Yazı İçeriği

Diş fırçalama

Dişlerini nasıl fırçalamalı?

Fissür örtücü 

Yerel fluorid uygulaması

Süt dişi çekilir mi?

Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içerdiğinden daha kolay ve hızlı çürüyebiliyor. Genellikle çocuklar, çürüğün erken dönemlerinde pek tepki vermiyor. Ancak çürük ilerledikçe, soğuk ve tatlıya karşı duyarlılık artıyor ve ağrı yapabiliyor. Ağrı, özellikle yemeklerde artıyor. Zira çürük içerisine giren yemek artıkları, dişin sinirlerine basınç yaparak ağrının artmasına neden oluyor.Süt dişlerinin erken kaybı, özellikle arka azı bölgelerinde sürekli dişlenme sırasında bazı sorunlara neden olabiliyor. Süt dişinin kaybedildiği boşluğa doğru komşu dişler zaman içerisinde kayarak bu yerin kapanmasına neden olabiliyor. İleride yerine gelecek olan sürekli dişin çıkmayıp gömülü kalmasına ya da farklı bir yerden çıkarak hatalı kapanmalara yol açabiliyor. Bu gibi durumlarda ileri yaşlarda ortodontik tedavi (tel tedavisi) ihtiyacı kaçınılmaz oluyor. Çeşitli nedenlerle süt dişi çekilmek zorunda kalınırsa, çekim boşluğunun yanındaki dişlerin kayması sonucu oluşan yerin kapanmasını önlemek amacıyla sabit/hareketli yer tutucu apareyler (aygıt) kullanılıyor.

Süt dişlerinin kaybını önlemek için alınabilecek önlemler şunlardır... 


Diş fırçalama

Süt dişlerini de korumanın en etkili yolu; günde iki kere, en az iki-üç dakika süresince diş fırçalamaktır. Çocuğun ağzında ilk süt dişi görüldüğü zaman diş fırçalamaya başlanmalıdır. 6-7 yaşlarına kadar çocuklar tek başına etkili şekilde dişlerini fırçalayamadığından çürükler oluşabiliyor. Bu nedenle önce çocuk, daha sonra ebeveyni tarafından dişleri fırçalanmalıdır.

Dişlerini nasıl fırçalamalı?

Diş fırçası kesinlikle başkalarıyla paylaşılmamalı ve en geç altı ayda bir değiştirilmelidir. Diş fırçası kuru olmalı ve üzerine çok az macun koyulmalıdır. Diş fırçası 45 derecelik açı yapacak biçimde tutulur ve fırçalama yumuşak hareketlerle daireler çizecek biçimde, ön dişlerden arka dişlere doğru yapılmalıdır. Dişlerin iç yüzeyleri süpürme hareketi yapacak şekilde, çiğneme yüzeyleri ise fırça, diş dizisi boyunca ileri geri hareket ettirilerek fırçalanır. Dişlerin tüm yüzeyleri mutlaka temizlenmelidir.

Fissür örtücü 

Yaklaşık 6 yaşında süt diş dizisinin arkasından birinci büyük azı dişi, çıkarken herhangi bir süt dişinin düşmesine neden olmuyor ve çoğunlukla çıktığı fark edilmiyor. Bu dönemden itibaren, kalıcı azı dişlerine çürümemeleri için fissür örtücü adı verilen koruyucu uygulamalar öneriliyor. Fissür örtücüler dişlerin çiğneme yüzeylerindeki girinti çıkıntıların üzerini örtecek şekilde dişe hiç zarar vermeden uygulanıyor. Böylece süt dişlerinin çürüğüne neden olan bakterilerin buralara tutunmasına engel olup dişler korunuyor.

Yerel fluorid uygulaması

Süt dişlerinin mine yüzeylerinin sağlıklı ve çürüğe dirençli olabilmesi amacıyla yerel fluorid uygulamalarına başvuruluyor. Yerel fluorid uygulaması, özel kaşık ve jellerle hiçbir rahatsızlık vermeden birkaç dakika içinde uygulanabiliyor. Süt dişlerinin çıkması tamamlandıktan sonra (3 yaş) altı ayda bir yapılması uygun görülüyor.