Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Çocuklarda Anestezi

Anestezi her yaşta insanı endişelendiren bir uygulamadır. Özellikle çocukların anestezi alması gerektiren operasyonlarda aileler daha fazla kaygılanabilir. Fakat anestezi, operasyon öncesinde yapılan testler ve sağlık riskleri tespit edilerek kişinin bünyesine göre uygulanır.

Anestezi riski ; çocuğun durumuna, doğumsal hastalıklarına, sağlık merkezlerinde alınan güvenlik tedbirlerine ve anesteziyi uygulayacak ekibin tecrübesine bağlıdır. Tüm bu faktörler olumlu olduğunda anestezinin yaratacağı risk yüz binde 1 dolaylarındadır.

Anestezi ve cerrahinin riskini saptamak için ameliyat öncesi çocuklar birçok incelemeden geçiyor:

  • Öncelikle çocuğun genel muayenesi ve kan sayımı yapılarak, kan pıhtılaşması varsa tespit ediliyor.
  • Daha önceden takip edilen bir hastalığa sahipse çocuğun ailesinden ve hastalığını takip eden hekim veya hekimlerinden gerekli bilgiler alınıyor.
  • Eğer her şey uygunsa anestezi süreci aile, cerrah ve anestezist ile birlikte kararlaştırılıyor ve en uygun anestezi yöntemine karar veriliyor.
  • Hekimin değerlendirmesi sonucu gerekli görülen durumlarda çocuklara özel incelemeler de yapılabiliyor.
  • Ayrıca çocuğun canının daha az yanması veya anne babadan ayrıldığı anı hatırlamasını engellemek için lokal anestezi kremleri, rahatlatıcı ya da stres giderici ilaçlar da kullanılabiliyor.

Anestezi süreci ile ilgili bir sınırlama bulunmuyor. Operasyon süresince anestezi devam ediyor. Operasyon sona erince anestezi de sonlanıyor.

Çocuklarınızla Konuşun

Ameliyat kararı hem aile hem de çocuk için gerilimli bir süreçtir. Çocukların korkacağı veya üzüleceği kaygısıyla anne ve babalar ameliyat sürecini çocuklarından saklayabiliyorlar. Bu konu hiç konuşulmasa da anne ve babanın gerginliği çocuğa da yansıyabiliyor. Bu süreçte çocuklar, yetişkinlerin bile hayal edemeyeceği düşünceler ve korkular geliştirebiliyor.

Eğer çocuğa operasyon geçireceğine dair bilgi verilmezse, hastane ortamına girdiğinde ameliyathane ile karşılaşınca çocuğun ailesine karşı duyduğu güven de büyük bir sarsılma oluyor.

0 ila 6 aylık bebeklerin stresinin en az olduğu dönemdir. Fakat 0 ila 6 bebeklerin ameliyatında ailelerin stresi oldukça fazladır.

7 ay ile 4 yaş arası çocuklar ise aileden ayrılık konusundaki en duyarlı oldukları dönemdedirler. Bu dönemlerde ailenin, çocuğun yaşına uygun ve onun anlayacağı şekilde açıklama yapması gereklidir.

4 ila 6 yaş arası ise ameliyatın önemini anlayabilecek yaş olarak kabul edilir ve aileden ayrılmaya daha dayanıklıdır.

6 yaşından ergenlik çağına kadar olan dönemde ise çocuk mantıklı açıklanan her şeyi anlayabiliyor. Özellikle ergenlik dönemindeki çocukla ameliyatın tüm ayrıntılarının çocukla konuşulması öneriliyor. Ameliyat öncesinde ailenin ve çocuğun stresinin azaltılması için cerrahi ve anestezi hekimlerinin aile ile bir araya gelmesi gerekiyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe

Birimin Tüm İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?