Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Hastanın kardeşinden, akrabalarından veya akraba dışı bir vericiden 'kemik iliği' veya " çevre kanı" kök hücreleri alması işlemine allojeneik (aynı tür farklı bireyden) kök hücre nakli denilmektedir.

Eğer allojenik bir naklin, alıcı için en uygun seçenek olduğuna karar verilirse verici olacak bir donör bulunması gerekiyor. Başarılı bir naklin gerçekleştirilebilmesi için; donörün genetik kodlamasının (DNA’sı), hastanınkine mümkün olabilecek en benzerinin bulunması önem taşıyor.

Kök hücreler kemik iliğinden elde edilirse 'kemik iliği' nakli”, dolaşan kandan elde edilirse 'çevre kanı kök hücre nakli”, yeni doğan bebeğin göbek kordonundan elde edilirse 'kordon kanı kök hücre nakli” olarak isimlendirilmekle beraber her üçüne de tarihsel süreçten gelen bir isimlendirme olan 'kemik iliği nakli' denmesi yanlış değildir.

Kök Hücre ve Kemik İliği Bağışı İçin Gönüllü Verici Nasıl Olunur?

Kişinin birinci derece yakınlarından kök hücre bağışı yapılacaksa 2 yaşından büyük, 60 yaşından küçük, kronik hastalığı olmayan sağlıklı kişiler kemik iliği ve kök hücre bağışı yapabilir.

Kemik İliği Bankası oluşturulması amacıyla oluşturulan, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen TÜRKÖK projesi kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde gerçekleştirilen bağışlar için, 18-50 yaş arasında , bilgilendirilmiş ve onam vermiş olan sağlıklı bireyler, Türkiye çapındaki Kızılay Merkezleri aracılığıyla kök hücre bağışında bulunabilirler.

Kök hücreler kemik iliğinden alınacaksa, özel iğnelerle kalça kemiğinden yapılacak işlemle elde edilir. Kök hücreler kan yoluyla toplanacaksa, cilt altı G-CSF adlı bir büyüme hormonu enjeksiyonu sonrası kemik iliğinden kana geçmeleri sağlanıp kola takılan katater yardımıyla kök hücreler elde edilir.

İki işlemde de vericinin kök hücreleri nakil işlemi sonrasında kısa süre içinde yeni ve sağlıklı bir kemik iliği oluşumunu sağlar.

Doku Uyumu Nedir?

Doku ve organ nakilleri açısından hasta ve donörün uyumlu olduğunu gösteren sisteme HLA sistemi adı verilir. HLA sisteminde A, B, C ve DR bölgeleri bu amaçla analiz edilir. Hasta ve donörün tamamen uyumlu olması durumunda tüm HLA bölgelerindeki rakamlar birbiriyle aynı görülür.

Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Yapılacak Hasta İçin Uygun Kemik İliği ve Kök Hücre Bulma Süreci Nasıl İşler?

Eğer allojenik bir naklin, alıcı için en uygun seçenek olduğuna karar verilirse verici olacak bir donör bulunması gerekiyor. Başarılı bir naklin gerçekleştirilebilmesi için; donörün genetik kodlamasının (DNA’sı), hastanınkine mümkün olabilecek en benzerinin bulunması önem taşıyor.

HLA testinde hastanın kardeşlerinden birisi tam uyumlu veya sadece 1 bölgede uyumsuz ise donör olarak kabul edilir. Kardeşlerin HLA testlerinde uyumsuzluk saptanırsa hastanın yakın akrabaları ve yurt içi kemik iliği bankasından (Ulusal İlik Donör Programı) uygun donör taranmaya başlanır.

Bu durumda da uygun donör bulunamazsa yurt dışı kemik iliği bankalarından donör aranır. Buna rağmen de donör bulunamazsa Haploidentik nakil olarak adlandırılan anne, baba veya yarı uyumlu bir kardeşten kemik iliği nakli yapılabilir.

HLA Örneği Nasıl Alınıyor?

HLA, bir swab kiti yolu ile donörlerin ağız yanak içlerinden kolayca alınabiliyor ya da istenirse kan tahlili ile de bakılabiliyor.HLA örneği kemik iliği bağışı yapacak herkeste analiz edilir ve bilgiler kemik iliği bankasında elektronik ortamda saklanır. Bu örnek ile aynı HLA yapısına sahip olan hasta çıktığında donör bağış yapmak üzere çağrılır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?