Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

İnsan vücudu bazı besinleri sindirse de bazılarını tam olarak sindiremiyor. Bu besinlere karşı alerji oluşmuyor,   fakat vücut alınan besinleri sindiremediği için yorgunluk, migren, uyku gibi reaksiyonlar veriyor. Gıda intoleransı olarak tanımlanan bu durum basit bir test ile kolayca öğrenilebiliyor.

Sürekli yorgun bir ruh hali içindeyseniz ve nedenini bir türlü çözemiyorsanız ya da sürekli diyet yapıp hiç zayıflayamıyorsanız gıda intoleransına sahip olabilirsiniz. Bunu öğrenmenin en kolay yolu ise gıda intoleransı testi yaptırmak.

Bağırsak florasının bozulmuş olması, kullanılan ilaçlar ya da daha önce yapılan yanlış diyetler intoleransa yol açıyor. Vücuttaki bazı enzimlerin yokluğu da vücudun böyle bir tepki vermesine neden olabiliyor.

Kronik yorgunluk, migren ağrıları ve sürekli uyku hali bulunan kişilerde gıda intoleransından şüphelenilebiliyor. Ayrıca sürekli diyet yaptığı halde kilo veremeyen hastalar da gıda intoleransı yönünden değerlendirilebilir. Gıda intoleransı egzama gibi çeşitli cilt hastalıklarını da tetikleyebiliyor.

Gıda intoleransı testi için hastadan kan alınıyor ve alınan kan laboratuvarda inceleniyor. Bu inceleme sırasında pek çok farklı besin bileşeninden hastanın hangilerine karşı duyarlılığı olduğuna bakılıyor.

Bu testin sonucunda hastanın hangi besine hangi seviyede ne kadar duyarlı olduğu ortaya çıkıyor. Hasta, her besine karşı duyarlılık aynı seviyesine sahip olmayabiliyor. Bazı besinlerin tüketilmesi sonucunda deri hastalıkları meydana gelirken, bazıları ise daha hafif belirtilere sahip olabiliyor.

Diyet Yapmak İsteyen Biri Bu Testi Yaptırabilir Mi?

Diyet yapmak isteyen kişiler de testi yaptırabiliyor. Hastanın kan tetkiklerinde sorun yoksa, kan şekeri normal seviyedeyse, guatr rahatsızlığı bulunmuyorsa, düzenli egzersiz yapıyor fakat bir türlü kilo veremiyorsa gıda intoleransı testi yapılabiliyor. Bu sayede metabolizmayı hızlandıran ya da yavaşlatan besinler öğrenilebiliyor.

Gıda Alerjisi Testinden Farkı Var Mı? 

Alerji testlerinde immünglobülin E (IgE) denilen bir madde araştırılıyor, bağışıklık sistemine yönelik gıda intoleransı testinde ise immünglobülin G (IgG) araştırılıyor. Gıda alerjilerinde besinler diyetten çıkartılıyor ve bir daha yerine konmuyor.

Test sonucunda gıda intoleransına neden olan besinler diyetten bir süreliğine çıkartılıyor. Belirli bir zaman bu besinler tüketilmiyor ve sonrasında yavaş yavaş kişinin diyetine ekleniyor. Beslenmeden çıkartılan gıdanın tekrar yerine konmasında besinin seviyesi önem taşıyor.

Gıda intoleransındaki besin alışkanlıkları dört farklı seviyede gruplandırılıyor. Florayı düzene sokabilmek için birinci seviyedeki besinler diyet eşliğinde sekiz hafta süreyle tüketilmiyor. Dördüncü seviyeye doğru ise bazı besinler 32 hafta ila bir seneye kadar hekim tarafından yasaklanabiliyor.

Besin alışkanlıkları tekrardan yaratılarak floranın düzene girmesi ve bağırsak sisteminin daha iyi çalışması sağlanıyor. Günlük tüketimden çıkarılan besinlerin yerine alternatif besinler konulabiliyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?