Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Kemik İliği Hastalıkları

Kök hücre nakli ya da sık bilinen adıyla kemik iliği nakli kan ve lenf sisteminde değişikliklere neden olan kanser ve çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla uygulanan yöntemdir. Aşağıdaki hastalık türlerinin tedavisi ilik nakli ile mümkündür.

Akut Myeloblastik Lösemi

Kemik iliğinde hastalıklara karşı mücadele eden lökositleri oluşturan granülosit ve monositler, kemik iliğinde genç (blast) hücreleri oluştururlar. Bu hücreler zamanla olgunlaşarak bağışıklık sisteminde önemli rol alır.

Akut myeloblastik lösemi bulgularında genç hücrelerin olgunlaşma süresinde görülen anormallik sonucu, normal seyrini devam ettiremeyen hücrelerin kan ve kemik iliğinde toplanmasıyla birlikte bağışıklık sistemindeki görevini de yerine getiremez. Bu klinik bulguya “Akut Myeloblastik Lösemi” denir.

Akut Myeloblastik Lösemi Belirtileri
 • Halsizlik: Kansızlığa (anemi) bağlı
 • Nefes darlığı
 • Ciltte morluklar
 • Çabuk yorulma
 • Ateş: Enfeksiyonlara bağlı
 • Kemik ağrıları
 • Diş eti ve burun kanamaları
Akut Myeloblastik Tanısı
 • Periferik yayma
 • Kemik iliği aspirasyonu ve gerekirse kemik iliği biyopsisi
 • Akış sitometrisi
 • Genetik testler
Akut Myeloblastik Tedavisi
 • Kemoterapi
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli
Primer Amiloidoz

Kemik iliği tarafından üretilen proteinlerin düzensiz bir biçimde organlarda birikmesiyle oluşan bir hastalık türüdür.

Primer Amiloidoz Belirtileri
 • Yorgunluk
 • Nefes darlığı
 • Kilo kaybı
 • Cilt problemleri
 • Eklem ağrısı
 • Dilde büyüme
 • İshal
 • Mide ve bağırsak problemleri
 • Kalp ritim bozukluğu
Primer Amiloidoz Tanısı
 • Kan ve idrar tahlili
 • Belirtilere bağlı olarak EKG (eko-kardiyogram)
 • Bölgeye bağlı olarak biyopsi
Primer Amiloidoz Tedavisi
 • Kemoterapi
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli
Aplastik Anemi

Kemik iliğinde bulunan hematopoetik kök hücrelerin (olgunlaşmamış genç hücreler) az sayıda bulunmasından dolayı yeterli kan üretilememesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Toksik (zehir) alımı, doğumsal kaynaklı, fazla miktarda radyasyona maruz kalma, hamilelik, doku hastalıkları, viral enfeksiyonlar gibi faktörler aplastik anemiye neden olabilir.

Aplastik Anemi Belirtileri
 • Halsizlik
 • Yorgunluk
 • Çarpıntı
 • Ciltte morluklar
 • Lökosit sayısının azalmasına bağlı ateş ve enfeksiyon
 • Nefes darlığı
Aplastik Anemi Tanısı
 • Kan sayımı
 • Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
 • Genetik testler
 • Biyokimyasal ve serolojik testler
Aplastik Anemi Tedavisi
 • İmmünsüpresif ilaç tedavisi
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli
Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri

Kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) parçalanması ile birlikte, kana kırmızı rengini veren, aynı zamanda oksijen ve karbondioksit taşımasını yapan hemoglobinin, idrar yoluyla vücuttan atılması ile görülen ve damarlardaki pıhtılaşmayla beraber tıkanmaya yol açan bir hastalıktır.

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Belirtileri
 • Ateş
 • Damar tıkanıklığı
 • Kalp çarpıntısı
 • Çabuk yorulma
 • Göğüs, baş, bel ve karın ağrısı
Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Tanısı
 • Akış sitometrisi
 • Biyokimyasal testler
 • İdrar tahlili
Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Tedavisi
 • Demir desteği (demir içerikli ilaçlar)
 • Eritrosit süspansiyonu
 • Monoklonal antikorlarla tedavi
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli
Akut Lenfoblastik Lösemi

Vücutta bulunan ve bağışıklık sisteminde rol oynayan lökositlerin yapı taşları lenfositlerdir. Bu lenfositler kemik iliğinde genç haldeyken lenfoblast adıyla anılır. Kemik iliğinde bulunan lenfoblastların olgunlaşmadan kontrolsüz, anormal ve düzensiz çoğalmasıyla, olgun hücre olan lenfositleri meydana getirememesiyle oluşan bir hastalıktır.

Akut Lenfoblastik Belirtileri
 • Halsizlik: Kansızlığa (anemi) bağlı
 • Nefes darlığı
 • Ciltte morluklar
 • Karaciğer, dalak ve lenf bezlerinin büyümesi
 • Çabuk yorulma
 • Ateş: Enfeksiyonlara bağlı
 • Kemik ağrıları
 • Diş eti ve burun kanamaları
Akut Lenfoblastik Tanısı
 • Kan sayımı
 • Periferik yayma
 • Kemik iliği aspirasyonu ve gerekirse biyopsisi
 • Akış sitometrisi
 • Genetik testler
Akut Lenfoblastik Tedavisi
 • Kemoterapi
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli
Hodgkin Lenfoma

Vücutta enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı savaşan lenf sistemlerinde oluşan kanserdir. İnsan herpes virüsü (epstein barr), AIDS ve kızamık gibi hastalıklar hodgkin lenfomaya sebep olabilir.

Hodgkin Lenfoma Belirtileri
 • Boyunda, koltukaltında veya kasıklarda ele gelen şişlik
 • Gece terlemesi
 • Kaşıntı
 • İştahsızlık ve kilo kaybı
 • Karaciğer ve/veya dalak büyümesi
Hodgkin Lenfoma Tanısı
 • Biyopsi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Ultrasonografi
 • PET-BT
 • Hematolojik ve biyokimyasal kan testleri
 • İleri evre hastalarda kemik iliği biyopsisi
Hodgkin Lenfoma Tedavisi Kemoterapi Gerekirse radyoterapi Nüks veya dirençli hastalarda kemik iliği (kök hücre) nakli Non-Hodgkin Lenfoma Vücutta bağışıklık sağlamak üzere görevli olan, lenf sisteminde oluşan ve Hodgkin Lenfoması dışında kalan kanser türlerine Non-Hodgkin Lenfoma denir. Viral hastalıklar, bir takım ilaçlar, zehirli gazlar ve tarım ilaçlarına maruz kalma gibi faktörler bu hastalığa neden olabilir. Non-Hodgkin Lenfoma Belirtileri Boyunda, koltuk altında veya kasıklarda şişlik Kilo kaybı Ciltte oluşan yaralar Gece terlemesi terlemesi Halsizlik Ateş Non-Hodgkin Lenfoma Tanısı Hematolojik ve biyokimyasal testler Biyopsi Bilgisayarlı tomografi Ultrasonografi PET-BT Kemik iliği biyopsisi Non-Hodgkin Lenfoma Tedavisi Kemoterapi İmmünoterapi Radyoterapi Nüks veya dirençli hastalarda kemik iliği (kök hücre) nakli Myelodisplastik Sendrom Kemik iliğinin yeni kan hücreleri üretme süresinin anormalleşmesi sonucunda, kemik iliğinde bulunan hücrelerin olgun hale gelmesi güçleşir. Genellikle ileri yaşlarda görülen bu hastalık lökosit azlığı ve trombosit azlığına yol açarak kansızlık meydana getirir. Hastalık lösemiye dönüşebilir. Myelodisplastik Sendrom Belirtileri Halsizlik Gece terlemesi Kilo kaybı Ciltte morarmalar Enfeksiyonlara bağlı ateş Myelodisplastik Sendrom Tanısı Kan sayımı Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi Genetik testler Myelodisplastik Sendrom Tedavisi Eritrosit süspansiyonu İlaç tedavisi Kemik iliği (kök hücre) nakli Multiple Myeloma Bağışıklık sistemini oluşturan plazma hücrelerinin kontrolsüz ve aşırı çoğalmasıyla oluşan kanser türüdür. Genellikle ileri yaşlarda görülen bu hastalık, kemiklerin zayıflaması ve kırılmasına vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve böbrek yetmezliğine neden olur. Multiple Myeloma Belirtileri Halsizlik Bel ağrısı ve kemik ağrıları İştahsızlık ve kilo kaybı Böbrek yetmezliğine bağlı semptomlararı Ateş Multiple Myeloma Tanısı Hematolojik ve biyokimyasal testler Protein elektroforezi İmmünfiksasyon elektroforezi (serum ve idrar) İdrar tetkiki Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi Kemik taraması (direkt grafilerle) Gerekirse Magnetik Rezonans (MR) görüntüleme Multiple Myeloma Tedavisi Kemoterapi Radyoterapi Kemik iliği (kök hücre) nakli Kronik Myelositik Lösemi Bağışıklık sistemini oluşturan lökositlerin, kanda normalden fazla olgunlaşmış hücre bulundurmasıdır. Genetik faktörlerin etkili olduğu (philadelphia kromozomu) bu kanser türünde, beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve kan pulcuklarından sayıca fazlalaşır. Kronik Myelositik Lösemi Belirtileri Yorgunluk Ağrı Terleme Kronik Myelositik Lösemi Tanısı Kan sayımı Periferik yayma Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi Genetik testler Kronik Myelositik Lösemi Tedavisi İlaç tedavisi Dirençli vakalarda kemik iliği (kök hücre) nakli Kronik Lenfositik Lösemi Bağışıklık sisteminde yer alan lenfositlerin yapısının bozularak, vücutta çok sayıda birikmesiyle oluşan kanser türüdür. Yapısı bozulmuş lenfositler bağışıklık sistemine yardımcı olamamakla beraber aynı zamanda kırmızı kan hücreleri ve kan pulcuklarının üretiminin de engellenmesine yol açar. Kronik Lenfositik Lösemi Belirtileri Halsizlik Kilo kaybı Ateş Karaciğer ve dalakta büyüme Boyunda, koltukaltında ve kasıklarda ele gelen şişlikler Çabuk yorulma Kronik Lenfositik Lösemi Tanısı Kan sayımı Periferik yayma Akış sitometrisi Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi Genetik testler Kronik Lenfositik Lösemi Tedavisi Kemoterapi ve immünoterapi Gerekirse radyoterapi Gerekirse kemik iliği (kök hücre) nakli Hemoglabinopatiler Kandaki hemoglobini oluşturan globin zincirlerinin bozulmasıyla oluşan genetik kaynaklı hastalıklardır. Talasemi (Akdeniz Anemisi) Genellikle Akdeniz bölgesinde görülen genetik faktörlerle, sonraki nesillere geçebilen bir tür kansızlık hastalığıdır. Talasemi (Akdeniz Anemisi)Belirtileri Kalp yetmezliği Demir fazlalığı Hormonal sistemin bozulması Kemik deformitesi Dalak büyümesi Talasemi (Akdeniz Anemisi) Tanısı Tam kan sayımı Periferik yayma Hemoglobin elektroforezi Talasemi (Akdeniz Anemisi) Tedavisi İlaç tedavisi Eritrosit süspansiyonu nakli Kemik iliği (kök hücre) nakli Orak Hücreli Anemi Kanda oksijen taşımakla görevli olan hemoglobinin yapısının bozulmasıyla beraber, görevini yerine getirememesi ve kandaki kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla meydana gelen genetik bir hastalıktır. Orak Hücreli Anemi Belirtileri Krizler (vazo-oklüzif kriz, aplastik kriz, hemolitik kriz) Göğüs ağrısı İnme Safra taşı oluşması Kemik ağrısı Enfeksiyonlar Orak Hücreli Anemi Tanısı Tam kan sayımı Periferik yayma Hemoglobin elektroforezi Orak Hücreli Anemi Tedavisi İlaç tedavisi Eritrosit süspansiyonu nakli Koruyucu önlemler Kemik iliği (kök hücre) nakli
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?