Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Bebeğiniz diğer besin öğeleri gibi proteine olan ihtiyacını da sizden sağlamaktadır. Proteinler; kemik gelişimi, kas gelişimi, doku yapımı için gebelik boyunca en önemli besin gereksinmelerinden biridir. 

Yeterli protein alımı yeni hücre yapımı, annenin dokuları ve sağlıklı kan yapımı için önemlidir. Gebelik süresince yeterli protein tüketimi ölü doğum ve doğum defekt riskinin azalması açısından önemlidir.

Annenin yeterli protein alımı bebeğinizin büyüme ve gelişmesinin temellerini oluşturur. Gebelikte alınması gereken protein miktarı ortalama 80 g. proteindir. Alınan proteinlerin kalitesi  de çok önemlidir.

Et, süt, yumurta, peynir gibi hayvansal proteinler, kurubaklagil, ceviz fındık gibi bitkisel proteinlere göre biyoyararlılığı daha yüksek proteinlerdir yani tüketim sonrası vücutta yapı taşı olarak kullanılma oranları daha yüksektir. Anne beslenmesinde dengeli bir şekilde bu protein kaynaklarına  yer vermelidir.

Bitkisel proteinlerin biyo yararlılığı daha düşük olduğu için anne vejetaryen ise günlük alması gereken protein miktarına ortalama 20 g. daha ilave yapmalıdır. 

Temel Protein Kaynakları

Hayvansal KaynaklıYumurta: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır, 1 yumurtada ortalama 6 g protein bulunur ve %95’i vücut proteini olarak depolanır. Bu yüksek kalitedeki protein kaynağından her gebe günde 1 tane yemelidir.

Süt, yoğurt, peynir: Büt ve yoğurdun 1 bardağında, peynirinse 1 diliminde (30g) ortalama 6 g protein vardır. Yumurta kadar yüksek olmasa da hayvansal kaynaklı protein oldukları için yapı taşı olarak kullanılma oranları oldukça yüksektir.

Gebeler protein ihtiyacının bir kısmını süt yoğurt ve peynir tüketerek karşılarken bir yandan da gebelikte artan kalsiyum ihtiyacına da katkıda bulunmuş olurlar. Günde 3 porsiyon süt/yoğurt, 2-3 dilim peynir tüketilmelidir.

Et, tavuk, balık:  Hayvansal kaynaklı proteinler grubundan olan etler ile yüksek kaliteli protein sağlanmakla beraber gebenin artan demir ihtiyacına katkıda bulunur. Balık ise aynı zamanda omega-3 yağ asitlerinin asıl kaynağıdır.

Fetusun beyin ve sinir sistemi gelişiminde omega-3 yağ asitleri önemli rol oynamaktadır, haftada 2-3 gün balık tüketimi ile gerekli olan omega 3 sağlanmaktadır. Günlük 4 köfte büyüklüğünde et/tavuk ya da 200-250 gram balık tüketilmelidir.

Bitkisel KaynaklıBitkisel kaynaklı proteinleri; kurubaklagiller, fındık-ceviz –badem gibi yağlı tohumlar, ekmek ve tahıl ürünleri ve  sebzelerden gelen protein oluşturur. Bitkisel kaynaklı proteinler içinde en kaliteli protein kaynağı kurubaklagillerdir.

Haftada 2-3 kez kuru baklagillere yer vermek, günde 2-3 adet ceviz ya da 15-20 adet badem/fındığa yer vererek protein kaynakları zenginleştirilmelidir. Vejeteryan annelerin beslenme ile sağladıkları protein kaynağı bitkisel proteinler ve yumurta olduğu için tüketim miktar ve sıklıkları daha fazla olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Proteinler

Gebelikte sakıncalı protein kaynaklarını civa içerme riskinden dolayı, ton balığı, midye, kılıç balığı oluşturmaktadır. Protein kaynağı olarak bu besinlerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?