Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Hymen (Kızlık Zarı) Nedir?

Gündelik dilde kızlık zarı olarak da isimlendirilen hymen , vajinada bulunan ince bir dokudur. Hymen isimli bu doku, dışarıdan bakıldığında gözle görülemez. Vajinanın küçük dudaklar olarak adlandırılan kısmından yaklaşık 1, 5 cm içeride yer alır. Hymen de tıpkı vücudun diğer yapı ve organları gibi, bedenden bedene yapısal olarak farklılık gösterebilir. Geleneksel olarak hymene yüklenen bekaret anlamı, tıbben doğru değildir.

Hymen (Kızlık Zarı) Ne İşe Yarar?

Hymenin ne işe yaradığı konusunda, bilimsel çalışmalar net ve geçerli tek bir yanıt üretmemektedir. Kadın üreme organlarının tümü, ergenlik ve menopoz gibi dönemlerde major değişimlere uğrar. Bu değişiklikler de yine her bedende dolayısıyla her kadında birbirinden farklılaşabilir. Hymenin ya da kızlık zarının hijyen için gerekli olduğunu savunan geleneksel düşüncelerin, bilimsel olarak geçerliliği yoktur. Vajina kendi özgün florasına sahiptir ve kişinin bağışıklığına da bağlı olarak bu flora genellikle vajinanın hijyenini sağlamaya yeterlidir. Bakteriyel ya da viral enfeksiyonlarda hymen de dahil hiçbir zarsal yapı koruyucu işlev görmez.

Bakteriyel ya da viral enfeksiyonlardan korunmak için; cinsel ilişki sırasında kondom kullanılmalı, iç çamaşırı ve mayoların kullanımı kişiselleştirilmelidir. Birçok hastalık doğrudan temasla bulaştığından bu önlemler korunmaya yardımcı olacaktır. Erkek ve kız çocukları ile yetişkinlerin HPV aşısı olması da genital siğiller ve rahim ağzı kanserine neden olan HPV'ye karşı koruyucu etki gösterir.

Hymen (Kızlık Zarı) Yırtılır Mı?

Hymen de vajinanın diğer kısımları gibi; doğum, ağır spor, zorlanma ve tahriş gibi nedenlerle yırtılabilir. Bu nedenlerle kanama yaşanabilir. Ancak kanamanın hangi dokudan kaynaklandığının tespit edilmesi neredeyse imkansızdır.

Cinsel birleşme sırasında kanama yaşanması ya da yaşanmaması; dokularda meydana gelen travma sonucu minimal yırtıklardan kaynaklanır. Kişinin ilk cinsel birlikteliğinde kanama yaşaması şart değildir. Cinsel birlikteliğin kaçıncı kez yaşandığından bağımsız olarak vajinada minimal çatlaklar ve yırtıklar oluşabilir ve her cinsel birliktelikte kanama görülebilir. Benzer biçimde hiçbir cinsel birliktelikte kanama yaşanmayabilir.

Vajinal kuruluk ve başka sağlık sorunları nedeniyle kadınlar cinsel ilişki sırasında minimal ya da yoğun kanamalar yaşayabilirler. Cinsel birliktelik sırasında; ağrı, acı ve yoğun kanama yaşamak bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu gibi durumlarda hekime danışılmalıdır.

Hymenin yapısının ya da kanamasının kız çocuklarının ve kadınların cinsel ilişkiye girip girmediğinin belirteci olarak düşünülmesi etik olarak problemli olduğu gibi, bilimsel olarak da doğru değildir. Kızlık zarı ve bekaret arasında kurulan ilişki, bilimsel geçerlilik taşımaz.

Toplumsal baskılar nedeniyle kızlık zarı dikimi gibi, operasyonlar uygulanabilmektedir. Bu tür operasyonlarda hymen gibi bazı dokular birleştirilir ve ardından bu dokular yırtıldığında minimal kanamalar gözlenebilir.

Kız çocukları ile kadınların mental ve fiziksel sağlığı, toplumsal baskılar sonucu üretilmiş ve bilimsel olarak doğruluğu bulunmayan bilgilerden arındırılarak korunmalıdır.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?