Yazı İçeriği

Tiroid Tedavisinde Ameliyat Kararı Nasıl Alınır?

Tiroid Ameliyatı Öncesi Hasta İyice Bilgilendirilmeli

Tiroid Ameliyatı Sonrası

Tiroit Tekrarlar mı?

Tiroid Ameliyatı Sonrası

Tiroid, boyun bölgesinin ön tarafında 'adem elması' adı verilen kıkırdak çıkıntının hemen altında yerleşen ve vücut için hayati öneme sahip hormon salgılayan kelebek şeklinde bir bez. Tiroit nodülü ise; tiroit dokusu içinde oluşan farklı yapıda ve değişik büyüklüklerde olabilen anormal yumrular veya kitleler. Yaygın görülen bir problem olmakla birlikte önemli olan bunlar içerisinde kanser olabilecek nodüllerin teşhisi ve tedavisidir.


Tiroid Tedavisinde Ameliyat Kararı Nasıl Alınır?

Tiroid tedavisinde ameliyat kararının net parametreleri bulunur. Kararı etkileyen en önemli tanısal işlem ise nodülden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi olur. Biyopsi sonucunda ortaya çıkabilecek dört olasılık; iyi, malign (kötü huylu), şüpheli ya da tanımlanamayan olarak sıralanır. Nodül iyi huylu ise ameliyata gerek kalmaz. Ancak malign ya da şüpheli nodüller ameliyat edilmesi gereken grupta yer alır. Tanımlanamayan grupta ise biyopsilerde üç kez arka arkaya tanımlanamayan bir yapı görülürse onlar da ameliyat edilir. Bu yol izlendiğinde çok rafine bir hasta grubunda cerrahi operasyona başvurulmuş olur. 

Tiroid Ameliyatı Öncesi Hasta İyice Bilgilendirilmeli

TiroiD ameliyatı önerilen hastaların; operasyonun hangi amaçla yapılacağı, ameliyat öncesi incelemelerin yeterliliği, ameliyatı yapacak cerrahın bu konudaki deneyimi, yapılacak ameliyatın şekli ve riskleri, ameliyat sonrası dönemdeki yaşam ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilmesi gerekir. Tiroid ameliyatının, konu ile ilgili özel eğitim alan ve düzenli olarak tiroit cerrahisi ile uğraşan cerrahlar tarafından yapılması önem taşır. Hastaların kendilerine tiroid ameliyatı öneren doktorlara ameliyat olmak için gideceği merkez ya da hekim konusunda danışması gerekir. 

Tiroid Ameliyatı Sonrası

Cerrahlar, tiroid ameliyatlarında çok dar bir alanda çalışırlar. Ancak kullandıkları 2.5 kat büyütme özelliğine sahip özel gözlüklerle, hasta için yaşamsal yapıları çok rahat görebilirler. Bu sayede yaralama riski en aza iner. Kanser ameliyatı yapılırken de geride tiroide ait doku kalmaz. Bu durum tiroid kanserinin tedavisi için önemli bir parametredir. Yine de tiroid ameliyatlarında kimi zaman ciddi komplikasyonlar görülebilir. Bunlardan bazıları;

  • Ses kısıklığı,
  • kalsiyum düşmesi,
  • kasılma,
  • kanama olarak sıralanır.

Tiroit Tekrarlar mı?

Hastalık daha sonraki yıllarda tekrarlayabilir. Deneyimli uzmanların yapması halinde komplikasyon oranı yüzde 1’in altına düşer. Tiroid ameliyatının etkisi kısa sürede geçer. Nekahat döneminden sonra hasta, ameliyat öncesi günlük hayatına geri dönebilir. Tiroid ameliyatı sonrası tiroit bezinin tümü alınmışsa (total tiroidektomi) hastanın tiroid hormonu kullanması gerekir.