Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Elektromiyografi (EMG), kas ve sinir sisteminin işlevini değerlendirmek için kullanılan bir tanı testidir. Sinir hücrelerinin kasları uyarmak için ürettiği elektrik sinyallerini ölçer. Bu sinyaller, kasların ve sinirlerin sağlıklı olup olmadığını belirlemek için kullanılır.
İçindekiler

EMG (Elektromiyografi) nedir?

Elektromiyografi (EMG), bir sinirin kası uyarmasına yanıt olarak kas tepkisini veya elektriksel aktiviteyi ölçer. Buna ek olarak, aktif kızıl ötesine yakın optik sensörler kullanan bir optomiyografi (OMG) tekniği bulunmaktadır.

Elektromiyografi (EMG), kasların ve onları kontrol eden sinir hücrelerinin (motor nöronlar) sağlığını değerlendirmek için kullanılan bir tanı yöntemidir. EMG, sinir veya kaslardaki sorunları tespit edebilir.

Sinir hücreleri, kasların kasılmasını sağlayan elektriksel sinyalleri iletir. EMG, bu sinyalleri grafiklere, seslere veya sayısal değerlere dönüştürmek için elektrot adı verilen küçük cihazlar kullanır. Uzmanlar daha sonra bu değerleri yorumlar.

Doğrudan kas içine yerleştirilen iğne elektrodu, o kasın elektriksel aktivitesini kaydeder.

EMG'nin bir diğer bölümü olan sinir iletim hızı testi ise, cilt üzerine yapıştırılan elektrotlar (yüzey elektrotları) yardımıyla iki veya daha fazla nokta arasında iletilen sinyallerin hızını ve gücünü ölçer.

Klinik Araştırmalarda EMG (Elektromiyografi)

Hastadan neden EMG istenir?

EMG (Elektromiyografi), sinir ve kas hastalıklarını teşhis etmekte kullanılan bir testtir. Bazı belirli klinik belirtiler ortaya çıktığında EMG testi istenir. Hasta, aşağıdaki sorunlardan biri veya bir kaçı hakkında şikayette bulunabilir:

  • Kas Zayıflığı : Özellikle zayıflık belirgin ve açıklanamayan durumlarda.
  • Kas Krampları, Titremeler veya Seğirmeler : Kasların kontrol dışı hareketleri.
  • Ağrı ve Kramp : Sinir sıkışması veya hasarı şüphesi olan durumlarda sıklıkla karşılaşılan bir belirtidir (örneğin, bel veya boyun fıtığı gibi durumlar).
  • Uyuşma veya Karıncalanma : Sinir iletim bozukluklarının belirtisi olabilir.
  • Fonksiyon Kaybı : Belli bir sinirin etki alanındaki kaslarda güç kaybı.

EMG Test Süreci

EMG testi, elektrotların cilde veya kas içine yerleştirilmesiyle, kasların dinlenme ve hareket halindeyken ürettiği elektriksel aktiviteyi ölçer. Bu sayede doktorlar, sinir veya kas hasarının boyutunu ve yerini daha iyi anlayabilirler.

Test Öncesi Hazırlık

Testten önce, cildinizin temiz ve kuru olması gerekir. Losyon, krem gibi cilt ürünlerinden kaçınmalısınız. Doktorunuz, mevcut ilaçlarınızı veya sağlık koşullarınızı göz önünde bulundurarak size özel talimatlar verebilir.

Test Aşamaları

Elektrot Yerleştirme

Testin ilk kısmında, elektrotlar (küçük, yuvarlak, yapışkan yüzeyler) cilt üzerine yerleştirilir. Bu elektrotlar, kaslardan gelen elektrik aktivitesini ölçmek için kullanılır.

İğne Elektrodu Uygulaması

Daha detaylı bir değerlendirme için, ince, steril bir iğne elektrodu doğrudan kas içine yerleştirilir. Bu işlem sırasında hafif bir rahatsızlık hissedilebilir. İğne kas içindeyken, kasınızın dinlenme ve kasılma durumları kaydedilir.

Testin Gerçekleştirilmesi

Kaslarınızı gevşetmeniz veya belirli hareketleri yapmanız istenebilir. Elektrotlar ve iğne, kaslarınızın ne kadar iyi çalıştığını ve sinirlerin kaslara elektrik sinyallerini ne kadar etkili ilettiğini ölçer.

Test Süresi

Testin süresi, incelenen kasların sayısına bağlı olarak değişebilir, genellikle 30 ila 60 dakika arasında sürer.

Test Sonrası

Test sonrası, iğnenin girdiği yerlerde hafif ağrı veya morarma olabilir; bu genellikle birkaç gün içinde geçer. Doktorunuz test sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen bulgulara göre tedavi planınızı belirleyecektir.

Sonuçlar Nasıl Yorumlanır?

EMG testi sırasında kaydedilen kasın elektriksel aktivitesi, kasın dinlenme halindeyken ve kasıldığı zaman farklılık gösterir. Bu aktiviteler, genellikle milivolt (mV) cinsinden ölçülür ve değerlerin normal veya anormal olduğunu belirlemek için bir referans aralığı kullanılır. Ancak, bu değerler spesifik bir "normal" aralık sunmaktan ziyade, elde edilen verilerin yorumlanmasını gerektirir.

Dinlenme Halindeki Elektriksel Aktivite

Sağlıklı bir kas, dinlenme halindeyken minimal elektriksel aktivite gösterir. Bu aktivite genellikle çok düşük milivolt seviyesinde veya hemen hemen sıfır olabilir.

Kasıldığında Elektriksel Aktivite

Kas istemli olarak kasıldığında, elektriksel aktivite artar. Sağlıklı bir kasın kasılması sırasında kaydedilen aktivite, genellikle daha yüksek milivolt değerlerine ulaşır. Kas ne kadar güçlü kasılırsa, o kadar yüksek elektriksel aktivite gözlemlenir.

Anormal Değerler

Sürekli elektriksel aktivite (spontan aktivite), kasların dinlenme halindeyken bile aktif olduğunu gösterir ve bu genellikle bir patoloji işaretidir. Anormal dalgalar veya paternler, sinir hasarı, kas hastalıkları veya diğer nöromüsküler koşullar hakkında bilgi verebilir.

Değerlerin yorumlanması, kişinin yaşına, cinsiyetine ve kas grubuna bağlı olarak değişebilir. EMG sonuçlarını yorumlamak için tecrübeli bir nörolog veya fizyolog gereklidir. Sonuçlar, sadece elektriksel aktivite değerleri üzerinden değil, aynı zamanda kasın ve sinirlerin tepki şekilleri, dalga formları ve diğer parametrelerle birlikte değerlendirilir.

Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

EMG sonuçları, kas hastalıkları, sinir-kas bağlantı sorunları, periferik sinir hastalıkları, motor nöron hastalıkları ve sinir kökü sorunları gibi çeşitli hastalıkları teşhis etmeye yardımcı olur.

Sinir Hasarı Belirtileri

Sinir hasarı, sıkışması veya hastalıkları gibi durumlar varsa (örneğin, karpal tünel sendromu veya bel fıtığı gibi) EMG, sorunun nerede olduğunu ve sinirlerin ne kadar etkilendiğini belirlemek için kullanılır.

Kas Hastalıkları

Kas zayıflığı, kasılmalar veya kramplar gibi belirtileri olan hastalarda kasların elektriksel aktivitesini ölçerek kas hastalıklarının varlığını ve türünü belirlemek için EMG yapılabilmektedir.

Motor Nöron Hastalıkları

ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) gibi motor nöron hastalıklarının teşhisinde EMG önemli bir araçtır.

Diğer Nörolojik ve Musküler Durumlar

Diğer çeşitli nörolojik (sinirsel) ve musküler (kasla ilgili) durumları değerlendirmek için de EMG tercih edilebilir.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma Yayımlanma Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?