Yazı İçeriği

Metabolik Sendrom Kadınlarda Daha Yaygın

Bel Çevresi Belirleyici

Metabolik Sendrom Nasıl Teşhis Edilir?

Obezite Metabolik Sendrom Nedeni

Metabolik sendrom, kalp damar hastalıkları ve diyabet oluşumunu hazırlayan fazla kilo, yağ-kolesterol metabolizması bozuklukları, yüksek tansiyon ve şeker metabolizması bozukluklarının (gizli şeker problemleri) bir arada bulunduğu bir tablo olarak tanımlanır. Bu faktörlerin ortak noktası ise insülin direnci yoluyla oluşmalarıdır. Tüm dünyada ve ülkemizde metabolik sendrom görülme sıklığı hızla artıyor. Altta yatan neden ise, bu sorunun ortaya çıkmasında rol oynayan en önemli kriter olan ve çağımızın hastalığı olarak nitelendirilen ‘obezite’nin giderek artması.


Metabolik Sendrom Kadınlarda Daha Yaygın

Türkiye’de yapılan METSAR çalışmasına göre; 20 yaş üzeri erişkinlerde metabolik sendrom sıklığı erkeklerde yüzde 29 iken, kadınlarda yüzde 41. Bu artış metabolizmanın daha yavaş çalışmasının sonucu olarak kadınların obeziteye daha yatkın olmalarına bağlanır. Ülkemizde kadınların çalışma hayatına katılımının düşük olması, teknoloji alanındaki gelişmelerin yaşamı kolaylaştırması ve sportif aktivitelere zaman ayırmama gibi nedenlerle, özellikle kentte yaşayan kadınlarda metabolik sendrom daha sık görülür.

Bel Çevresi Belirleyici

Modern yaşam tarzı, artan teknoloji ve buna bağlı değişen alışkanlıklarla azalan hareket miktarı sonucunda oluşan obezite, metabolik sendromun en önemli nedenleri arasında yer alır. Abdominal obezitenin (aşırı kilo) tek başına tespit edilmesi sendrom gelişimi için önemli bir risk oluşturur. Yapılan çalışmalar, kalp damar hastalıkları ile ilişkili olan abdominal obezitenin en önemli belirleyicisinin ise bel çevresi ölçümü olduğunu gösteriyor. Çünkü metabolik sendromun temelini oluşturan insülin direnci, özellikle karın bölgesinde oluşan yağların artmasıyla oluşur. Çünkü insülin direnci en kolay bel çevresi ölçümü ile belirlenir. Bel çevresinin erkeklerde 102, kadınlarda ise 88 cm’in üzerinde olması riskin arttığını gösterir.

Metabolik Sendrom Nasıl Teşhis Edilir?

Aşağıda yer alan ölçümlerden üçünün yüksek olması, kişiye metabolik sendrom tanısı koymak için yeterli olur. Bunlar:

  • Şişmanlığın belirleyicisi olan bel çevresinin geniş olması
  • Kan basıncının yüksek olması
  • Trigliseridin yüksek olması
  • İyi kolesterolün (HDL) düşük olması
  • Kan şekerinin yüksek olması