Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Katarakt Nedir?

Katarakt, gözün renkli kısmı olan iris dokusunun arkasında olan doğal lensin saydamlığını yitirerek görmeye engel olmasıdır.

Çoğunlukla ileri yaşlarda görülmekle birlikte;

 • Yenidoğan bebeklerde doğumsal olarak,
 • Diyabet hastalarında yüksek kan şekerine bağlı olarak,
 • Uzun süreli kortizonlu ilaç kullanan hastalarda veya
 • Göze gelen travmalar sonrasında da görülebilir.
 • Halk arasında “göze perde inmesi” olarak da tanımlanabilmektedir.

Katarakt Belirtileri Nelerdir?

 • Görmede yavaş yavaş azalma
 • Görüntüde ve renklerde soluklaşma
 • Gece görüşte bozulma
 • Okuma zorluğu
 • Gözlük numaralarında sık değişme
 • Çift görme

Bazı tiplerde (nükleer katarakt) yakını daha iyi görme. Hasta yakını daha iyi gördüğünü söyler. Fakat bu iyi görüş geçicidir ve katarakt sertleşmeye devam ettikçe yakın görüş de bozulur. Teşhis için detaylı bir göz muayenesi gerekir. Muayene sırasında görme keskinliği ölçülür ve göz bebeği damla ile genişletilerek doğal lens incelenir.

Katarakt Tedavisi Nasıl yapılır?

Kataraktın tedavisi cerrahi iledir, ilaçla veya gözlükle tedavi edilemez. Günümüzde katarakt ameliyatı, "Fakoemülsifikasyon" denen teknikle yapılmaktadır.

Katarakt Ameliyatı Çeşitleri ve Yöntemleri

Katarakt ameliyatında "Fakoemülsifikasyon (FAKO)" dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Bu yöntemde ultrason enerjisi ile kataraktlı mercek parçalanıyor.

Günümüzde "Femtosaniye lazer" de FAKO tekniğiyle birlikte kullanılıyor. O zaman bu işleme "Femto – FAKO" adı veriliyor.

Ameliyat Nasıl Yapılır?

Ameliyat, göze uyuşturucu damla ve koldan sakinleştirici iğne (sedasyon) ile yapılıyor. Ameliyat yaklaşık 15-20 dakika sürüyor.

Önce giriş kesileri gerçekleştiriliyor. Daha sonra kataraktlı mercek FAKO ile parçalanarak temizleniyor ve göz içine yapay mercek konuyor. Eğer işlem sırasında Femtosaniye lazer kullanılacaksa, göze giriş kesileri ve lensin yumuşatılması Femtosaniye lazer ile uygulanıyor.

Riskleri Var Mıdır?

Ameliyat sırasında kataraktlı merceğin kapsülünün delinmesi ve katarakt parçalarının göz içine düşmesi gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu takdirde aynı seansta veya 2. bir seansta parçaların temizlenmesi gerekebilir.

Ameliyat sonrasında ise gözün mikrop kapması (endoftalmi), retina dekolmanı (sinir tabakasında ayrışma), kornea ödemi (şeffaf tabakanın şişmesi), Irvin Gass Sendromu (görme merkezinin ödemlenmesi) gibi komplikasyonlar gelişebilir.

Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesinde her zaman kullandığınız ilaç ve göz damlalarınızı kullanmaya devam ediniz. Ancak bu konuda göz doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Ameliyat Sonrası

Ameliyatın ertesi günü göz kontrolünüz yapılır. Bir ay boyunca kullanacağınız göz damlalarınız, göz doktorunuz tarafından size tarif edilir. Ameliyattan 1 hafta sonra tekrar göz kontrolünüz yapılır. Ameliyattan 1 ay sonra ise gözlük muayeneniz gerçekleştirilir.

Göz içine uzak-yakın bir arada (trifokal) mercek takıldıysa, gözlük kullanmanıza gerek kalmaz. Ancak göz içine uzak merceği takıldıysa, yakın (okuma) için gözlük takmanız gerekir.

Göze hangi tip mercek takılırsa takılsın, göz derecesinin %100 sıfır olacağının garantisi yoktur. Genellikle %80-90 gözlüksüzlük beklentisi mevcuttur.

Katarakt Ameliyatı Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?

 • Ameliyat sonrası reçete edilen göz damlalarını düzenli kullanmalı, ihmal etmemelidir.
 • Damla damlatmadan önce eller yıkanmalıdır.
 • İlk 1 hafta boyunca gözler ovuşturulmamalıdır.
 • Saçlar yıkanırken saçlardan akan kirli ve köpüklü su göze değmemelidir.
 • İlk 1 hafta ağır kaldırılmamalıdır.
 • Ayrıca ilk 1 hafta gözde şiddetli ağrı ve çapaklanma olursa, derhal göz doktoruna başvurulmalıdır. Nitekim bu şekilde ağrı ve çapaklanma, gözün mikrop kapmasının belirtisidir.

Katarakt Ameliyatı Sonrası Tam İyileşme Mümkün Müdür?

Elbette. Ameliyattan sonra gözün diğer bölümleri sağlıklıysa, tam görüş beklenir. Tam görüş gözlüklü veya gözlüksüz sağlanabilir. Gözün içine mercek takılması durumunda genellikle %80-90 gözlüksüzlük beklentisi mevcuttur.

Teknik Donanımımız
 • FAKO
 • Femto Katarakt Lazer
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 4 Mart 2019 Pazartesi

Medikal Teknolojiler

Katarakt biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?