Yazı İçeriği

MR görüntülemede bunlara dikkat!

Meme MR'ı neden gerekli?

MR görüntüleme kimlere önerilmez?

MR radyasyon içermez

Manyetik Rezonans yani MR, güçlü bir manyetik alan ortamında radyofrekans dalgaları aracılığıyla görüntü oluşturma tekniğidir. Radyasyon içermeyen bir teknik olan MR, özellikle yumuşak dokuların görüntülemesinde yararlıdır. Bu nedenle meme kanserinde de sık sık kullanılır. MR incelemesi sırasında kişinin, yüzüstü pozisyonda, hiç hareket etmeden, geniş bir tüp şeklinde olan cihazın içine yatması gerekir. Modern cihazlarda bu tüp oldukça geniş olduğundan genellikle kişi rahatsız olmaz. Kapalı yer korkusu olan kişilere ise çekim öncesi hafif bir sakinleştirici verilebilir. İnceleme öncesinde kişinin kol damarına ince bir kateter yerleştirilir ve çekim sırasında bu kateter içinden kontrast madde adı verilen, alerji yapma olasılığı çok düşük bir ilaç enjekte edilir. MR tetkiklerinde kullanılan kontrast maddeler, böbrek yetmezliği olan kişiler dışında pek çok kişide kullanılabilir. Meme MR’ı çekimleri genelde 30-60 dakika sürer. Çekim sonrasında elde edilen görüntüler, özel monitörler üzerinde incelenebilir ve bazı ölçümler yapılabilir.


MR görüntülemede bunlara dikkat!

 • Manyetik rezonans görüntüleme sırasında kişinin hareket etmemesi gerekir: MR görüntüleri değerlendirilirken, meme içinde verilen kontrast madde ile boyanan bir alan olup olmadığına bakılır. Eğer varsa, bu alanın iyi huylu olup olmadığını anlamak için şekil incelenir. İlaç verilmeden önce ve sonra alınan görüntüler birebir karşılaştırıldığı için, kişi çekim sırasında hareket ederse, değerlendirme yapmak çok güçleşir hatta bazen hiç mümkün olmayabilir.
 • Bazı durumlarda MR çekilemeyebilir: MR odasına girmeden önce kişinin üzerindeki tüm metal cisimleri çıkarması gerekir. Vücudunda herhangi bir metal olan kişilerin MR çekimi öncesinde bunu mutlaka doktoruna ve çekimi yapacak teknisyene bildirmesi gerekir. Kalp pili, işitme protezi ve beyin anevrizmalarının tedavisi amacıyla klips yerleştirilmiş kişiler genellikle MR çektiremez. Diğer cisimlerin varlığındaysa karar kullanılan malzemenin tipine göre verilir.
 • Başka tetkiklere de ihtiyaç duyulabilir: Memenin MR ile incelemesi, diğer görüntüleme yöntemleri ile elde edilemeyen çok değerli bilgiler verebilir. Ancak yine de mamografi veya ultrasonografinin yerini tutamaz. Tüm incelemeler farklı bilgiler verir ve tüm bulguların birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle meme kanseri vakalarında daha farklı görüntüleme yöntemlerine de ihtiyaç duyulabilir.

Meme MR'ı neden gerekli?

 • MR ile görüntüleme meme kanserinin saptanmasında önemli bir yer tutar. MR'ın kullanıldığı durumlar şunlardır:
 • Meme kanseri saptanan ve meme koruyucu tedavisi planlanan kişilerde ameliyat öncesinde, meme içinde birden fazla kanser odağı olup olmadığının anlaşılmasında,
 • Meme kanseri saptanan kişilerde kanserin göğüs duvarına ve karşı memeye yayılıp yayılmadığının anlaşılmasında,
 • Meme kanseri nedeniyle meme koruyucu tedavi görmüş kadınlarda, memedeki ameliyata bağlı değişikliklerin, tekrarlayan kanserden ayırt edilebilmesinde,
 • Mamografi, ultrasonografi veya elle muayenede saptanan herhangi kuşkulu bir durumun aydınlatılmasında,
 • İleri evre meme kanseri saptanan kişilerde kemoterapinin başarısının değerlendirilmesinde,
 • Tarama amaçlı olarak yüksek riskli kadınlarda meme kanseri olup olmadığının belirlenmesinde,
 • Vücuda yayılmış (metastatik) kanser saptanan kişilerde esas kanser odağının tespit edilmesinde,
 • Silikon protezi olan kadınlarda protezde hasar olup olmadığının belirlenmesinde ve memedeki şüpheli bulguların değerlendirilmesinde MR kullanılabilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MR,) radyasyon içermez. Kişi radyasyona maruz kalmaz. Diğer meme görüntüleme yöntemlerine göre daha fazla bilgi elde edilebilir. Bu sayede diğer yöntemler ile gösterilemeyen pek çok kanser odağı tespit edilebilir. Mamografide değerlendirilmesi güç olan yoğun memeler, tedavi görmüş memeler, silikon protezli memeler kolaylıkla incelenebilir. MR’la özellikle yüksek riskli kadınlarda taramada, mamografi ve ultrasonografiden daha güvenilir sonuçlar alınabilir.

MR görüntüleme kimlere önerilmez?

 • Vücudunda metalik cisimler bulunanlara,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği olanlara,
 • MR kontrast maddelerine alerjisi bulunanlara,
 • Uzun süre yüzükoyun hareketsiz yatamayan kişiler ile
 • Aşırı kilolu kişilere manyetik rezonans (MR) görüntüleme yapılması önerilmiyor.