Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU

Genel Tanıtım


Pankreas mide ile omurga arasında, Sarımsı, yaklaşık 15 cm uzunluğunda, 5 cm genişliğinde ve 2 ila 3 cm kalınlığında, 80 ila 120 gr. ağırlığında bir salgı bezidir.

Pankreasın baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç ana bölümü olup, baş kısmı salgılarının bazılarını boşalttığı oniki parmak bağırsağına (duodenum) komşuyken, kuyruk kısmı ise dalağa kadar uzanmaktadır.

Pankreasın kabaca iki önemli görevi olup, bu iki görevi temelde iki sınıfta incelenebilecek salgılarıyla gerçekleştirir. Bunlar:

  • Sindirim sürecine katkı (doğrudan sindirim kanalına verdiği enzimlerle)
  • Kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine katkı (kana verdiği hormonlarla)

Akut Pankreatit


İlaçlar, enfeksiyonlar, bir takım metabolik hastalıklar gibi çeşitli nedenleri olabilmekle beraber, sıklıkla aşırı alkol tüketimi veya pankreas kanalının girişini tıkayan safra kanalları nedeniyle meydana gelen akut pankreatit, pankrasın ani ve ağır enflamasyonu (yangısı) olarak tanımlanır. Bu gibi durumlar halinde bölgede oluşan iltihapın da etkisiyle pankreas hücreleri yoğun hasar görebilir ve hatta bir kısmı tahrip olabilir.

Belirtileri


  • Ani başlayan, vücudu saran bir kemer şeklinde sırta yansıyan, yoğun üst karın ağrısı
  • Mide bulantısı, kusma
  • Ateş

Tanı Yöntemleri


Hekiminizin yapacağı fizik muayenenin ardından, muhtemel tanıların arasında akut pankreatitin bulunması halinde bir takım kan tetkikleri ile bilgisayarlı tomografi ve MR görüntüleme gibi radyolojik tetkiklere başvurulabilir.

Tedavisi


Akut pankreatit tablosu, genelde hastanede yakın gözlem gerektiren bir tablodur. Akut pankreatit tedavisinde ilk olarak hastanın ağızdan beslenmesi durdurulur ve akut pankreatit tablosunda görülebilecek ağır sıvı kaybına karşı damar yolu ile sıvı takviyesi yapılır.

Bunun yanı sıra hastanın ağrılarını dindirmek için ağrı kesici tedavi uygulanabilir. Akut pankreatitin vücutta yarattığı ve yaratabileceği ağrı ve sıvı kaybı gibi durumlara karşı tedavilerin planlanmasının ve önlemlerin alınmasının ardından, hastalığın nedenine yönelik araştırmalar yapılır ve nedenin tedavisi üzerinde durulur.

Pankreas yolunu tıkayan bir safra taşının tespit edilmesi halinde ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi) adı verilen ve kapalı yöntemlerle uygulanan bir işlemle bu taşın kanaldan alınması mümkündür.

Bakteriyel enfeksiyonların sebep olduğu akut pankreatitlerde antibiyotikler, vücudun kendi bağışıklık sisteminin sebep olduğu akut pankreatitlerde ise bağışıklık sisteminin aşırı çalışmasını baskılayacak çeşitli ilaçlar kullanılabilmektedir.

Pankreas kanalının yapısının bozulduğu durumlarda ise bu bölgeye drenler yerleştirilerek pankreas sıvılarının karın içerisine akması ve diğer organlara zarar vermesi engellenebilir. İşlevini yitirmiş veya ölmüş (nekroze olmuş) pankreas dokusu üzerinde oluşan iltihapların neden olduğu akut pankreatitlerde ise antibiyotik tedavisine ek olarak cerrahi girişimlerle bu dokuların temizlenmesi sağlanabilir.

Akut pankreatitin, vücutta yaratabileceği ciddi sıvı kaybı ve iyon dengesizlikleri nedeniyle diğer organlar üzerinde çeşitli komplikasyonlara neden olabileceği unutulmaması gereken bir tablodur. Bu nedenle risk altındaki kimi hastalar bu tür komplikasyonlara karşı daha yakın izlem yapılabilmesi amacıyla yoğun bakım ünitelerinde de tedavi edilebilir.

İyileşme sürecini takiben hekiminiz kontrolünde günlük diyetinizde değişiklikler yapılabilir ve eğer kullanıyorsanız alkol tüketimini sınırlandırmanız tavsiye edilebilir. Safra taşlarının akut pankreatite neden olduğu tespit edilirse, iyileşme sonrasında safra kesesi ameliyatı gündeme gelebilir. Tedavinin sonrasında, bir süre daha düzenli kontrollere gelmeniz tavsiye edilebilir.


Kronik Pankreatit


Kronik pankreatit, pankreasta nispeten uzun bir dönem içerisinde oluşan enflamasyondur (yangı). Bu sürekli ve tekrarlayan enflamasyon sürecinde pankreasın işlevsel hücreleri yavaş yavaş tahrip olur; akut pankreatitin aksine, çoğu zaman bu tahribat ne yazık ki geri dönüşsüz olmaktadır. Tahribatın neticesinde pankreasta yara benzeri dokular oluşur ve bu bölgelerdeki hücreler tamamen işlevini yitirir. 

Hastalığın en önemli nedeni sürekli ve fazla miktarlarda alkol kullanımı olarak bildirilmekle beraber, genetik bozukluklar, safra yolları ve pankreasın anatomik bozuklukları, metabolik hastalıklar da kronik pankreatite neden olabilmektedir.

Belirtileri


Pankreas hücrelerinin işlevini yitirmesine bağlı olarak;

  • Sindirim enzimlerinin üretilememesinden dolayı şişkinlik, tokluk hissi, kötü kokulu ishal ve uzun vadede sindirimin bozulmasına bağlı olarak kilo kaybı,
  • Hormonal üretimin sekteye uğramasından dolayı kan şekerinin doğru olarak ayarlanaması ve sıklıkla diyabet hastalığı ile buna bağlı belirtiler ortaya çıkabilmektedir.
Bunların yanı sıra, pankreas bezinin tahribatından ötürü, üst karın bölgesinde vücudu saran, kemer şeklinde ağrı da kronik pankreatitte görülen bir belirtidir.

Tanı Yöntemleri

Hekiminiz tıbbi öykünüzü dinleyip fizik muayenesini gerçekleştirdikten sonra, tanıyı desteklemek amacıyla bir takım kan tetkikleri ile bilgisayarlı tomografi, ayakta direk batın grafisi, MR görüntüleme ve endoskopik ultrasonografi gibi tetkiklere de başvurabilir.

Tedavisi


Kronik pankreatitin tedavisinde her şeyden önce hastanın şikayetleri göz önünde bulundurulur. Öncelikle alkol tüketimi kısıtlanmalı, hatta durdurulmalıdır. İkinci olarak besinlerin yeterince sindirimini sağlamak için pankreasın normalde ürettiği enzimler ilaç olarak verilerek şişkinlik ve ishal gibi ağrılı semptomları azaltmaya çalışılır.

Bunların yanı sıra, yağ sindiriminde ortaya çıkabilecek sorunlarından kaynaklanabilecek bir takım vitaminlerin takviyesi de tedavinin bir parçası olabilmektedir. Pankreasın hormon üreten hücrelerinin tahribatı nedeniyle oluşabilecek diyabet hastalığına yönelik tedbirler alınarak, tedavilere başlanması gerekebilir.

Cerrahi ise hastalığın anatomik bir bozukluktan kaynaklanması, hastalığın neden olduğu ağrıların ağrı kesici ilaçlarla giderilememesi, hastalığın neden olduğu iltihaplanmanın çevre organlar, damarlar veya safra yollarına zarar vermesi ve hastalığın neden olduğu değişikliklerin arkasında bir tümör bulunma ihtimalinde tedavi seçeneği haline gelmektedir.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 24 Aralık 2019 Salı Yayımlanma Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Alt Menü
Size nasıl yardımcı olabiliriz?