Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Kolera Nedir?

Kolera, Vibrio cholerae adlı bir bakterinin yiyecek ve içeceklere bulaşması sonucu yayılan bir hastalıktır.  Kolera, şiddetli ishale neden olan, vücutta dehidrasyona yol açan ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen tehlikeli hastalıkların başında yer almaktadır. Kolera genellikle bakterinin bulaşmış olduğu deniz ürünleri, yiyecekler ve içme suyu ile vücuda bulaşır. 

Kolera, ülkemizde pek görülmese de diğer ülkeler için hala daha ciddi bir sorun olarak görülmektedir. 1800’lü yıllarda oldukça yaygın olan ve birçok insanın ölümüne neden olan bu hastalık, su kanallarına yapılan arıtma sistemleri sayesinde daha az görülmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 1, 3 milyon ila 4 milyon vaka olduğunu bildiriyor. Kolera hastalığının en sık görüldüğü yer savaş, kıtlık, kalabalık ve temizliğin kötü olduğu yerlerdir. Genel olarak Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika'nın bazı eyaletlerinde görülmektedir. Eğer bu bölgelere seyahat etmek istiyorsanız mutlaka ilgili önlemleri almalısınız.

Koleranın Nedenleri

Kolera hastalığına “Vibrio cholerae” adı verilen bakteriler neden olur. Hastalığın ölümcül olmasının nedenleri ise, bu bakteriler tarafından üretilen ve Choleragen  (CTX) olarak bilinen güçlü bir toksinin ince bağırsağa yapışmasıdır.

Choleragen yani CTX, bağırsak duvarlarına bağlandığında sodyum ve klorüre müdahale eder. Bakteriler ince bağırsağın duvarlarına bağlandığında, vücut çok fazla miktarda su salgılamaya başlar ve bu durum da ishalle birlikte hızlı sıvı ve tuz kaybına neden olur.

Özellikle kirli su kaynakları, kolera enfeksiyonunun en önemli nedenlerinden biridir. Bunun yanı sıra iyi yıkanmamış meyveler, pişmemiş sebzeler ve diğer yiyecekler de koleraya neden olan bakterileri içerebilir. 

Kolera insandan insana direk temas yoluyla geçmemektedir, fakat kolera enfeksiyonuna yakalanmış bir kişinin dışkısının yiyecek ya da suya teması ile insandan insana geçebilmektedir.

 • Tüketilen su kaynaklarının kirliliği
 • Kirli sularda avlanan hayvanlar
 • İnsan atıklarının karıştığı sularda yetiştirilen meyve ve sebzeler
 • Çiğ olarak tüketilen istiridye veya yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri
 • Sifon kullanımının yaygın olmadığı ülkelerde görülmektedir.

Kolera Belirti ve Semptomları

Kolera semptomları kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Enfeksiyondan belirtileri birkaç saat içinde başlayabileceği gibi bir hafta sonra da başlayabilir. Kolera semptomları genellikle hafiftir fakat bazı kişilerde ağır ve şiddetli olarak da gözlemlenebilir.

Kolera bakterisi bazen hafif semptomlar şeklinde gözlemlenirken bazen herhangi bir belirti vermemektedir. Enfekte olan birçok kişi de semptom gözlemlenmese dahi hastalığın yayılımında önemli bir rol oynamaktadır.

 • Kalp atışının hızlanması
 • Kaslarda meydana gelen kramp
 • Cildin elastikiyetini kaybetmesi
 • Hızlı kilo kaybı
 • Düşük tansiyon
 • Susuzluk
 • Baş dönmesi

Koleraya bağlı dehidrasyon tedavi edilmezse saatler içinde şoka ve ölüme neden olabilir.

Kolera Tanısı

Kolera hastalığında doğru tanı konulması, hastanın bir an evvel tedaviye başlaması açısından oldukça önemlidir.  Kolera hastalığı şiddetli dehidrasyona bağlı nedenlerden dolayı ölüme neden olma potansiyeline sahiptir. 

Hekim hastanın tıbbi geçmişini, yakın zamanda kolera bulunan yerlere gidip gitmediğini ve son günlerde tükettiği besinlerin listesini isteyebilir. Doktorun koleradan şüphelenmesi durumunda hastadan bazı testler istenebilir. 

Hastanın özellikle şiddetli ishali ve kusması varsa hekim tarafından mutlaka dışkı yani gaita örneği istenir. Hastadan alınan dışkı örneği özel bir mikroskop kullanılarak görülebilmektedir. 

Kolera Tedavisi

Koleranın teşhis edilmesinden sonra acil olarak tedaviye başlanması gerekmektedir. Koleranın ölümcül olmasının en önemli sebebi olarak vücutta dehidrasyona yol açması gösterilir. Bu sebeple hastalığın tanısının konulmasıyla birlikte acil olarak hekimin öngördüğü şekilde tedaviye de başlanması gerekmektedir.

Kolera hastalığının tedavisinde, öncelik hastanın kaybettiği sıvısını, vücuda geri kazandırmaktır. İçinde şeker ve tuz karışımı bulunan sıvılar hastaya serum olarak verilir. Serum tedavisinin yanı sıra koleranın tedavisinde çeşitli antibiyotikler de kullanılmaktadır. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler