Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Hematoloji Nedir?

Yunanca’da “kan” anlamına gelen “haimo” ve Latince’de araştırma anlamına gelen “logia” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan hematoloji, kanla ilgili hastalıkların nedeni, tanısı, tedavisi ve önlenmesiyle ilgili bir iç hastalıklar (dahiliye) uzmanlık alanıdır. Kan ve kırmızı kan hücreleri, hemoglobin, kan/plazma proteinleri, kemik iliği, trombositler, kan damarları, dalak, lenf bezleri ve diğer lenf dokuları, dalak ve pıhtılaşma mekanizması gibi bileşenlerin üretimini etkileyen hastalıkların tedavisini içerir.

Hematoloji uzmanları birden fazla kan nakli alan bireyleri desteklemek için ilaç geliştirmekten kan hücrelerinin normal ve anormal fonksiyonlarını daha iyi anlamak için laboratuvar araştırmalarına kadar birçok farklı alanda çalışma gerçekleştirir. Ayrıca kemik iliği nakilleri için gerekli olan ve gen terapisi araştırmalarında daha geniş bir uygulamaya sahip olabilecek yetişkin kan kök hücrelerinin biyolojisine ilişkin araştırmalar da yapılır.

Hematoloji Neye Bakar?

Hematoloji birimi anemi, lösemi ve lenfoma gibi kan kanserlerini; hemofili ve tromboz gibi kanama ve pıhtılaşma bozukluklarını; ayrıca talasemi ve orak hücreli anemi gibi genetik kan hastalıkları ile ilgilenir. Hematoloji, kan hücrelerinin işlevlerini, kanın nasıl pıhtılaştığını ve hastalıkların kan ve kemik iliği üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceleyerek hastalıkların erken teşhis ve etkin tedavi yöntemlerini geliştirmeyi amaçlar.

Hangi Belirtiler Ortaya Çıktığında Hematoloji Randevusu Almalıyım?

Hematoloji randevusu almanız gerektiğini düşündürebilecek belirtiler arasında kronik yorgunluk, anormal kanama, sık enfeksiyon ve ateş, büyümüş lenf düğümleri, solukluk ve açıklanamayan kilo kaybı bulunmaktadır. Bu belirtiler, anemi, kanama bozuklukları, bağışıklık sistemi problemleri ve ciddi hastalıklar gibi çeşitli sağlık sorunlarının işaretleri olabilir.

Hematolojik hastalık semptomları aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Kronik Yorgunluk ve Halsizlik

Vücuttaki oksijen taşıma kapasitesinin düşmesine bağlı olarak gelişebilir ve anemi belirtisi olabilir.

Anormal Kanama

Burun kanamaları, diş etlerinden kanama, kolay morarma veya uzun süren kanamalar hemofili gibi kanama bozukluklarının işareti olabilir.

Sık Enfeksiyon ve Ateş

Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve beyaz kan hücreleri ile ilgili problemler bu tür belirtilere yol açabilir.

Büyümüş Lenf Düğümleri

Boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde elle hissedilen büyümeler, lenfoma gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

Solukluk

Deri ve mukozalarda solgunluk anemiye işaret edebilir.

Kilo Kaybı

Açıklanamayan ve istemsiz kilo kaybı, özellikle diğer semptomlarla birlikte görüldüğünde, bazı kan hastalıklarının göstergesi olabilir.

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, durumunuzu daha detaylı değerlendirmek ve gerekli tetkiklerin yapılması için bir hematoloji uzmanına başvurmanız gereklidir. Bazı durumlarda İç Hastalıkları (Dahiliye) uzmanları da sizi ilk muayenelerin ardından hematoloji birimine yönlendirebilir.

Hematoji’de Hangi Testler Yapılır?

Hematoloji randevusu sırasında, doktor tarafından kan ve kan yapıcı organlarla ilgili hastalıkların teşhisinde kullanılan çeşitli testler talep edilebilir. Bu testler arasında en yaygın olanları şunlardır:

Tam Kan Sayımı (Hemogram)

Kan hücrelerinin (kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, trombositler) sayısını ve hacmini ölçer. Anemi, enfeksiyon ve kanama bozukluklarının teşhisinde temel bir testtir.

Periferik Yayma

Kanın mikroskop altında incelenmesi, kan hücrelerinin şekil ve yapısal özelliklerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Kan Pıhtılaşma Testleri

PT (Prothrombin Zamanı), aPTT (Aktive Parçalı Tromboplastin Zamanı) gibi testler, kanın pıhtılaşma sürelerini ölçer ve pıhtılaşma bozukluklarını belirler.

Serum Demir Testleri

Demir eksikliği anemisinin teşhisinde kullanılır. Demir seviyesi, ferritin ve total demir bağlama kapasitesi (TIBC) değerlendirilir.

B12 ve Folat Testleri

Bu vitaminlerin eksiklikleri, megaloblastik anemiye neden olabilir.

Kemik İliği Biyopsisi ve Aspirasyonu

Kemik iliği hücrelerinin doğrudan incelenmesi, özellikle lösemi, lenfoma ve diğer kemik iliği hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

Elektroforez Testleri

Hemoglobin ve protein elektroforezi gibi testler, kan proteinlerinin ve hemoglobin çeşitlerinin analizinde kullanılır.

Bu testler, belirtilerinize ve önceden var olan sağlık koşullarına bağlı olarak hekim tarafından önerilebilir. Test sonuçlarının hastalığın teşhisi, evresi ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesinde kritik rol oynadığı unutulmamalıdır.

Sıkça Karşılaşılan Hematolojik Hastalıklar Nelerdir?

Hematolojik bozukluklar, aynı zamanda kan bozuklukları olarak da adlandırılabilir. Kanın bir veya daha fazla bölümünü etkileyebilir ve iyi ya da kötü huylu olabilir. Üç ana hematolojik kanser; hematolojik bozukluk lösemi, lenfoma ve miyelomdur. Bunların tümü anormal kan veya kemik iliği hücrelerinden kaynaklanan kanserlerdir.

Lösemi

Lösemi; lökosit adı verilen, kemik iliğinde üretilen ve enfeksiyonlara karşı savunmada rol oynayan beyaz kan hücrelerinin kanseridir. Löseminin akut ve kronik olmak üzere iki tipi vardır. Akut lösemiler genellikle çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha sık yetişkinlerde görülme eğilimindedir. Akut formu birden ortaya çıkar ve hızlı ilerler. Akut lösemiler hastayı düşkün bırakan lösemilerdir. Kronik formu ise daha yavaş seyirlidir ve hastayı genellikle birden kötüleştirmeyen lösemilerdir. Löseminin hangi tip olduğu, hastanın muayenesi, kan ve kemik iliğindeki örnekleri alınarak oradaki hücrelerin bazı özel boyalar ile boyanması ve mikroskop altında incelenmesi ve daha ileri laboratuvar incelemelerinin yapılmasıyla hematologlar tarafından konur. Her lösemi tipinin kendine özgü birçok alt tipi ve tedavi şekli vardır.

Anemi

Anemi, kırmızı kan hücrelerinin eksikliği ile karakterize bir durumdur. Hafif anemi durumunda semptomlar ortaya çıkmayabilir ancak anemi şiddetli olduğunda yorgunluk, soluk cilt ve eforla nefes darlığı görülebilir.

Aplastik anemi ise kemik iliğinin kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler olmak üzere üç hücre tipini de yeterli miktarda üretemediği bir anemi türüdür.

Talasemi

Talasemi, vücudun sağlıklı kırmızı kan hücreleri üretme yeteneğinin bozulduğu bir durumdur. Çoğunlukla Akdeniz kökenli insanları etkileyen genetik bir anemi şeklidir. İnsanların çoğunda semptom yoktur ve tedavi gerektirmez. Ancak bazılarının anemi semptomlarını hafifletmek için kan nakline ihtiyacı olabilir.

Lenfoma

Lenfoma, lenf sisteminde gelişen bir kan kanseri türüdür. Bu kanser türünde beyaz kan hücresi türü olan lenfosit hücreleri hızla çoğalır ve normal lenfositlerden uzun süre yaşar. İki ana lenfoma grubu Hodgkin lenfoma ve Hodgkin olmayan lenfomadır. Yaşamı uzatan ve bazen de iyileştiren kemoterapi veya radyasyon tedavisi uygulanır.

Miyelom

Miyelom, beyaz kan hücresi türü olan plazma hücrelerinin kanseridir. Bu hücreler öncelikle kemik iliğinde bulunur. Multipl miyelom kemik kırıklarına, düşük kırmızı kan hücresi sayısına ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Çoğu zaman kanda aşırı proteinin bulunmasıyla tanımlanır. Multipl miyelomun tedavi seçenekleri arasında bulunan kök hücre nakli veya kemoterapi, insanların hastalıkla yıllarca hayatta kalmasına yardımcı olur.

Hemofili

Kanın pıhtılaşma bozukluğu olarak da bilinir. Hastalığın en ciddi komplikasyonlarında kişi aşırı ve uzun süreli kanamadan yakınır. Bu kanama vücudun içinde veya dışında olabilir. Kanama, herhangi bir neden olmaksızın başlayabilir.

Von Willebrand

Von Willebrand hastalığı, yaygın kan pıhtılaşma bozuklukları arasında bulunur. Hastalığın 3 tipi tanımlanmış olup tip 3 en şiddetlisidir. Bir kan proteini olan Von Willebrand faktörünün eksikliğinden veya proteinin düzgün çalışmamasından kaynaklanır.

Von Willebrand hastalığı minimum travma ile morarmaya, burun kanamasına ve diş eti kanamasına neden olabilir. Bu duruma sahip kadınlar ağır dönemler geçirebilir ve doğum sırasında artan kan kaybı yaşayabilir.

Kemik İliği Yetmezliği Sendromu

Kemik iliği, kemiklerin içinde kan hücrelerinin üretildiği yumuşak ve süngerimsi dokudur. Kemik iliği yetmezliği sendromları, kemik iliği yeterince yeni kan hücresi üretemediğinde ortaya çıkar.

Kan Hastalığı (Hematolojik Hastalıklar) Nedenleri

Bazı kan bozuklukları kalıtsaldır; bir gen mutasyonundan kaynaklanır ve doğumda ortaya çıkar. Bazı insanlar enfeksiyonlara, diğer tıbbi durumlara, ilaçların yan etkilerine veya beslenme eksikliğine bağlı olarak kan bozukluklarına yakalanabilir. Çoğu zaman ise hastalıkların nedeni bilinmemektedir.

En yaygın anemi türlerinden biri, düşük demir seviyelerinden kaynaklanır. Bazı anemi türleri kalıtsaldır, diğerleri ise böbrek hastalığı gibi kronik hastalıklardan kaynaklanır. Hemofili de çoğu kişide kalıtsal olsa da edinilmiş hemofili; hamilelik, otoimmün durumlar, kanser, multipl skleroz ve ilaçlara verilen reaksiyonlarla ilişkilidir.

Paroksismal nokturnal hemoglobinürisi (PNH), edinilmiş bir kan bozukluğunun bir örneğidir. Kan hücresi üretiminde rol oynayan kemik iliği kök hücrelerini etkileyen PIG-A geninin bir mutasyonundan kaynaklanır. Bozukluk, kemik iliğinin zayıflığı veya yetmezliği nedeniyle ortaya çıkabilir.

Hematolojik Hastalıklarda Teşhis

Hematolojik hastalıkların teşhisinde tam kan, serum, idrar, beyin omurilik sıvıları ve diğer vücut sıvıları üzerinde çok çeşitli temel ve ileri laboratuvar testleri yapılır:

  • Tam kan sayımı, diferansiyelkan sayımı, yayma morfolojisi ve kemik iliği boyamasını içeren hematoloji testleri
  • Rutin pıhtılaşma testleri
  • Lenfomalar, lösemiler, plazma hücreli neoplazmlar, sistemik mastositoz, paroksismal noktürnal hemoglobinüri ve diğer lenfoproliferatif bozukluklara yönelik flow sitometri testlerini içeren ileri hematoloji testleri
  • Hemoglobin elektroforezi
  • Pıhtılaşma faktörü ve inhibitör çalışmaları, anti trombosit antikoru ve trombosit agregasyonu, antifosfolipid antikor testi, ristosetin titrasyonu ve diğerlerini içeren gelişmiş pıhtılaşma testleri
  • İdrar tahlili, vücut sıvısı analizi ve hücre sayımı

Hematolojik Hastalıkların Tedavi Süreci

Tıbbi araştırma sonuçlarına dayanarak hematoloji doktorları, her hasta için kişiselleştirilmiş bir tedavi planı yapar. Tedavi planı hastalığın türüne, hastanın genel durumuna, yaşına ve eşlik eden hastalıklara göre değişir. Bu nedenle aynı hematolojik hastalığa sahip hastaların farklı tedavi planları olabilir.

Kanser dışı hematolojik hastalıkların yanı sıra lösemi, lenfoma ve miyelom gibi hematolojik kanserlerin de tanı ve tedavisini sağlıyoruz. Hematoloji alanında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor ve hastalara en son tedavi seçeneklerini sunuyoruz.

Malign hematolojik hastalıklar ilaçlarla, genellikle kemoterapiyle tedavi edilir. İlaç; oral tabletler, intravenöz infüzyonlar, intramüsküler enjeksiyonlar, deri altı enjeksiyonlar veya omurilik kanalına enjeksiyonlar yoluyla verilebilir. Kemoterapi seansları genellikle 1 ila 9 gün sürer ve sonrasında bir sonraki seansa kadar ilaca birkaç hafta ara verilir.

Hematolojik hastalıklar, kemoterapinin yanı sıra kök hücre nakli ile de tedavi edilebilir. Kök hücre nakli, dolaşımdaki kandan veya kemik iliğinden toplanan kök hücrelerin hastaya infüzyon yoluyla verildiği bir işlemdir. Hücreler hastadan, bir aile üyesinden veya gönüllü uyumlu donörden toplanabilir. Kök hücre nakli için hücreler öncelikle dolaşımdaki kandan toplanır. Bu işlem, hematoloji bölümünde yapılır. Kök hücre nakli yapılan hasta yaklaşık dört hafta boyunca hematoloji bölümünde sürekli hasta olarak yatırılır. Tedavi sonrasında takip titizlikle devam eder ve hastanın destekleyici tedavilere ihtiyacı olabilir.

Hematoloji hastalıkları ve tedaviler enfeksiyon riskini artırdığından hematoloji bölümünde enfeksiyonlara karşı çeşitli önlemler mevcuttur. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için bulaşıcı enfeksiyonu olan hastalar tek kişilik izolasyon odalarında tedavi edilir. Enfeksiyonlar, genellikle intravenöz olarak uygulanan antibiyotiklerle ve antipiretikler gibi semptomatik ilaçlarla tedavi edilir.

Hematolojik tedaviler, bulantı ve iştah kaybına yol açabilir. Bulantıyla mücadelede etkili ilaçlar vardır.

Birçok hematolojik hastalık ve tedavi kan sayımını azaltabilir. Bu durumda hematoloji doktoru kan nakli önerebilir. Kan ürünlerinin sağlanması hematoloji bölümündeki destekleyici bakımdan biridir.

Hematolojik tedavilerin süresine bağlı olarak hastanın hastanede geçirdiği süre çok uzun olabilir. Kan hastalığının tanısının konulması ve tedavilerin uzun sürmesi psikolojik açıdan sıkıntı verici olabilir ve hastayı olumsuz etkileyebilir. Hastanın duygularını ve tedavilerini bölüm personeli ile görüşmesi yararlı olabilir. Gerektiğinde psikiyatristten destek alınabilir.

Multidisipliner uzmanlardan oluşan hematoloji ekibimiz, hastalara uygun bakım ve tedaviyi sağlar. Hemen size en yakın Acıbadem Hastanemizden Hematoloji randevusu alabilirsiniz.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma Yayımlanma Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe

Benzer İlgi Alanları

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?