Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
CA-125 testi, yumurtalık kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerini ve diğer sağlık durumlarını belirlemek için kullanılan bir kan testidir. Test, CA-125 adı verilen bir proteinin kan seviyesini ölçer.
İçindekiler

CA-125 Nedir?

CA-125 (Kanser Antijeni 125), vücuttaki bazı hücreler tarafından üretilen ve özellikle kanserli hücrelerde yüksek düzeyde bulunan bir protein türüdür. CA-125, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, pankreas kanseri, göğüs kanseri, kolon ve akciğer kanserleri gibi çeşitli kanser türlerinin belirlenmesinde kullanılan bir tümör belirtecidir. Yumurtalık kanseri teşhisinde özellikle önem taşır ve bu kanser türünün izlenmesi ve tedaviye verilen yanıtların değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır.

CA-125 Testi Nedir?

CA-125 seviyesi, bir kan testi ile ölçülür. Normalde, sağlıklı bireylerde düşük seviyelerde bulunur. Ancak, bazı benign (iyi huylu) durumlar da CA-125 seviyesini artırabilir. Bu durumlar arasında endometriozis, pelvik inflamatuar hastalık, menstruasyon, gebelik ve karaciğer hastalıkları gibi koşullar yer alır. Bu nedenle, CA-125 testi tek başına bir kanser teşhisi koymak için kullanılamaz ve genellikle diğer tıbbi testler ve değerlendirmelerle birlikte değerlendirilir.

Testin duyarlılığı ve spesifikliği, özellikle erken evre yumurtalık kanseri teşhisinde sınırlı olabilir. Yumurtalık kanseri genellikle belirgin semptomlar göstermeden ilerleyebilir ve CA-125 seviyeleri yükselmeden önce kanser ciddi bir aşamaya ulaşabilir. Bu yüzden, CA-125, risk altındaki bireylerde rutin tarama testi olarak önerilmemektedir. Ancak, yüksek risk taşıyan veya belirgin semptomlar gösteren bireylerde, diğer bulgularla birlikte değerlendirilmek üzere kullanılabilir.

CA-125 testi, yumurtalık kanseri başta olmak üzere, belirli kanserlerin erken teşhisinde, hastalığın ilerleyişinin takibinde ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesinde önemli bir araçtır. Test, özellikle tekrarlayan veya metastatik yumurtalık kanseri vakalarında, hastalığın ilerleyişini ve tedaviye olan yanıtı izlemek için sıklıkla kullanılır.

CA-125 Testi Nasıl Yapılır?

CA-125 testi, basit bir kan testidir. Kolunuzdan bir damardan kan örneği alınarak yapılır. Test genellikle herhangi bir özel hazırlık gerektirmez.

CA-125 testi hakkında bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler şunlardır:

 • CA-125 testi her zaman kesin bir tanı yöntemi değildir. Yumurtalık kanserinden şüphelenilen hastalarda, kesin tanı için doku biyopsisi gereklidir.
 • CA-125 testi, erken evre yumurtalık kanserini her zaman tespit edemez.
 • CA-125 testi, kanser dışındaki bazı durumlarda da yüksek olabilir.

CA-125 Testi Ne Zaman Yapılır?

CA-125 testi aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli durumlarda yapılabilir:

 • Yumurtalık kanseri taraması : Yumurtalık kanseri riski yüksek olan kadınlarda tarama testi olarak kullanılabilir.
 • Yumurtalık kanseri teşhisi : Yumurtalık kanserinden şüphelenilen hastalarda tanıya yardımcı olmak için kullanılabilir.
 • Yumurtalık kanseri tedavisinin takibi : Yumurtalık kanseri tedavisi gören hastalarda tedavinin etkinliğini izlemek için kullanılabilir.

CA-125 Testinin sonuçları ne anlama gelir?

CA-125 testinin yüksek olması her zaman kanser anlamına gelmez. Yukarıda belirtilen bazı iyi huylu durumlar da CA-125 seviyelerini yükseltebilir. Bu nedenle, test sonuçlarınızı doktorunuzla birlikte değerlendirmeniz önemlidir. Doktorunuz, tıbbi geçmişinizi, diğer test sonuçlarınızı ve genel sağlık durumunuzu göz önünde bulundurarak test sonuçlarınızı yorumlayacaktır.

CA-125 Yüksekliği

CA-125 seviyesinin yüksek çıkması, mevcut bir enfeksiyon, iltihap veya kanser gibi çeşitli durumların göstergesi olabilir. Özellikle yumurtalık kanseri, endometriozis ve pelvik inflamatuar hastalık bu yükselişin nedenleri arasındadır.

Ancak yumurtalık kanseri olan tüm kadınların CA-125 seviyeleri yüksek değildir. Yani yumurtalık kanseri olan bazı kadınların da CA-125 değerleri düşük çıkabilir. Yüksek CA-125 değerleri de kanser evrelerine karşılık gelmez, bu nedenle ilerlemiş yumurtalık kanseri olan bir hastanın erken evre kanseri olan birinden daha yüksek bir seviyeye sahip olması gerekmez.

CA-125 eşik değeri 100, bazı yayınlarda ise 200 olduğu ifade edilmiş, ancak bu eşiğin üzerindeki değerlerde benign (iyi huylu tümör) olgular gözlemlenebildiği belirtilmiştir.

CA-125 değeri yüksek çıkan bireylerde, doktorlar genellikle ek testler ve tetkikler yaparak altta yatan nedenleri araştırır. Bu durum, hastalığın evresi ve tedavi planlaması için önemlidir.

CA-125 Kaç Olursa Tehlikeli Olur?

CA-125 seviyesinin ne kadar yüksek olması gerektiği kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Genellikle, 35 U/mL üzerindeki değerler yüksek olarak kabul edilir, ancak bu rakam mutlak bir tehlike sınırı olarak görülmemelidir.

Örneğin, yüksek CA 125 seviyelerinin günümüzde halen over kitlelerin (kadınlarda yumurtalıklarda oluşan anormal büyümeler) iyi veya kötü huylu olup olmadığı tartışmalıdır.

CA-125 Neden Yüksek Olabilir?

CA-125 yüksekliğinin nedenleri arasında yumurtalık kanseri, endometriozis, pelvik inflamatuar hastalık, karın zarı iltihabı gibi durumlar bulunmaktadır.

Testin kullanımı sadece yumurtalık kanseri ile sınırlı değildir. Aşağıdaki kanser türlerinde de CA-125 değerleri yüksek çıkabilir:

 • Rahim kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Meme kanseri

Bununla birlikte, testin spesifikliği ve duyarlılığı, kanserin türüne ve evresine bağlı olarak değişebilir. Yumurtalık kanserinde, özellikle hastalığın ileri evrelerinde, CA-125 seviyesi genellikle yüksek çıkar.

Ancak CA-125 testi, kanser dışında aşağıdaki hastalıklarda da yüksek değerlerde çıkabilir:

 • Endometriozis
 • Pelvik inflamatuar hastalık
 • Menstruasyon
 • Gebelik
 • Karaciğer hastalıkları

Bu nedenle, CA-125 testinin sonuçları, diğer tıbbi testler ve klinik değerlendirmelerle birlikte ele alınmalıdır. Testin sonuçları, tek başına bir kanser teşhisi koymak için yeterli olmayabilir; bu yüzden genellikle ultrason gibi görüntüleme testleri veya biyopsi gibi diğer teşhis yöntemleri ile birlikte kullanılır.

CA-125 Düşüklüğü

CA-125 seviyesinin düşük olması genellikle normal kabul edilir ve özel bir tedavi gerektirmez.

CA-125 Normal Değerleri

CA-125 için normal kabul edilen değerler genellikle 0-35 U/mL arasındadır. Ancak bu değerler laboratuvarlara ve kullanılan test metotlarına göre değişiklik gösterebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı Yayımlanma Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?