Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Göz lazer ameliyatına ve seçilecek lazer ya da göz içi lens yöntemine, göz doktorunuzun yapacağı detaylı göz muayenesi sonrası karar veriliyor. Bu muayenede, kornea kalınlığı ve şekli gibi birçok unsurun değerlendirildiği detaylı bir kornea muayenesi de yapılıyor.

Acıbadem Göz Sağlığı birimlerinde göz lazer ameliyatları, Femto LASIK ve Excimer LASER cihazları ile yapılıyor.

Uzmanlık alanı lazer ve göz içi lens olan doktorlarımız ameliyatınızı gerçekleştiriyor.

Astigmat, miyop ve hipermetropta gözlüksüz net görüş sağlamak için lazerle ve göz içi lensle yapılan göz ameliyatı çeşitleri şunlar:

Göz Lazer Çeşitleri

 • Femto LASIK
 • i-LASIK
 • LASIK
 • PRK

Göz İçi Lens

 • Fakik göz içi lens
 • Trofikal göz içi lens
 • Göz lazer ameliyatı sonrası gözlüksüz net görüş mümkün müdür?

  Astigmat, miyop ve hipermetropta gözlüksüz net görüş sağlamak için yapılan bu ameliyatlarda 0, 50’nin altındaki değerler başarılı olarak yorumlanır ve hastanın gözlük takmasına gerek yoktur.

 • Göz lazer ameliyatı ne kadar sürer, ameliyat sırasında ağrı ya da acı hissedilir mi?

  Ameliyat her iki göz için toplam 10-15 dk. sürer. Kişi göz lazer ameliyatı sırasında ağrı ya da acı hissetmez ama dokunma hissi devam eder ve işlem sırasında kısa bir süre gözünde baskı hisseder.

 • i-LASIK yöntemi hangi durumlarda tercih edilir?

  i-LASIK, Femtosaniye Lazer ve Excimer Lazer cihazları ile yapılır ve şu durumlarda uygulanır:

  Yüksek astigmatizma

  Korneada aberasyonların (göze giren ışık demetinin miyopi, hipermetropi veya astigmatizma gibi düzenli kusurlar dışında kalan korneadaki düzensiz kusurlara bağlı sapması) olması

  LASIK sonrası numara kalması

  Kişinin daha önce katarakt, kornea nakli gibi ameliyat geçirmiş olması.

  i-LASIK ile yüksek astigmatizma ve kornea aberasyonu olan kişinin gözlüksüz veya kontakt lenssiz görme seviyesinin artırılmasının yanında, görüş kalitesi de artırılmaktadır.

  i-LASIK tedavisinde astigmat, miyop ve hipermetropinin tam olarak düzeltilmesi hedeflenmektedir.

 • Hangi lazer yönteminin kullanılacağına nasıl karar verilir?

  Göz lazer ameliyatına, göz doktorunuzun yapacağı detaylı göz muayenesi sonrası karar verilir. Bu muayenede, kornea kalınlığı ve şekli gibi birçok unsurun değerlendirildiği detaylı bir kornea muayenesi de yapılır.

 • Ameliyat hangi numaradaki kırma kusurlarına uygulanır?

  Femto LASIK, i-LASIK ve LASIK ameliyatları;

  Miyopta 10

  Astigmatta 6

  Hipermetropta 6

  derecenin altındaki görme kusurlarına uygulanır.

  PRK yöntemi;

  Miyopta 4

  Astigmatta 2

  Hipermetropta 2

  derecenin altındaki görme kusurlarına uygulanır.

  Fakik göz içi lens tedavisi ise;

  Miyop, astigmat ve hipermetropta 6

  derecenin altındaki görme kusurlarına uygulanır.

 • Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  Ameliyat sonrası ilk 24 saat gözünüzü ovalamayınız, banyo yapmayınız.

  İlk 24 saat sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz.

  Kontrollerinizi hekiminizin önerdiği sıklıkta yaptırınız.

 • Göz lazer ameliyatı için yaş sınırı nedir?

  18 yaşını doldurmuş ve son bir yıl içinde göz derecelerinde değişiklik olmamış kişiler bu ameliyatlar için uygundur.

 • Lazer göz ameliyatı kimlere uygulanmaz?

  Korneada yapısal bozukluk varsa (keratokonus, korneanın genetik olarak bulanık olması anlamına gelen kornea distrofisi, vb),

  Kornea kalınlığı ameliyat için yeterli değilse,

  Şiddetli kuru göz hastalığı ya da,

  Göz tansiyonu (glokom)

  varsa lazer yöntemi uygulanamaz.

  Ayrıca kontrolsüz şeker hastalığı, romatizma hastalığı gibi bağ dokusu hastalıkları, HIV pozitif olan hastalarda ve gebe ve emzirme döneminde olan kadınlarda (kornea üzerine hormonların etkileri bilindiği için) lazer yöntemi yapılmamaktadır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?