Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Elektrotanısal Testler

Elektrotanısal testler, en sık elektromiyografi ve sinir iletiminin çalışıldığı bir dizi test grubundan oluşmaktadır. Kas ve sinirleri ilgilendiren birçok hastalık veya yaralanmanın tanısında elektrotanısal testlerden yararlanılmaktadır.

Eğer bel, boyun bölgelerinde ağrı; kol ve bacaklarda uyuşma ve/veya güç kaybı gibi yakınmalarınız varsa elektrotanısal testler, sorunun tanımlanmasında hekiminize yardımcı olacaktır.

Elektromiyografi (EMG)

Elektromiyografi (EMG), kaslardaki elektriksel aktivitenin kayıtlanması ve analiz edilmesini sağlamaktadır. Bunun için özel bir bilgisayar sistemi kullanılmaktadır. İstirahat halindeki sağlıklı kasta elektriksel aktivitenin görülmemesi gerekir.

EMG esnasında, elektriksel aktivitenin ölçümü için özellikle yakınmalarınızın olduğu kol ya da bacaklarınızdaki kaslara steril, ince bir iğne yerleştirilmektedir. İğnenin yerleştirilmesi esnasında bir tür ağrı ya da rahatsızlık hissedebilirsiniz.

İşlemi yapan hekim öncelikle kasınızın dinlenmesini, ardından kasın fonksiyonuna uygun, kası kasmanızı ister. Hekim, bilgisayar ekranında ortaya çıkan dalgaların şeklini inceler ve sesini dinler. İğne kasınızdan uzaklaştırılırken kısa süreli kanama ve hassasiyet gelişebilir.

Sinir İletimi Çalışması

Sinir iletimi çalışması (NCS) sinir fonksiyonlarını değerlendirmek üzere, çoğunlukla EMG ile birlikte uygulanmaktadır. Testi yapan hekim kaslarınızın üzerindeki cilde küçük bir kayıt elektrotu yerleştirir ve bir başka elektrot ile uyarı verir.

Sinirinizde hasar varsa gönderilen elektriksel uyarı kayıt elektrotuna daha yavaş ve daha zayıf olarak iletilir. Uyarıcı elektrot, pil çarpması gibi küçük elektrik şokları verir. Bu elektriksel uyarılar vücudunuza zarar vermez.

Elektrotanısal Testler En Çok Hangi Hastalıkların Tanısı İçin Uygulanıyor?

Karpal tünel sendromu: El bileğindeki mediyan sinir sıkışması

Torasik outlet sendromu: Brakiyal pleksusun omuz/göğüs bölgesinde sıkışması

Ulnar tuzaklanma: Ulnar sinirin dirsekte sıkışması

Servikal ve lomber radikülopati: Sinir köklerinin omurilikten çıktıktan sonra basıya uğraması

Miyopati: Kas hastalıkları

Diyabetik polinöropati: Diyabetin sinirlerde yarattığı hasarlanma

Testten Öncesi ve Sonrası Bilmeniz Gerekenler

Öncelikle vücudunuzda kalp ya da beyin pili varsa, doktorunuzu bilgilendirin. Hamilelik, testlerinin yapılmasına engel değildir. Bu testler bebek ve çocuklara da uygulanabilmektedir.

Yine kanamalı bir hastalığınız varsa veya kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, bu durumu işlemi yapacak olan hekime bildirmeniz gerekmektedir. Ciltte döküntüler ve enfeksiyon varsa hekiminiz işlemi ertelemek isteyebilir. Testin olduğu gün cildinize yağlı, pudralı ürünler sürmeyin ve mümkünse takı gibi (metal vb.) aksesuarlar kullanmayın.

Testten sonra ise; EMG’den sonra iğne giriş yerinde kanama ve hassasiyet gelişebilir. Bu hassasiyet en geç birkaç günde kaybolur ve işlemin uzun sürede size bir yan etkisi olmaz. Testin raporlanma süresi laboratuvardan laboratuvara göre değişkenlik göstermektedir.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?