Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

HPV Aşısı Nedir?

HPV (Human Papilloma Virüs) enfeksiyonundan, HPV ile ilişkili kadında rahim ağzı, dış genital organlar, makat, erkekte penis ve makat, her iki cinsiyette baş-boyun ve boğaz kanserlerinden ve siğillerden korunmaya yarayan bir aşıdır. HPV aşıları en çok kanser nedeni olan HPV tipleriyle, siğillere neden olan HPV tiplerine karşı geliştirilmiştir. İkili, dörtlü ve dokuzlu HPV aşıları vardır.

İkili ve dörtlü HPV aşıları rahim ağzı kanserlerinin %70-80’inden sorumlu HPV 16 ve 18 tiplerine; dokuzlu aşı ise kanserlerin %88-90’ından sorumlu HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 tiplerine karşı %100 korur. Ayrıca dörtlü ve dokuzlu aşının genital siğillerin %90 nedeni olan HPV 6 ve 11’e karşı %100 ek koruması vardır. 

HPV aşısı, çocuklar için cinsiyet fark etmeksizin 11-12 yaşında yapılmalıdır. Zamanında aşılanmayan erkek çocukları 45 yaşına kadar aşılanabilirler. Kadınlarda yaş için bir üst sınır bulunmaz, cinsel yönden aktif olsa dahi her yaşta aşı yapılabilir ve aynı koruyuculuğa sahiptir. Ancak aşının içeriğinde bulunmayan diğer kanser yapıcı HPV tipleri aşıya rağmen kanser geliştirebilirler. Bu nedenle aşılı olunması durumunda dahi düzenli olarak hekim kontrolünden geçmek önemlidir.

Her HPV Kanser Yapmaz

HPV’nin 150’den fazla türü vardır. Bunlar arasından 15 tip virüs kanser yapabilen riskli olanlardır. Kadınların yaşamları boyunca HPV ile karşılaşma olasılığı %85’dir. Ancak her temas kansere neden olmaz. Erkeklerin yaşamları boyunca HPV enfeksiyonu geçirme olasılığı da %90’dır. HPV oldukça yaygın bir enfeksiyon türüdür.

Genital bölgenin (dış genital organlar, doğum yolu, rahim ağzı, makat) HPV ile teması sonucunda HPV enfeksiyonları gelişmektedir. HPV enfeksiyonlarının pek çoğu 35-40 yaş altı grupta geçici enfeksiyonlardır. Bu grupta bulunan kadınların büyük bir kısmında HPV enfeksiyonları 1 yıl içinde kendiliğinden iyileşir ve kaybolur. Bu tip enfeksiyonlara geçici enfeksiyon denir. Bu enfeksiyonlar kansere neden olmazlar. Kansere neden olan kalıcı HPV enfeksiyonlarıdır. 

Rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %80-90’i HPV tip 16 ve HPV tip 18 ile ilişkilidir. Bunun yanında kadınlarda sık görülen genital siğiller de HPV tip 6 ve HPV tip 11 ile ilişkilidir. Genital siğillere neden olan HPV tip 6 ve HPV tip 11 kanser oluşumuna sebep olmazlar. Geliştirilen aşılar öncelikle kanserlerin büyük bir kısmından sorumlu olan HPV tip 16 ve tip 18’e karşı koruma içerirler. 

İkili aşılarda kanserlerin büyük çoğunluğundan sorumlu olan HPV tip 16 ve tip 18’e karşı antijenler bulunur.

Dörtlü aşılarda kanser yapıcı iki tipe ek, siğillerden sorumlu HPV tip 6 ve tip 11’e karşı antijenler bulunur.

Dokuzlu aşıda; kanserlerden sorumlu iki tip, siğillerden sorumlu 2 tip ve ilave olarak yüksek riskli 5 tip HPV’ye karşı antijenler bulunur.

Kanserle Mücadelede Aşının Koruyucu Rolü

Rahim ağzı kanseri ya da diğer adıyla serviks kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir. Her yıl 500.000’den fazla kadına bu hastalığın tanısı konmakta ve 250.000’den fazla kadın da bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Rahim ağzı kanseri hastalarının %80’i düşük ve orta gelir seviyesine sahip olan ülkelerde görülmektedir. Rahim ağzı kanserinden korunmak mümkündür. Koruyucu önleyici sağlık, düzenli hekim kontrolü ve HPV aşısı kansere karşı etkin bir mücadele yöntemidir.

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Tarihe mi Karışıyor?

Dünya Sağlık Örgütü, 15 yaşından önce cinsiyet fark etmeksizin tüm çocukların en az %90’ı aşılanabilirse, kadınlar 35 ve 45 yaşlarında en az iki HPV testi yaptırırsa ve kanser öncesi lezyonlar ile kanserlerin %90’ı tedavi edilirse 2120 yılında rahim ağzı kanserinin tüm dünyadan yok olacağını açıklamışlardır.

Aşının Yan Etkileri Var Mı?

HPV aşısı canlı veya ölü mikrop bulundurmadığından HPV iltihabı, kanser veya ölüm gibi yan etkileri bulunmuyor. Sadece çocukluk çağı aşıları gibi hafif ateş, aşı yerinde hafif ağrı ve kızarıklık yapabiliyor.

Gebelikte Sorun Çıkarmıyor

Ancak hamilelere uygulanması tercih edilmiyor. Yine de hamile olduğunu bilmeden aşı yaptıran kişinin gebeliğini sonlandırmasına da ihtiyaç duyulmuyor.

Kimlere Uygulanmamalı?

  • Dörtlü aşının maya alerjisi olan kişilere yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu aşı mayada üretiliyor.
  • İkili aşı ise yine üretim tekniği yüzünden kişinin lateks tarzı materyallere duyarlılığı varsa yapılmıyor.
  • Eğer kişinin ateşli, orta veya ciddi derecede hastalığı varsa hastalığın geçmesi bekleniyor.
  • Gebelerde ise normal şartlarda yapılması önerilmiyor ancak literatürde rastlanan olgularda aşılanmış anneden doğan bebeklerde olumsuz bir etki görüldüğüne rastlanmıyor.
Aşıdan Sonra Smear Testine Devam Edilmeli

Genital siğiller toplumda %1 oranında görülüyor. 20’li yaşlarda bu oran %7’ye çıkıyor. Rahim ağzı kanseri aşısı yapılsa bile mutlaka tarama programlarına devam edilmesi gerekiyor. 21 yaşından itibaren tüm kadınlara 3 yılda bir PAP Smear yaptırması öneriliyor.

HPV ile PAP smear testinin beraber kullanıldığı taramanın, yani Co-Test’in ise 30 yaşından itibaren yaptırılması tavsiye ediliyor. Eğer ikisi de iyi çıkarsa beş yıl içerisinde rahim ağzı kanseri veya kanser öncesi lezyonu gelişme oranı %0, 08’e düşüyor.

HPV Hangi Hastalıklara Neden Olur?

HPV virüsünün 30 ila 40’a yakın türü genital bölgede siğillere yol açar. Siğiller vajina içinde veya kenarlarında, anüste, vulvada ya da erkekte penis üzerinde ortaya çıkarlar. HPV’ye bağlı gelişen bu siğiller tedavi edilmediği takdirde dağılım gösterebilir ve ileri dönemlerde kansere çevirebilir. 

HPV’nin en tehlikeli türleri ise tedavi edilmezse ileri dönemde penis, serviks, vulva, anüs, rahim ağzı gibi kanser türlerine neden olabilir. 

HPV Erkekleri Etkiliyor Mu?

HPV virüsü erkekte siğil oluşmasına ve sonrasında tedavi edilmezse penis veya anal kanserlere neden olabilmektedir. Bu nedenle erkeklerinde HPV aşısı olması gerekmektedir. Ayrıca erkeklerde bulunan HPV, kadınların rahim ağzı kanseri olmasına neden olabilmektedir.  

HPV Testi Nedir?

HPV testi, smear sırasında veya rahim ağzından alınan doku örneğinden yapılır. HPV, testinin yapılması yüksek riskli lezyonların belirlenmesine yöneliktir. HPV testi genellikle rutin testlerde yapılmaz.  Özellikle 30 yaş ve üzeri kadınlara yapılmaktadır. 

 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler