Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Kronik pankreatit kavramı altında anlaşılan pankreasın kronik olarak (uzun süreli) iltihaplanmasıdır. Pankreasın süren ve/veya tekrar eden spontane hasarı nedeniyle bezdeki işlevsel hücrelerin yavaş yavaş tahribi ortaya çıkar. Bunların yerini hastalığın ilerleyen safhalarında yaramsı dokular alır. Neticesinde pankreas normal işlevini yerine getiremez hale gelir:

 • Besinlerin daha küçük birimlere “sindirilmesi ve en nihayetinde vücuda alınabilmesinden sorumlu olan sindirim enzimlerinin üretimi kesilir. Şişkinlik, tokluk hissi, ishal (sıklıkla kötü kokulu) ve uzun vadede kilo kaybı meydana gelir.
 • Pankreasın uzman adacık hücreleri hasar gördüğünden insülin üretimi kesilir. Neticesinde vücudun şeker dengesi bozulur ve muhtemelen şeker hastalığı (Diabetes mellitus) ortaya çıkar. 

Henüz bugüne kadar tam olarak anlaşılamayan nedenlerden dolayı hastalığın gidişatında çeşitli nedenlere dayalı olarak daha yoğun üst karın ağrıları meydana gelir, ki bunlar kemer şeklinde sırta doğru yayılır.

Muhtemelen bunların nedeni pankreasın sinir dokusundaki değişikliklere veya pankreas yollarının tıkanmasından dolayı organda meydana gelen artan basınca dayanmaktadır. Gerçek olan şu ki, bu ağrılar en ağır ağrı kesiciler (morfin, opiyatlar) ile dahi tamamen giderilememektedir.

Belirtiler

Almanya gibi batılı sanayi ülkelerinde artan alkol tüketimi bu kronik pankreatitin sıkça nedenlerinden birisidir. Ancak her vakada bunun nedenleri kronik olarak artan alkol tüketimi olmak zorunda değildir.

Alkole yönelik farklı “tolerans sınırları” ile bu hastalığı tetiklemek için oldukça düşük miktarda alkolün yeterli olduğu insanlar vardır. Kronik pankreatitin diğer önemli nedenleri genetik bozukluklardır.

Öyle ki, son yıllarda moleküler biyolojik araştırmalar sayesinde kronik pankreatiti tetikleyen veya oluşmasını kolaylaştıran farklı genetik bozukluklar (mutasyonlar) tespit edilebilmiştir. Bu genetik bozukluklar doğuştandır ve sonraki nesillere aktarılabilir.

Bu genetik bozukluklar günümüzde henüz hastalık daha başlamadan kan hücrelerinde tespit edilebilir.  Kronik pankreatitin oluşmasına nadir nedenlerin arasında pankreas yollarının yanlış konumları (Pancreas divisum/Pancreas anulare), ilaçlar ve metabolizma bozuklukları bilinmektedir. 

Yaklaşan bir kronik pankreatite hiç te nadir olmayacak şekilde metabolik sendrom bulunan hastalarda rastlanmaktadır. Adipositaz ve artan kan yağı değerleri kolesterol bakımından zengin safra irmiği (“Sludge”) oluşumuna neden olur, ki bu da papilla daralmasına (papilla stenozu) yol açan küçük taşların oluşmasını sağlayabilir, ki bu safra birikmesine yol açabilir.

Kimi durumlarda ise kronik pankreatitin oluşumuna neden olabilecek özel sebepler bulunamamaktadır. Bu durumda “idyopatik” bir kronik pankreatitten bahsedilir.

Kronik Pankreatitin Belirtileri

 • Ağrı
 • Sindirim Bozuklukları (şişkinlik, tokluk hissi)
 • İshal
 • Kilo Kaybı
 • Şeker Hastalığı (Diabetes mellitus)

Tedavi Yöntemleri

Kronik pankreatitin tedavisinde her şeyden önce hastanın şikayetleri göz önünde bulundurulur. Çoğunlukla hastaların başlıca sorunu neredeyse dayanılmaz hale gelen üst karın ağrılarıdır.

İlk olarak olası bir alkol tüketimi kısıtlanmalı, hatta durdurulmalıdır. İkinci olarak besinlerin yeterince sindirimini sağlamak için pankreas enzimi preparatları verilerek şişkinlik ve ishal gibi ağrılı semptomları azaltmaya çalışılır.

Bu iki tedbirin ağrıları arzu edildiği şekilde azaltamaması halinde çeşitli, az ya da çok güçlü ağrı kesiciler kullanılır. Bununla ağrılar yeterince azaltılamaz ise, bir ameliyat göz önünde bulundurulmak zorundadır.

Dışkıda yağ katmanları ve/veya kötü kokulu ishal yoluyla pankreasın yeterince sindirim enzimi üretmediği belirlendiğinde bunlar ilgili ilaçların kalıcı kullanımı ile telafi edilmek zorundadır. Yiyeceklerin yağ içeriğine göre artan sayıda sindirim enzimi içeren kapsül yemekler ile birlikte alınmak durumundadır.

Sindirim enzimlerinin işlevini yerine getirebilmesi için neredeyse her zaman midedeki asit üretimi asit kısıtlayıcı olarak tabir edilen ilaçlarla yavaşlatılmak zorundadır. Son olarak yeteri miktarda yağda çözünebilen vitaminlerin (vitamin A, D, E ve K) alımına dikkat edilmek durumundadır.

Kan şekeri seviyesi arttığında, bu pankreas tarafından yetersiz insülin üretildiğinin ve salgılandığının ibaresidir. İlk etapta uyarlanmış bir diyet ile kan şekeri seviyesini normalleştirmeye çalışılır. Bunun

ile kan şekeri seviyesi tatmin edici düzeye inmemesi halinde kısa ve/veya uzun vadeli olarak kan şekeri seviyesi insülin iğneleri ile düşürülmek zorundadır. “Kan Şekeri Tabletleri” (oral anti-diyabetik ilaçlar) ile uygulanan bir tedavi genel olarak başarı vaat etmez.

Ameliyat Ne Zaman Gerekir?

Kronik pankreatit bulunan her iki hastadan birinde hastalığın gidişatında bir ameliyat gerekli hale gelir. Bu ameliyat çok titiz planlanmak ve gerçekleştirilmek zorundadır. Bu ameliyatın bir pankreas hastalıkları merkezinde yaptırılması tavsiye edilir.

Kronik pankreatitte pankreasın ameliyat edilmesi için temel olarak 3 neden vardır.

 • Ağrılar en güçlü ağrı kesiciler (opiyatlar) ile dahi kontrol altına alınamadığında, ki bu da yaşam kalitesini kötüleştirmektedir.
 • Pankreasın kronik iltihaplı değişimi nedeniyle bunun on iki parmak bağırsağının, safra yolunun, pankreas yolunun ve pankreasın arkasında kalan damarların (özellikle portal damarın) daralması veya tıkanması gibi çevredeki organlar üzerinde etkilerinin oluşması.
 • Değişikliklerin arkasında bir tümörün yatıp yatmadığı konusunda belirsizlik bulunması.

Bazen psödokist (sıvı dolu boşluklar) denilen olgular meydana gelebilir. Pankreas suyu ile dolu olan yapının pankreasın içinde veya yanında bulunması. Pankreas psödokistleri herhangi bir tedavi olmaksızın gerileyebilir.

Ancak bu kronik pankreatitte nadir söz konusu olur. Buna karşın psödokistler gittikçe büyüyebilir ve mide bulantısına, kusmaya, ağrılara ve kilo kaybına neden olabilir. Bu durumda en iyi tedavi verrahi bir drenaj veya endoskopik bir drenaj, yani psökistin sıvı içeriğinin ince bağırsağa veya mideye tahliye edilmesi olur.

En uygun ameliyat zamanı deneyimli bir pankreas cerrahı ile görüşülmek durumundadır. Pankreastaki iltihap ocağının zamanında cerrahi olarak giderilmesi ile pankreasın işlevlerinin (sindirim, kan şekeri kontrolü) kontrolü sağlanabilir.

 Kronik Pankreatitte Ameliyat Yöntemleri 

Kronik pankreatit durumunda pankreasta gerçekleştirilecek olan ameliyatlar “drenleyen” ve “kesip çıkaran” ameliyatlar olarak sınıflandırılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı temel olarak pankreastaki değişikliklere bağlıdır.

Drenleyen ameliyatlarda pankreas ana yolu tüm boyunda açılır ve ince bağırsağa bağlanır ve böylece pankreas salgısı doğrudan bağırsağa akabilir. Bir psödokist söz konusu olduğunda bu açılabilir ve bir parça ince damar üzerine dikilir, ki böylece toplanan ve/veya biriken sıvı engelsiz bir şekilde akabilir.

Kronik pankreatitte pankreas çoğu zaman o kadar iltihaplı değişmiş olur ki, bir drenaj işlemi durumu ancak kısa süreli iyileştirebilir. Bu durumda tercih edilen tedavi pankreasın hasarlı kısmının alınması (rezeksiyonu) olur. 

İltihabın neredeyse her zaman pankreas kafasında en yaygın olmasından dolayı bu neredeyse tamamen alınır. Günümüzde bu ameliyatların mümkün mertebe hasar vermeden yapılmasına çalışılmaktadır, yani pankreas dokusunu mümkün mertebe korumaya çalışılmaktadır.

Yani yalnızca en çok hasar görmüş olan pankreas dokusu alınır. On iki parmak bağırsağı (Duodenum), safra yolları ve mide gibi çevreleyen organlara zarar verilmez ve

eskiden olduğu gibi kısmen veya tamamen alınmaz (duodenumu koruyucu pankreas rezeksiyonu). Ulm Üniversitesinde Profesör Hans Günther Berger tarafından geliştirilen bu ameliyat yöntemi kronik pankreatitte gittikçe standart ameliyat olarak kabul görmüştür.

Bu yöntem Profesör Markus Büchler ve Profesörr Helmut Fries tarafından ameliyatı basitleştirmek ve mümkün mertebe çok pankreas dokusunu korumak ve kronik pankreas iltihabının semptomlarını ve komplikasyonlarını kayda değer iyileştirecek kadar hasta organ kısmı alınacak şekilde daha da modifiye edilmiştir. 

Yine de nadir hallerde bir Whipple ameliyatının gerçekleştirilmesi gerekebilir.

İltihap ocağının özellikle pankreas kuyruğunda konumlu olması halinde (nadiren), bu mümkün mertebe dalak korunarak alınır. Ancak teknik nedenlerden dolayı dalak bazen yine de alınmak zorunda kalabilir.

Pankreas kuyruğu alındıktan sonra sıklıkla bir parça ince bağırsak sindirim sıvıları engelsiz akabilecek şekilde üzerine dikilir. Pankreasın bu ameliyatları çok zordur ve yalnızca büyük uzmanlaşmış merkezlerde eğitimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Hastaneden Taburcu Olduktan Sonra 

Pankreasın bir kısmının veya tamamının alınmak zorunda kalındığı hastalarda bunun alınma boyutuna bağlı olarak pankreas işlevlerinin kısıtlanması söz konusu olabilir. Fakat eksiklik halleri uygun ilaçlar ile tedavi edilip geniş ölçüde ortadan kaldırılabilir.

Pankreas operasyonlarında en sık sorulan sorular arasında;

 • Fazla az pankreas enzimi (sindirim sorunlarına yol açar)
 • Mide asidinin nötralizasyonu için fazla az alkali salgı (bu da sindirim sorunlarına yol açar ve daha sonra bağırsak ülserine neden olabilir)
 • Fazla az insülin (kan şekeri hastalığına yol açar)

Pankreas Enzimi 

Günümüzde pankreas enzimlerini ikame edebilen maddeler içeren iyi ve modern preparatlar mevcuttur. Bu enzim preparatları her ana öğünde ve de yağlı ve proteinli ara öğünlerde alınmak zorundadır.

Gerekli olan doz hastadan hastaya farklıdır ve temel olarak alınan besinin bileşimine ve hastanın şikayet durumuna bağlıdır. Önemli olan bu tedavi ile yağlı ishal durumunun ve tokluk hissinin ortadan kalkması ve hastanın daha fazla kilo kaybetmemesidir.

Tipik olarak ana öğünlerde 2 ila 3 pankreas enzimi kapsülü ve ara öğünlerde 1 ila 2 kapsül alınmak zorundadır. Önemli olan pankreas enzimlerinin besinle buluşmasıdır, zira ancak bu şekilde etkilerini gösterebilirler.

Böylece normalde günlük 6 ila 12 kapsül alınması gerekir. Bu enzim preparatları çoğu zaman herhangi bir soruna yol açmaz ve neredeyse hiç yan etkileri yoktur. Kapsüller çeşitli şirketler tarafından üretilmektedir.

Gerçekleşen ameliyat sonrasında size bu konuların ayrıntılı olarak açıklanacağı profesyonel bir besin danışmanlığı sunulmaktadır.

Mide Asidi Blokajı

Proton Pompası İnhibitörleri ile (PPI, örn. Pantoprazol veya Omeprazol) ile mide asidinin düzenlenmesine yönelik etkili ve iyi kabul gören ilaçlar bulunmaktadır. Taam dozaj hastalığın gidişatında uyarlanabilir. Ancak kural gereği ömür boyu alınmasını tavsiye ediyoruz.

İnsülin

Pankreas hastalığı veya ameliyat sonrasında yüksek kan şekeri seviyelerinin ortaya çıkması halinde ilgili bir terapinin yürütülmesi gerekir. Başlangıçta ve fazla yüksek olmayan kan şekeri değerlerinde uyarlanmış bir gıda alımı (diyabet diyeti) ve/veya tabletler ile bir terapi denenebilir.

Bunun yetersiz olması halinde insülin ile tedavi edilir. Günümüzde kullanılan insülin ürünleri çok çeşitlidir ve belirli yeme alışkanlıklarına rahat bir şekilde uyarlanabilir.

Her bir terapinin hedefi kişisel iyilik hissinin ve kan şekeri seviyesinin iyi bir seviyeye çekilmesinin sağlanmasıdır. Bu sayede ağır müteakip zararlar kısa ve uzak gelecekte engellenebilir. Özellikle başlangıç safhasında aile hekimi veya bir uzman tarafından yakın takip gereklidir.

Dalağın Alınması Durumunda

Bir pankreas ameliyatı çerçevesinde dalağınız alınmak zorunda kalınmış olabilir. Dalak hayati öneme sahip bir organ değildir, ancak kişinin imün savunmasında rol oynar. Dalak olmadığında kişi belirli bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassas olur.

Bu enfeksiyonlardan korunmak için Robert-Koch Enstitüsünün yönergeleri doğrultusunda pnömokoklar, meninokoklar ve Tip B haemophilus influenza’ya karşı bir aşı tavsiye ediyoruz.

Bunun ötesinde yılda bir defa influenza-grip aşıları olunmalıdır. Ağır enfeksiyon hastalıklarında yakınınızdaki bir meslektaşımıza başvurmanızı ve her zaman dalağınızın alındığını kendisine belirtmenizi rica ediyoruz.

Ayrıca dalağın alınması nedeniyle kan pulcuklarının (trombosit) artması söz konusu olabilir. Bunların, özellikle erken safhada ameliyattan sonra düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir. Trombositlerin fazla hızlı artışı durumunda kan koyulaşabilir ve akabinde tromboz oluşabilir.

Fazla yüksek değerler durumunda bu nedenle kan inceltici ilaçlar (örn. Aspirin) ile tromboz tehlikesini azaltmak için belirli bir süre terapi uygulanmalıdır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar Yayımlanma Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55