması nedeniyle erken dönemlerde sıklıkla gözden kaçırılabilmektedir.


Geniz kanseri nedenleri

Geniz kanserleri özellikle Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde daha sık gözlenen bir kanser türüdür. Bu bölge kanserleri yaşlılarda daha sık görülmesine karşın, genç yaştaki kişilerde de gözlenebilmektedir. Kötü beslenme, enfiye çekilmesi (burun deliklerine çekilerek kullanılan bir tütün mamulüdür) ve tütsülenmiş yiyecek tüketilmesi, nitrozaminler ve polisiklik hidrokarbon gibi kimyasal maddelerle  temas etme öne sürülen risk faktörleridir. Kronik burun enfeksiyonları da risk faktörlerindendir. Geniz kanserlerinin gelişmesinde Epstein-Barr Virüs (EBV) enfeksiyonunun rolü olduğu bilinmektedir.

İlk olarak geniz bölgesi endoskop yardımı ile net bir şekilde görüntülenir. Kan tahlilleri, boyun ultrasonu, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılır. Hastalığın kesin tanısı, lokal veya genel anestezi ile geniz bölgesinden alınan biyopsinin patolojik değerlendirmesi ile konulur. Geniz kanserinin belirtileri ise şunlardır:

  • Burun tıkanıklığı
  • Burun kanaması
  • Genizden konuşma ve konuşma bozukluğu
  • Tek ya da çift taraflı işitme kaybı, uğultu (orta kulakta sıvı birikimine bağlı)
  • Boyunda şişlik (tek ya da çift taraflı)
  • Şaşılık, çift görme, görme bozuklukları
  • Yüzde uyuşukluk, karıncalanma, ağrı
  • Koku alma bozuklukları
  • İçilen sıvıların burundan gelmesi

Geniz kanseri tedavisi…

Geniz kanserlerinin tedavisinde cerrahinin yeri sınırlıdır. Cerrahi tedavi, biyopsi almak için ve kulakta sıvı varlığında kulak zarına havalandırma tüpü takmak amacı ile uygulanır. Uygun olan bazı kişilerde, kemo-radyoterapiye dirençli veya nüks eden olgularda, genizdeki tümöre de cerrahi uygulanabilir. Nazofarenks (geniz) kanserlerinin asıl tedavi yöntemi, hastalığın evresine göre ya sadece radyoterapi ya da radyoterapi ve kemoterapinin birlikte kullanılmasıdır. Bu hastalığın tedavisi her ne kadar tümörün hücre tipiyle ilgili ise de tanısı erken konulduğu takdirde oldukça başarılı olabilmektedir.