Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanmasıdır. Bu durum da göz içinde kanlanmaya yol açar.

Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan zara konjonktiva adı verilir. Hastalık da ismini buradan almaktadır.

Konjonktivit Tipleri Nelerdir?

Hastalığın başlıca tipleri, iltihaba neden olan nedenlere göre adlandırılır:

Viral Konjonktivit

Virüslerden (nezleye neden olan virüslerin benzeri virüslerden) kaynaklanır. Viral tip çok bulaşıcıdır, ancak genellikle birkaç gün içinde tedaviye gerek olmadan kendi kendine iyileşir.

Bakteriyel Konjonktivit

Bakterilerin neden olduğu bu tip konjonktivit, tedavi edilmezse göze ciddi zarar verebilir. El ve göz hijyenine dikkat etmemek, kalabalık ortamlar, mikroplu makyaj malzemeleri başlıca nedenlerdir. Gözde yoğun akıntı (sarı-yeşilimsi renkte) vardır.  Bulaşıcıdır. Antibiyotik göz merhemi ya da damlaları kullanılır.

Alerjik Konjunktivit

Göz nezlesi olarak da bilinir. Polenler, toz ya da hayvan tüyüne alerjisi olanlarda görülebilir. Gözyaşı damlaları, alerjiı ilaçları (anti histaminikler) ve göz damlaları semptomları azaltabilir. Bulaşıcı değildir.

Konjonktivit Bulaşıcı Mıdır? 

Konjonktivit belirtileri varsa, konjoktivitin viral veya bakteriyel etkenlerden kaynaklanması halinde hastalığı bulaştırabilirsiniz. Viral kaynaklı olanlarda enfeksiyon hızla yayılabilir.  Özellikle öksürme ve hapşırma ile bile bulaşabilir. 

 • Bakteriyel kaynaklı enfeksiyon, göze değen el ya da eşyalara temas ile başkasına bulaşabilir.
 • Hastalığın bulaşıcılığı yüksek olabileceğinden ötürü tedavisi için doktora başvurmak gerekir.
 • Tedaviyi geciktirmek kalıcı göz hasarlarına yol açabilir.

Konjonktivit bulaşmasını önlemek için

 • Ellerinizi sık sık yıkayın
 • Gözleriniz düzelene kadar kontakt lens takmayın
 • Enfeksiyon kapmış kişilerin havlu, yastık, makyaj malzemesi gibi eşyalarını paylaşmayın
 • Havlularınızı ve yastık kılıfınızı sık değiştirin
 • Gözlerinizi ovalamayın
Konjonktivit nedenleri arasında enfeksiyonlar ya da alerjik reaksiyonlar olabilir:

 • Üst solunum enfeksiyonu geçirmek
 • Enfeksiyonlu kişilerin yüzdüğü ve klorlanması yetersiz bir havuzda yüzmek
 • Kirli ellerle göz teması 
 • Polen, toz, evcil hayvan tüyüne alerjik reaksiyon
 • Göze toz, kıl ya da kum gibi yabancı cisimlerin temas etmesi
 • Kontakt lens altına kaçan tozlar
 • Gözyaşı yetersizliği 
 • Rüzgara ya da güneş ışığına fazla maruz kalmanın neden olduğu göz kuruluğu
 • Göze kimyasal madde sıçraması
 • Sigara dumanlı ortamlar 
Konjonktivit belirtileri arasında aşağıdaki yer almaktadır;

 • Gözlerin kanlanması
 • Çapaklanma
 • Sulanma
 • Kızarıklık
 • Kaşıntı
 • Gözlerde yanma ya da batma
 • Kirpiklere yapışan iltihap
 • Göz kapağında ve zar yapıdaki şişlik
 • Gözde ışığa karşı hassasiyet
 • Gece boyunca gözden akıntı gelmesi

Konjonktivitin tedavi şekli gözde enfeksiyona neden olan faktöre göre düzenlenir. 

 • Viral enfeksiyonların herhangi bir spesifik tedavisi olmamakla beraber, hekiminiz şikayetlerinizi azaltacak ve enfeksiyon geçene kadar rahat hissetmenizi sağlayacak bir takım ilaçlar önerebilir.
 • Bakteri kaynaklı olanlar antibiyotik tedavisine cevap verir. Antibiyotik göz damlası ve merhemleri kullanılır.
 • Alerjik konjonktivitte göz damlalarıyla alerjinin neden olduğu kaşıntı ile kızarıklık giderilir. Doktorunuz alerjiye karşı ilaçlar verebilir.
 • Kuru göze bağlı tahriş nedeniyle oluşmuşsa, göz suni gözyaşlarıyla nemlendirilir.
 • Kimyasal konjontivitlerde (göze kimyasal madde teması) göz acilen bol su ile yıkanmalıdır.

Çoğu zaman konjiktivitin hangi tipine sahip olduğunu anlamanız zordur. Konjonktivit tedavi edildiğinde kalıcı bir hasar bırakmadan iyileşir.  Ancak tedavide geç kalınırsa veya hasta göz damlalarını, ilaçlarını kullanmazsa tablo ciddileşebilir.

Belirtiler birkaç gün içinde geçmiyorsa, gözlerinizde kırmızılık ve tahriş olma varsa göz muayenesi olmanız tavsiye edilir. Kontakt lens kullananların iyileşene kadar lens yerine gözlük takmaları tavsiye edilir.

Korunma

 • Kırmızı göz olarak da bilinen konjonktivit hastalığından korunmak için:
 • Ellerinizi sık sık yıkayın, başkalarının kişisel eşyalarını (havlu, makyaj malzemesi gibi) kullanmayın.
 • Gözlerinizde enfeksiyon varsa havuza girmeyin.
 • Havuza girerken yüzücü gözlüğü kullanın.
 • Lenslerinizi ellerinizi yıkadıktan sonra takıp çıkarın, lens solüsyonun her defasında yenileyin.
 • Hapşırırken ve öksürürken ağzınızı kapatın, sonrasında gözünüzle temas etmeyin.
 • Lenslerinizi başkalarıyla paylaşmayın.
 • Ellerinizin değdiği mutfak tezgahı, lavabo, cep telefonu gibi yüzeyleri sık sık temizleyin.
 • Duş alırken kontakt lensinizi mutlaka çıkarın.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?