Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

EMDR  Nedir?

EMDR, (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) yani "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" teriminin kısaltmasıdır. Özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisi için geliştirilmiş olan, geleneksel olmayan bir psikoterapi yöntemidir. Travma sonrası stres bozukluğu, genellikle askeri hizmet, fiziksel saldırı, cinsel taciz veya trafik kazası gibi travmatik deneyimlerin ardından ortaya çıkan bir ruhsal durumdur.

EMDR terapisi, duygusal acıların iyileşmesinin uzun bir süreç gerektiği fikrine alternatif bir yaklaşım sunar. Yapılan araştırmalar, EMDR terapisiyle insanların yıllar süren geleneksel psikoterapinin sağlayabileceği faydaları daha kısa sürede deneyimleyebileceğini göstermektedir.

Bu terapi yöntemi, bedenin fiziksel yaralanmaları iyileştirebildiği gibi zihnin de psikolojik travmaları iyileştirebileceği fikrine dayanır. Örneğin, bir kişi elini kestiğinde, vücut normalde yarayı kapatmaya başlar. Ancak yara yabancı bir cisimle tahriş edilirse veya tekrarlanan yaralanmalar olursa, iyileşme süreci aksayabilir. Ancak yabancı cisim kaldırıldığında, iyileşme yeniden başlayabilir. EMDR terapisi, benzer şekilde, zihinsel süreçlerde travmatik olayların meydana geldiğini belirtir. Beyin, doğal olarak ruh sağlığını korumaya yönelik çalışır. Ancak travmatik olaylar bu sistemi engelleyebilir veya dengesizleştirebilir, bu da duygusal acıya yol açabilir. EMDR terapistleri, bu tür blokları ortadan kaldırmak için öğrenilen ayrıntılı protokoller ve prosedürler kullanarak hastalara yardımcı olurlar.

Tüm dünyada 100.000'den fazla uzman tarafından kullanılan bu tedavi yöntemi, son 25 yılda milyonlarca kişinin başarıyla tedavi edilmesine katkı sağlamıştır.

EMDR Seansından Ne Beklenebilir?EMDR tedavi seansları, genellikle 90 dakikaya kadar sürebilir. Bu seanslar sırasında terapist, bireyin yüzünün önünde parmaklarını ileri geri hareket ettirerek, bireyin bu hareketleri gözleriyle takip etmesini sağlar. Aynı zamanda, EMDR terapisti bireyin rahatsız edici bir olayı hatırlamasını, olayla ilişkilendirilen duyguları ve vücut hislerini yeniden yaşamasını teşvik eder.

Terapist, bireyin düşüncelerini yavaşça daha hoşa giden yönlere doğru yönlendirmesine yardımcı olur. Bazı terapistler, parmak hareketleri yerine el veya ayak parmaklarına dokunma, müzik kullanma gibi farklı yöntemleri de tercih edebilirler. Bu tekniklere "bilateral stimülasyon" veya kısaca "BLS" denir.

EMDR tekniği kullanıldığında, uzmanlar bu yöntemin olumsuz duyguların etkisini azaltabileceğini düşünmektedirler. Her EMDR tedavisi öncesi ve sonrasında, terapist bireyden duygu durum düzeyini değerlendirmesini ister. Bu yöntem, bireyi rahatsız eden anıların daha az etkili hale gelmesini hedefler.

Çoğu EMDR araştırması travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireyler üzerinde odaklanmasına rağmen, EMDR deneysel olarak bağımlılık, kaygı bozukluğu, panik ataklar, yeme bozuklukları gibi diğer birçok psikolojik sorunun tedavisi için kullanılmaktadır.

EMDR tedavi süresi, danışanın yaşadığı travma sayısına ve travma sonrası stres bozukluğunun başlangıç yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle, haftada bir ila iki kez olmak üzere toplam 6-12 seans şeklinde uygulanır. Bazı bireyler daha az seansta da fayda görebilirler. Tek olay travması yaşayan yetişkinler için tedavi süresi genellikle 5 saatin altında olabilirken, birden fazla travma yaşayan bireyler için daha uzun bir süre gerekebilir. EMDR seansları ardışık günlerde gerçekleştirilebilir.

EMDR Ne Kadar Etkilidir?EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), 1989 yılında psikolog Francine Shapiro tarafından geliştirilmiş bir terapi tekniğidir. Günümüzde birçok uzman bu yöntemi kullanmaktadır. Shapiro, kendi deneyimlerinde gözlerini yan taraflara döndürdüğünde olumsuz duygularının azaldığını fark etmiş ve bu etkiyi daha sonra hastalarında da gözlemlemiştir. Ancak, EMDR'nin etkinliği hakkında akıl sağlığı uzmanları arasında hala bazı tartışmalar vardır. Bu eleştirilerin büyük bir kısmı, EMDR araştırmalarının genellikle sınırlı sayıda katılımcı üzerinde yapılmış olmasına odaklanmıştır.

Son dönemde, küresel düzeyde birçok meslek örgütü tarafından yayınlanan kılavuzlar, EMDR'nin güvenilirliğini artırmıştır. Bu kılavuzlar, hangi durumlarda EMDR'nin kullanılabileceğini tanımlamaktadır. Örneğin, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), EMDR'nin akut ve kronik travma sonrası stres bozukluğu semptomlarının tedavisinde etkili olduğunu belirtmektedir. APA'ya göre, EMDR özellikle travmatik olaylar hakkında konuşmakta güçlük çeken bireyler için faydalı olabilir. APA kılavuzları, EMDR'nin etkilerinin uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Özetle, EMDR'nin etkinliği hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilmekle birlikte, bazı meslek örgütleri bu yöntemin belirli durumlarda etkili olabileceğini kabul etmektedir.

EMDR Nasıl Çalışır?EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), nasıl işlediği konusunda tam bir açıklama olmamakla birlikte, farklı teoriler ve yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Dikkat Yönlendirmesi: EMDR, kişinin travmatik olayları hatırlamasına neden olarak, dikkatini bu olayların duygusal etkilerinden uzaklaştırarak çalışır. Bu, kişinin olayları daha objektif bir şekilde işlemesine yardımcı olabilir.

İşlemsel Bellek Ağına Erişim: EMDR, travmatik bellek ağına erişimi kolaylaştırmayı amaçlar. Bu sayede, kişi travmatik olay ile daha uyarlanabilir anılar veya bilgiler arasında yeni ilişkiler kurabilir.

Bilgi İşleme ve Değişim: EMDR, travmatik olaylarla ilişkili olumsuz duygusal tepkileri azaltmayı hedefler. Bu da kişinin rahatsız edici düşünceleri daha iyi kontrol etmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, EMDR'nin travmatik olaylarla ilgili olumsuz inançları ve düşünceleri yeniden formüle etmeye ve duygusal sıkıntıyı azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

İki Taraflı Stimülasyon: EMDR terapisi sırasında göz hareketleri, ses tonu veya parmak vuruşu gibi iki taraflı stimülasyon yöntemleri kullanılır. Bu ritmik hareketler, hızlandırılmış bir öğrenme sürecini tetikleyebilir.

EMDR tedavisi sırasında birey, travmatik deneyimlerin anlamını ve duygusal tepkilerini dönüştürmeye yönlendirilir. Örneğin, bir saldırı kurbanı, korku ve kendine karşı olumsuz duygulardan "Bu deneyimi atlattım ve güçlendim" inancına geçebilir.

EMDR'nin temel etkisi, bireyin kendi içgörürlerini kazanması ve duygusal olarak iyileşmesidir. Terapi sürecinde uzmanın yorumlarına değil, bireyin kendi içsel düşünsel ve duygusal süreçlerine dayanır. Bu, bireylerin geçmişteki olumsuz deneyimleriyle daha güçlü bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, EMDR'nin kesin işleyişi hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumların tedavisinde kullanılan etkili bir terapi yöntemi olarak kabul edilmektedir.

EMDR Tedavi Süreci Nedir?EMDR terapisi, tedavinin etkili bir şekilde ilerlemesini sağlamak için farklı aşamaları ve zaman dilimlerini bir araya getiren bir yaklaşımı benimser. Tedavi, geçmiş deneyimler, mevcut durum ve geleceğe odaklanır ve sekiz aşamalı bir süreç içerir:

Aşama 1: Geçmiş Anılar

Bu aşamada, danışanın geçmiş yaşam deneyimleri ve travmatik olaylar hakkında bilgi toplanır. Terapist, danışanın geçmişini anlamak ve tedaviyi kişiselleştirmek için bu bilgileri kullanır.

Aşama 2: Hazırlık

Danışan, EMDR terapisi hakkında bilgilendirilir ve tedavi sürecine nasıl katılacağına dair bilgi verilir. Terapist ve danışan arasında güvenli bir ilişki kurulur.

Aşama 3: Değerlendirme

Bu aşamada, danışanın hangi travmatik olayların hedefleneceği belirlenir. Hangi anının işleneceği kararı alınır ve danışanın o anıya odaklanmasına yardımcı olacak destekleyici cümleler geliştirilir.

Aşama 4: Duyarsızlaştırma

Danışan, travmatik anıya odaklanır ve terapistin rehberliğinde göz hareketleri veya diğer bilateral stimülasyon teknikleri kullanılarak duygusal yük hafifletilmeye çalışılır. Bu aşamada, anının duygusal etkisi azaltılır.

Aşama 5: Yerleştirme

Bu aşamada, danışanın rahatlatıcı ve güven veren imge ve düşüncelerle travmatik anıyı bağdaştırması teşvik edilir. Bu, anının daha az rahatsız edici hale gelmesine yardımcı olabilir.

Aşama 6: Beden Tarama

Danışan, bedenindeki stres veya gerginlik hissini tarar ve bu duygusal yükleri azaltmak için vücut temizliği sağlanır.

Aşama 7: Kapanış

Terapist, danışanın EMDR seansını sonlandırmadan önce bir güvenlik planı oluşturur ve danışanın güvende hissetmesini sağlar.

Aşama 8: Sonuçların Yeniden Değerlendirilmesi

Tedavinin etkileri ve danışanın genel durumu düzenli olarak gözden geçirilir. Gerekirse ek seanslar veya destek sağlanır.

EMDR terapisi, belirli bir anının işlenmesinin genellikle birkaç seans içinde tamamlandığı bir yaklaşım sunar. Diğer travma odaklı terapilerden farklı olarak, EMDR, uzun süre maruz kalma, ayrıntılı açıklamalar veya ev ödevleri gibi unsurları içermez.

EMDR AşamalarıEMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi sekiz aşamadan oluşur ve bu aşamalar terapi sürecini yönlendiren temel adımları içerir:

Aşama 1: Geçmişin Alınması ve Hazırlık

Bu aşamada, terapist danışanın geçmişini dinler, danışanın tedaviye hazır olup olmadığını değerlendirir ve tedavi planını oluşturur. Tedavi hedefleri belirlenir ve danışanın duygusal sıkıntıya neden olan anılar veya tetikleyiciler ele alınır.

Aşama 2: Tedavi Sürecinin Tanıtılması ve Hazırlık

Terapist, EMDR'nin nasıl çalıştığını ve kullanılan bileşenleri (örneğin, göz hareketleri) tanıtarak danışanı tedaviye hazırlar. Danışana stres azaltma ve kendini sakinleştirme teknikleri öğretilebilir.

Aşama 3: Değerlendirme

Bu aşamada, danışan hedeflenen anıyı tanımlar ve o anı ile ilişkilendirilen duyguları, düşünceleri, vücut hissini ve görsel imajları değerlendirir. Öznel Rahatsızlık Birimi Ölçeği ve Bilişin Geçerlilik Ölçeği gibi ölçekler kullanarak duygu ve düşüncelerin şiddetini değerlendirebilir.

Aşama 4: Duyarsızlaştırma

Duyarsızlaştırma aşamasında, danışan göz hareketleri veya diğer BLS (Bilateral Stimülasyon) yöntemleri kullanarak hedeflenen anıyı işler. Terapist, danışanın bu anıyla odaklanmasını ve duygusal tepkilerini izlemesini sağlar. Danışan anı daha az rahatsız edici hale gelene kadar bu işlem tekrarlanır.

Aşama 5: Pozitif Biliş Kurulumu

Bu aşamada, danışan pozitif bir inanç veya düşünceyi güçlendirir. Önceki aşamalarda işlenen olumsuz anıların yerine, olumlu bir inanç veya düşünce yerleştirilir. Bu, danışanın kendisine dair olumsuz inançları değiştirmesine yardımcı olabilir.

Aşama 6: Beden Taraması

Beden taraması aşamasında, danışan işlenen anının bedensel tepkilerini gözlemlemesi istenir. Herhangi bir fiziksel sıkıntı veya gerilim tespit edilirse, terapist danışana bu konuda yardımcı olur.

Aşama 7: Kapanış

Kapanış aşaması, seansı sonlandırmak ve danışanın kendisini güvende hissetmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Danışana gerekirse günlük tutma gibi öz bakım yönergeleri verilebilir.

Aşama 8: Yeniden Değerlendirme

Bu aşamada, terapist danışanın ilerlemesini değerlendirir, tedavi etkilerini gözden geçirir ve bir sonraki seans için hedefleri belirler. EMDR terapisi sürekli olarak danışanın ilerlemesini izler ve gerektiğinde tedavi planını günceller.

EMDR terapisi, kişinin duygusal sıkıntılarına ve travmatik deneyimlere etkili bir şekilde müdahale etmek için kullanılan bir terapi yöntemidir. Her aşama, danışanın özel ihtiyaçlarına ve tedavi hedeflerine göre uyarlanabilir. Bu nedenle, bir EMDR terapisti tarafından profesyonelce yönlendirilen bir süreçtir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?