Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Çoğul gebeliklerin büyük bir kısmı sağlıklı bir şekilde gerçekleşmektedir, fakat bir bölümü risk taşıyabilir. Bebek sayısı arttıkça istenmeyen durum riski de artabilir. En büyük risk ise bebeklerin erken doğumudur ki bu birçok sağlık sorununa sebep olabilir.

Doktorunuz özellikle erken doğum komplikasyonları oluşursa size yatak istirahati verebilir. Çoğul gebeliklerde yatak istirahatinin erken doğumu engellediğine bir kanıt yoktur fakat fiziksel aktivitelerin azaltılması veya sık sık dinlenmeniz bir fayda sağlayabilir.

Çoğul Gebeliklerde Erken Doğum Olasılığı Nedir?

Yapılan bir araştırmaya göre ikiz gebeliklerde yüzde altmışa yakın, üçüz gebeliklerde yüzde doksana yakın erken doğum ( 37. haftadan önce ) olasılığı vardır.

Erken doğum zamanlaması ikiz gebeliklerde ortalama 35. hafta, üçüz gebeliklerde ortalama 33. hafta ve dördüz gebeliklerde de 29. haftadır.

Erken Doğumun Riskleri Nelerdir?

Bebekler dünyaya gelmeden önce akciğerleri, beyni ve diğer organları tamamen gelişmeyebilir. Ayrıca bebeğin bağışıklık sistemi de enfeksiyonlarla savaşacak kadar gelişmemiş olabilir ya da emme veya yutma eylemlerini gerçekleştiremiyor olabilirler.

Bebek ne kadar erken doğarsa risk o kadar büyüktür. Erken doğumlarda, bebekler 34. ve 37. hafta arasında doğarlarsa genellikle sağlıklı olurlar. Fakat 28. haftadan önce doğan bebeklerin hayatta kalabilmesi için çok dikkatli tedavi ve gözlem gereklidir.

Doğum süreci 34. haftadan önce başlarsa doktorunuz bu sancıları birkaç gün geciktirebilir. Geciktirme, bebeği ilaçlarla tedavi etmek, akciğerlerinin veya diğer organlarının daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla zaman kazandırmak için yapılır.

Bu tedavi sayesinde bebeğin hayatta kalma olasılığı artar. Ayrıca bebeğe magnezyum sülfat verilerek beyin felci riskinin azalması konusunda yardım edilebilir.

Çoğul Gebeliklerde Olabilecek Diğer Problemler Nelerdir?

İkizler ve üçüzler sıklıkla doğum gerçekleşmeden sağlıklı olmaları için gereken ağırlığa ulaşamazlar. Normal doğumlarda bebekler ortalama 3 kilo civarı doğarken ikiz bebekler ortalama 2, 5 kilogramdır. Üçüzlerde genellikle her bebek başına 1, 8 kilogram ve dördüzlerdeyse 1, 36 kilogramdır. 2.5 kilogramın altında doğan bebekler düşük kiloyla doğmuş kabul edilir.

Genellikle bebeklerin normalin altında kilolarda dünyaya gelmesi beraberinde sağlık sorunları meydana getirebilir. Normalin altında kilolarda doğan bebekler genellikle kendi kendilerine solunum yapamama problemiyle karşılaşabilirler.

Ayrıca enfeksiyonla savaşma, vücut ısısını kontrol etme ve kilo alma konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Bu sebeplerden dolayı normalin altında kiloyla doğan bebekler evlerine gitmeden yenidoğan bakım ünitelerinde bir süre özel bakım altına alınırlar.

Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)

Yüksek tansiyona ve idrarda protein bulunmasının yanı sıra böbreklerde veya karaciğerde anormallikler oluşmasına yol açan ciddi bir rahatsızlıktır. Bu durum tekil hamileliklerde kadınların % 10-15’lik bir kesiminde görülürken, ikiz gebelikte ve her bir bebekte bu oran iki veya üç katına çıkabilir.

Preeklampsi ağır olduğu zaman birçok organı ve plesentayı etkileyebilir ve ciddi hayati riskler taşıyan bir problem olabilir.

Gebelik Diyabeti

Birden fazla bebek taşıyan kadınlarda gebelik diyabeti oldukça yaygındır. Eğer gestasyonal diyabetiniz varsa doktorunuz sizi oldukça dikkatli izlemelidir. Çoğunlukla doğru diyet ve egzersizlerle kan şekerinizi kontrol edebilirsiniz fakat bazı kadınlar insülin veya farklı ilaçlara ihtiyaç duyabilirler. Dikkatle kontrol edilmeyen diyabet sizin ve bebeğinizin sağlığını ciddi bir şekilde tehdit edebilir.

Plasenta Dekolmanı

Plasentanın rahimden erken ayrılması durumudur. Birden fazla bebek taşıyan hamileler, tek bebek taşıyanlara göre daha yüksek risk altındadır. Bu durum hamileliğinizin ikinci döneminde (14. ve 26. haftalar) her an olabilir ve büyüme problemi, erken doğum ve ölü doğuma sebep olabilir. Dekolman gerçekleştikten sonra diğer bebek veya bebeklerin sezaryenle alınması gerekir.

TTTS (Twin-to-twin Transfusion Syndrome)

Çok nadir görülen fakat çok ciddi komplikasyonlara yol açan bir durumdur. Tek yumurta ikizlerinde görülür. Aynı plasentayı paylaşan bebeklerin birinden diğerine kan akışı olması durumudur. Bu durum ameliyatta bebeklerin kan damarları arasındaki bağlantıyı kapatarak giderilebilir.

Bebeklerden Birini veya Birden Fazlasını Kaybetme

İkiz gebeliklerde bazen bebeklerden biri hamileliğin ilk zamanlarında düşmüş olabilir. Bu duruma kaybolan ikiz sendromu denir. Bu durum ikiz gebeliklerde yüzde 20 oranında, üçüz gebeliklerde ise yüzde 40 oranında görülebilir.

Ultrasonla bakılmadan günler önce bu durum gerçekleşmiş olabilir ve fark edilmeyebilir. Tek semptomsa rahimden kan gelmesidir. Geride kalan bebek veya bebekler genellikle sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ederler.

Ölü doğum yapma olasılığı çoğul gebeliklerde normal gebeliklere oranla biraz daha fazladır ama bu durum oldukça nadir görülür. Normal gebeliklerde yüzde 0, 5 olan bu oran ikiz veya üçüz gebeliklerde yüzde 1-2 civarıdır. Bazı nadir durumlarda ölü doğan bebek diğer sağlıklı bebek doğmadan bir kaç hafta önce doğabilir.

Eğer bebekler aynı plasentayı paylaşıyorlarsa yirminci haftadan sonra oluşan ölümlerde hayatta kalan bebek için büyük risk vardır. Eğer aynı plasentayı paylaşmıyorlarsa büyük ihtimalle sağ kalan bebek normal gelişimini sürdürmeye devam edecektir.

Riskleri Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

Erken teşhis ve doktorunuzun önerilerini yerine getirerek birçok riski azaltabilirsiniz. Çoğul gebelikler ve komplikasyonlar konusunda bilgilenmeniz önemlidir ama bu durum her şey kötü gidecek ve bütün komplikasyonları yaşayacağım takıntısında olmamalıdır. Sağlıklı ve düzenli beslenme ve sıvı tüketimi çok önemlidir. Doktor randevularınızı sakın ihmal etmeyin ve doktorunuzun dediklerini uygulayın.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?