Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Gebeliğin son üç ayı (3. trimester) bebeğin büyüme ve gelişme eğrisinin en yoğun olduğu aydır. Haliyle annenin de besin seçimleri konusunda yapacağı doğru tercihler; anne ve bebeğin dönemi sağlıklı atlatarak doğuma hazırlığı için son derece önemlidir.

Protein İhtiyacı Artıyor

Büyüme gelişmenin temel taşlarını oluşturan aminoasitler proteinlerin sindirimi ile oluşur ki en kaliteli protein kaynakları; peynir, yumurta, balık, kırmızı et, yoğurt, süt gibi hayvansal gıdalardır.

Annenin bu dönemde ortalama 70 gr civarında bir protein ihtiyacı vardır. Günlük ortalama; 3 bardak süt veya yoğurt, 3 dilim peynir, 1 adet yumurta ve 4 köfte veya 4 köfte büyüklüğünde et ile protein ihtiyacını kaliteli bir şekilde karşılayabilirler.

Bebeğin Kalp Sağlığı Adına

Kalsiyum, magnezyum ve potasyum bebeğin kalp gelişimini ve sağlığını doğrudan etkileyen minerallerdir. Bu mineraller hücreler arası sinir iletimi ve kalp kasının çalışması için olmazsa olmazlardandır.

Günlük olarak 2 şişe maden suyu tüketerek; fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumları kullanarak; yeşil yapraklı sebzelere gün içerisinde düzenli olarak yer vererek ve tabii ki kalsiyumun en iyi kaynakları olan peynir, yoğurt, süt gibi hayvansal gıdaları tüketerek bebeğinizin kalp sağlığına destek olabilirsiniz.

OMEGA 3 Yağ Asitlerini İhmal Etmeyin

Bebeğin zihinsel fonksiyonları ve bilişsel performansının gelişmesi adına anne karnından itibaren aldığı Omega 3 yağ asidi seviyesinin oldukça büyük bir önemi vardır. Yapılan birçok çalışma anne karnında alınan Omega 3 seviyesi ile IQ seviyesinin doğru orantılı olduğuna dikkat çekmektedir.

Fakat Omega 3 ün en iyi kaynakları olan deniz ürünlerinin her mevsim rahatça tüketilememesi nedeniyle bu dönemde atılacak en güzel adım annenin doktor kontrolünde bir Omega 3 desteği kullanması olacaktır.

Bu destek bebeğin büyüme gelişmesini olumlu yönde etkilerken aynı zamanda görme fonksiyonları ve sinirlerin onarımı için de büyük öneme sahiptir. Annenin ise bu dönemde stres seviyesini düşürerek doğuma daha rahat bir şekilde hazırlamaya başlayacaktır.

Ödem Şikayeti 

Son üç ayın en yoğun şikayetlerinden biri de ödemdir. Hele ki gebeliğin son dönemi yaz aylarına denk geldiyse hava sıcaklıklarının da etkisiyle çok muhtemel bir problemdir. Öncelikle ödem eğilimi yapabilecek; zeytin, tuzlu peynir, turşu gibi gıdalardan uzak durmalı ve sıvı alımına özen gösterilmelidir.

Bebeğin giderek büyümesi ile idrar kesesine yaptığı baskı ve annenin sık idrara çıkma ihtiyacı artsa da sıvı alımı bu dönemde kritik öneme sahiptir. Sabahın erken saatlerinde ya da güneş batmaya yakın yapacağınız yürüyüşler de vücuttan fazla suyu atmaya yardımcı olacaktır.

Reflüden Şikayetçiyseniz

Bebeğin giderek büyümesi annenin sindirim sisteminde bazı aksaklıklara neden olur. Mide sıvılarının yemek borusuna yaptığı baskı nedeniyle ortaya çıkan reflü probleminden şikayetçiyseniz alacağınız birtakım küçük önlemler bu dönemi daha rahat atlatmanızı sağlayabilir.

Yemek öncesinde ve yemek sırasında sıvı tüketmemek, ekşi ve acı gıdalara beslenmede sıklıkla yer vermemek, çiğ yerine pişmiş sebzeleri tercih etmek, elma, armut, ayva gibi meyveleri pişirerek veya yanında fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlarla birlikte tüketmek sindirim problemlerinizi büyük oranda azaltacaktır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?